Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Weger Jan, Ing., Msc., Ph.D.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 327

Other information:

Areas of Expertise: Phytoenergy, gene pool and agronomy of perennial energy crops (poplar, willow, miscanthus), environmental aspects (biodiversity, invasive behaviour, climate)

Curriculum Vitae:

Education

Ph.D. – Czech University of Life Sciences Prague (CZU) Praha, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Recourses, Study Programme: Special plant production, 2007

MSc. – CEU Budapest and Manchester University; Environmental Sciences and Policy, 1996

Ing. – Agriculture University (MENDELU), Forest Faculty, Brno, Forest engineering, 1988

Employment

1988-1989: Research Institute for Forest and Game Management Praha-Zbraslav,

1999–to date: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., Průhonice.

Teaching

Specialised presentations about gene pool and agronomy of perennial energy crops at CZU Praha and MENDELU Brno

Research projects

1999–2002 Coordinator in the project of Ministry of the Environment „The improvement of present technologies for utilisation of renewable resources and saves of energy“

2003–2005 Investigator in European project VIEWLS „Clear data on Clean Fuels”

2004–2005 Principal investigator in the project QF4142 „Higher utilisation non-food of agriculture production in the industry“

2004–2006 Principal investigator in the project QF4127 „Methodology for analysis of potential of available biomass as renewable source in selected areas“

2005–2011 Principal investigator in Institutional Research Plan „Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future, Scope: Research of biomass production and utilisation as a renewable source for energy and industry purposes“

2006–2010 Principal investigator in the project: MŠMT 2B06132 „Biodiversity and energy crops“

2006–2011 Investigator in the project of Ministry of Education, Youth and Sports 2B06131 „Non-food utilisation of biomass “

2007–2010 Investigator in the project of Ministry of the Environment SP/3g1/24/07 „Methodology and analysis of biomass potential in the Czech Republic“

2010–2013 Investigator in the project of Ministry of the Interior VG20102013060 „The analysis of potential of biomass utilisation as the domestic and strategic source to secure energy needs in critical situations“

International experience

1992 Ecological expedition Kamchatka-China, Russian federation

1993 Study visit to Forest genetic lab TU Zvolen, Slovakia, head Prof. L. Paule.

1995 Study at Institute of Forest Genetics Placerville and USDA FS Berkeley, USA, head Dr. T. Conkle.

1994-1996 Master program – Environmental Sciences and Policy at CEU Budapest (Central European University) accredited by Manchester University (UK);

Publications

Article in Impact Factor journals

Havlíčková, K., Weger, J. & Knápek, J. (2011): Modelling of biomass prices for bio-energy market in the Czech Republic. – Simulation Modelling Practice and Theory, 19: 1946–1956.

Tlustoš, P., Száková, J., Vysloužilová, M., Pavlíková, D., Weger, J., Javorská H. (2007): Clonal and seasonal variation of As, Cd, Pb, and Zn uptake by willows (Salix spp.) grown in contaminated soils – Centr. Europ. J. of Biology, 2 (2): 254–276.

Lewandowski, I., van Hooidonk, A., Weger, J., Havlíčková, K., van Dam, J. & Faaij, A. (2006): The Potential Biomass for Energy Production in the Czech Republic. – Biomass and Bioenergy, 30/5: 405–421.

Article in peer-reviewed journals without Impact Factor

Havlíčková K., Knápek J., Vašíček J., Weger J. (2005): Biomasa jako obnovitelný zdroj energie. Ekonomické a energetické aspekty. – Acta Pruhoniciana, 79: 1–67

Havlíčková K., Weger J., et al. (2006): Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Acta Pruhoniciana 83: 1–96

Weger, J. (2008): Výnos vybraných klonů vrb a topolů po 9 letech výmladkového pěstování – Acta Pruhoniciana 89: 5–10

Weger, J. (2009): Hodnocení vlivu délky sklizňového cyklu výmladkové plantáže na produkční a růstové charakteristiky topolového klonu Max-4 (Populus nigra L. × P. maximowiczii Henry) – Acta Pruhoniciana 92: 5–11.

Weger, J., Strašil, Z. (2009): Hodnocení polního pokusu s ozdobnicemi (Miscanthus sp.) po dvou letech růstu na různých stanovištích – Acta Pruhoniciana 92: 27–34. Šír M., Weger J., Vondrka A. (2009): Klimatická účinnost porostů rychle rostoucích dřevin v krajině – Acta Pruhoniciana 92: 45–50.

Lukášová M., Weger J. (2009): Možnosti genetické identifikace klonů a kříženců topolu Simonova, černého, bavlníkového a Maximovičova (Populus simonii, P. nigra, P. deltoides, P. maximowiczii) metodou SSR – Acta Pruhoniciana 92: 19–28. Weger J., Bubeník J., Dubský M., (2010): Hodnocení vlivu hnojení na růst a výnos klonů vrb a topolů v prvních čtyřech letech pěstování – Acta Pruhoniciana 94:13–20

Severa M., Weger J., (2010): Potvrzení schopnosti generativního šíření vybraných druhů ozdobnic (Miscanthus sp.) v přírodních podmínkách ČR – Acta Pruhoniciana 96: 75–78 + příl. 1s

Weger J., Bubeník J. (2010): První výsledky hodnocení smíšené výmladkové plantáže topolů a vrb – Acta Pruhoniciana 96: 27–36,

Strašil Z., Weger J. (2010): Studium kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea Schreb.) pěstované pro energetické využití– Acta Pruhoniciana 96: 19–26

Havlíčková, K., Weger, J., Šedivá, J. (2010): Methodolody of analysis of biomass potential using GIS in the Czech Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, No. 5, pp. 161-170

Vávrová, K., Weger, J. (2011): Metodika analýzy potenciálu biomasy na zemědělské půdě s využitím GIS – Acta Pruhoniciana 99: 85–90

Weger, J., Bubeník, J. (2011): Hodnocení produkce biomasy topolů a vrb na Lochočické výsypce po 15 letech výmladkového pěstování. Acta Pruhoniciana, no. 99, p. 73–83

Vávrová, K., Weger, J. (2011): Metodika analýzy potenciálu biomasy na zemědělské půdě s využitím GIS – Acta Pruhoniciana 99: 85–90

Weger, J., Bubeník, J., (2012): Výsledky sledování vybraných půdních charakteristik v pokusech rychle rostoucích dřevin testovaných pro energetické využití. Acta Pruhoniciana 102: 31-40.

Weger, J., Bubeník, J., (2012): Produkce biomasy nových klonů vrb a topolů po šesti letech pěstování na zemědělské půdě v tříletém obmýtí. Acta Pruhoniciana 100: 51–62.

Weger, J., Vávrová, K., Kašparová, L., Bubeník, J., Komárek, A. (2013): The influence of rotation length on the biomass production and diversity of ground beetles (Carabidae) in poplar short rotation coppice. Biomass Bioenerg. 2013; 54 (7): 284-2.

Article in peer-reviewed proceedings

Jiránek J., Weger J. (2001): Specific Conditions for Biomass Utilization in the Czech Republic. – In: Proceedings of the 1st World Conference on Biomass for Energy and Industry, Energia-TA Florence, Sevilla, 256-257 p.

Weger J., Havlíčková K. (2002): The first results of the selection of woody species for short rotation coppices in the transitional oceanic-continental climate of the Czech Republic. – In: World renewable energy congress IX. Book of Abstracts, 21.–25. 8. 2006, Florence, Italy. Elsevier, Amsterodam, 107-110 p.

Weger J., Šír M., Syrovátka O. (2004): Landscape functions of short rotation coppices (SRC) and possibilities for sustainable land management. 2nd World Conference Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Rome, ETA Florence, Florence; WIP-Munich, Munich, p. 265–267,

Weger J. (2004): A multi-species energy crop system to sustainably produce biomass in the Czech Republic. 2nd World Conference Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Rome, ETA Florence, Florence; WIP-Munich, Munich, p. 256–258.

Havlíčková, K., Weger, J., Knápek, J., Vašíček, J. (2007): Methodology for analysing the potential of biomass as renewable source of energy in the Czech Republic. – In: 14th European Biomass Conference & Exhibition from Research to Market Development, Berlin. ETA-Renewable, Berlin, p. 293–295

Weger J., Havlíčková K. (2009): The Evaluation of selected willow and poplar clones for short rotation coppice (SRC) after three harvests. In Proceedings of the 17th European Biomass Conference & Exhibition, 29.6.-3.7., Hamburg, 2009, ETA Florence. 227-230 p.

Weger, J., Bubenik, J., Havlíčková, K., (2010): Poplar and willow mixed plantations for sustainable biomass production – In: Proceedings of the 18th European Biomass Conference & Exhibition, 3-7 May 2010, Lyon, ETA-Florence Renewable Energies, Florence, pp. 473-476,

Bubeník, J., Weger, J. (2011): Biomass production of native willow short rotation coppice in four three year rotation cycles – In: Proceedings of the 19th European Biomass Conference & Exhibition, 6-10 June 2011, Berlin, ETA-Florence Renewable Energies, pp. 609-611

Havlíčková, K., Weger, J., Zánová I. (2007): Short rotation coppice for energy purposes – economy conditions and landscape functions in the Czech Republic – ISES Solar Word Congress 2007 - pp. 2482–2487, Beijing, Springer Berlin

Weger J., Havlíčková, K., Bubeník, J., (2011): Results of testing of native willows and poplars for short rotation coppice after three harvests – Aspects of Applied Biology 112, Biomass and Energy Crops IV, pp. 335-340

Chapter in a book

Knápek J., Haas J., Weger J., Hofbauer H, Kranzl L. (2005): Biomass potential and sustainable production – The relevance of biomass for providing energy services in the Czech Republic and Austria. – In: Janouch F., Schleicher S.: Energy for Sustainable Development, p. 279. Charles University, Prague.

Havlíčková, K., Weger, J., et al. (2010): Methodolody of analysis of biomass potential using GIS – 18 p., In: Knápek J., Hass R., Jílková J., et al.: Energy for Sustainable Development II, Alfa nakladatelství, Praha, 326 p. ISBN 978-80-87197-36-3

Monograph

Weger, J., Havlíčková, K. a kol. (2003): Biomasa obnovitelný zdroj energie v krajině - 51 p.,. Osvětová publikace, VÚKOZ, Průhonice

Havlíčková, K., Weger, J., a kol. (2006): Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Acta Pruhoniciana 83: 1–96

Havlíčková, K. a kol. (Havlíčková, K., Weger, J., Boháč, J., Ščerba, Z., Hutla, P., Knápek, J., Vašíček, J., Strašil, Z., Kajan, M., Lhotský, R.) (2008): Rostlinná biomasa jako zdroj energie, VÚKOZ v.v.i., s.83,

Havlíčková, K. a kol. (Havlíčková, K., Suchý, J.,Weger, J., Šedivá, J., Táborová, M., Bureš, M., Hána, J., Nikl, M., Jirásková, J., Petruchová, J., Knápek, J., Vašíček, J., Gallo, P., Strašil Z.) (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. VÚKOZ v.v.i., s.498.

Maps

Havlíčková, K., Weger, J. (2008): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin na půdách s nízkým produkčním potenciálem pro pšenici v Plzeňském kraji (10 % rozlohy kraje). In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

Havlíčková, K., Weger, J. (2008): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD) v Plzeňském kraji při pěstování na veškeré zemědělské půdě – plantážnická varianta. In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.,

Havlíčková, K., Weger, J., Gallo, P. (2008): Cenová mapa záměrně pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin v Plzeňském kraji v Kč.GJ-1 tepla v palivu. In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.,

Havlíčková, K., Weger J. (2009): Výnosová mapa rychle rostoucích dřevin na TTP – In: Havlíčková, K. a kol. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. VÚKOZ, s.498, ISBN 978-80-85116-72-4..

Havlíčková, K., Weger, J. Jirásková, L. (2009): Cenová mapa biomasy RRD na orné půdě – In: Havlíčková, K. a kol. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. VÚKOZ, s.498, ISBN 978-80-85116-72-4..

Havlíčková, K., Weger, J., Jirásková, L.(2010): Cenová mapa vybraných zdrojů biomasy – In: Havlíčková, K. a kol. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. VÚKOZ, s.498, ISBN 978-80-85116-72-4.

Vávrová, K., Weger, J., Gallo, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. . In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, 26 s.

Vávrová, K., Weger, J., Gallo, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % TTP v kraji. . In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, 26 s.

Vávrová, K., Weger, J., Jirásková, L., Nikl, M. (2013): Cenová mapa slámy a lesních těžebních zbytků v krajích v roce 2012. Zdroj dat: LPIS – MZe, administrativní hranice © ČSÚ, mapový podklad účelové agregace skupin půd © VÚMOP, 2010, výnosy lesů ÚHÚL Brandýs nad Labem. Grafické zpracování: CENIA, VÚKOZ, v.v.i.

Certified Methodology

Havlíčková, K., Weger, J., Knápek, J. (2006): Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje energie - Uživatel: GALLO PRO – MZe.

Havlíčková, K., Weger, J., Knápek, J., Gallo, P. (2010): Metodika stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě pro úroveň kraj. Certifikovaná metodika č. 6/2010-057. Uznána MŽP ČR.

Weger J. (2011): Metodika posuzování projektů na založení porostů rychle rostoucích dřevin k energetickému využití z hlediska biodiverzity, ochrany přírody a krajiny. Certifikovaná metodika MŽP ČR - číslo jednací 20445-ENV-11. Datum schválení metodiky 31.3.2011, metodika VÚKOZ č. 7/2011-057

Vávrová, K., Weger, J., Nikl, M., Knápek, J. (2013): Metodika stanovení potenciálu biomasy v zájmových územích s respektováním vazby na potravinovou bezpečnost. Certifikovaná metodika MZe ČR - osvědčení č. 2/2013. Datum schválení metodiky 16. 12. 2013, metodika VÚKOZ č. 2/2013-057. Uživatel: EkoWATT CZ s.r.o. (Smlouva o využití ze dne 11. 12. 2013)

Other results

Weger J. (2000): Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky. – 56 p., ms. [Zpr. projektu VaV 320/3/99; depon. in: Knih. VÚKOZ, Průhonice].

Weger J. (2000): Výzkum produkčních charakteristik taxonů dřevin, příp. bylin vhodných pro cílenou produkci biomasy v různých půdně klimatických podmínkách ČR. – 26 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0241 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Jech D. (2000): Výzkum krajinných funkcí cílené produkce biomasy (plantáží energetických plodin), zejména jejich přínosy pro diverzitu krajiny, hydrologický režim a obnovu půdního fondu. – 88 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0242 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice]

Weger J. (2002): Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky. – 90 p., ms. [Závěreč. zpr. projektu VaV 320/3/99; depon. in: Knih. VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Čížková L., Demelová B. (2002): Vegetativní množení a šlechtění rychle rostoucích dřevin. – 11 p., ms. [Závěreč. zpr. projektu VaV 320/3/99; depon. in: Knih. VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Sladký V. (2002): Ověřování efektivních agrotechnik plantáží energetických plodin. – 74 p., ms. [Závěreč. zpr. projektu VaV 320/3/99; depon. in: Knih. VÚKOZ, Průhonice].

Weger J. (2002): Výzkum produkčních charakteristik taxonů dřevin, příp. bylin vhodných pro cílenou produkci biomasy v různých půdně klimatických podmínkách ČR. – 32 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0241 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Jech D., Havlíčková K., Šír M. (2002): Výzkum krajinných funkcí cílené produkce biomasy (plantáží energetických plodin), zejména jejich přínosy pro diverzitu krajiny, hydrologický režim a obnovu půdního fondu. – 34 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0242 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Havlíčková K., Tobyška A. (2002): Poloprovozní ověřování technologií produkce, zpracování a využití rostlinné biomasy; hodnocení ekonomických parametrů celého produkčního cyklu. – 18 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0246 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Havlíčková K., Vlasák P. (2004): Výzkum produkčních charakteristik taxonů dřevin, příp. bylin, vhodných pro cílenou produkci biomasy v různých půdně klimatických podmínkách ČR. – 87 p., ms. [Závěr. zpr. projektu 0241 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Havlíčková K., Vosátka M., Knápek J., Vašíček J. (2004): Ověřování technologií produkce rostlinné biomasy; hodnocení ekonomických parametrů celého produkčního cyklu. – 45 s., ms. [Závěr. zpr. projektu 0246 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Syrovátka O., Šír M., Jech D., Havlíčková K. (2004): Výzkum krajinných funkcí cílené produkce biomasy (plantáží energetických plodin), zejména jejich přínosy pro diverzitu krajiny, hydrologický režim a obnovu půdního fondu. – 38 s., ms. [Průběž. zpráva projektu 0242 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih. VÚKOZ Průhonice].

Weger, J., Benetka, V., Bendíková, L., Bubeník, J., Havlíčková, K., Hrubá, T., Jech, D., Kašparová, L., Kloudová, K., Kozlíková, K., Křivánek, M., Lukášová, M., Mertelík, J., Mrázková, M., Pilařová-Štochlová, P., Pospíšková, M., Severa, M., Skaloš, J., Šír, M., Tkaczyková-Hyhlíková, M., Vlasák, P., Vrátný, F., & Zánová-Rudišová I. (2011): Biodiverzita a energetické plodiny. – 150 s., ms. [Závěr. zpráva výzkumného projektu MŠMT č. 2B06132; depon. in: Knih. VÚKOZ, Průhonice].

Key words:

Phytoenergy, gene pool, agronomy, perennial energy crops, poplar, willow, miscanthus, biodiversity, invasive behaviour, climate