Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Romportl Dušan, RNDr., Ph.D.

Funkce/Function: head of department

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 242

Web: http://www.fragmentace.cz

Other information:

Research interests

GIS – landscape ecology – landscape classification – landscape typology – species distribution modeling

Professional biography

2008 - research worker, RILOG, Publ. Res. Inst.

2007 - scientific worker, Charles Univ. in Prague, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Geoecology

2006 - 2008 - GIS specialist, Czech Hydrometeorological institute

2003 - 2010 - Doctoral degree, Charles Univ. in Prague, Faculty of Science

1997 - 2003 - Master’s degree, Charles Univ. in Prague, Faculty of Science

Projects

(More information about the projects can be found by clicking on the project name)

2015 - 2016 - EHP-CZ02-OV-1-028-2015 Complex Approach to the Protection of Fauna of Terrestrial Ecosystems from Landscape Fragmentation in the Czech Republic

2015 - 2016 - EHP-CZ02-OV-1-021-2014 Monitoring of natural forests of the Czech Republic

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 Economical aspect of Phytophthora alni invasion in the context of climatic change

EHP-CZ02-OV-1-063-01-2014 - Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000
GAUK - Klasifikace globálních environmentálních systémů dle stupně antropogenní transformace
INTERREG - Ziel 3 /Cíl 3, D52 TransLynx
OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0004 - Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscape ecology (co-investigator)
MSM0021620831 - Geographical systems and risk processes in context global changes and European integration (co-investigator)
MSM6293359101 - Research into sources and indicators of biodiversity in cultural landscape in the context of its fragmentation dynamics
GAAV IAA300609903 - The fate of Czech post-industrial landscape (co-investigator)
GAAV KJB601110701 - (junior project) Assessment of the landscape diversity and heterogeneity changes according to the system of landscape indicators (principal investigator)
VaV MŽP SP/4I5/212/07 - Suburban development, suburbanisation and urban sprawl in the Czech Republic: tackling the negative impacts on the environment (co-investigator)
MŽP ČR SP/2D4/36/08 - Assessment of landscape migration permeability for large mammals and proposal of protective and optimization measures (co-investigator)
MŠMT 2B06013 - Implementation of the European Landscape Convention measures within intensively utilised landscapes that bear traces of historical landscape design activities - pilot study "Nové Dvory - Kačina" (participation in project solving)
VaV/620/15/03 MŽP ČR - Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy, Krkonošský národní park, CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava) (účast na řešení projektu)
VaV/600/01/03 MŽP ČR - Atlas krajiny (účast na řešení projektu)
Projekt EU - European Landscape Character Assessment Initiative (účast na řešení projektu)

Publications

Peer Reviewed Articles in Journal with Impact Factor

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ROMPORTL, D., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2017): Environmental and silvicultural characteristics influencing the extent of ash dieback in forest stands. Baltic Forestry, 23.

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. Journal of Maps 2016 (12): 280–284. DOI: 10.1080/17445647.2016.1198996. WWW: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2016.1198996.

ADAM, M., MUSILOVÁ, M., MUSIL, P., ZOUHAR, P., ROMPORTL, D. (2015): Long-term changes in habitat selection of wintering waterbirds in a changing landscape. – Acta Ornithologica, 50/2: 127-138.

MUSILOVÁ, Z., MUSIL, P., ZOUHAR, J., ROMPORTL, D. (2015): Long-term trends, total numbers and species richness of increasing waterbird populations at sites on the edge of their winter range: cold-weather refuge sites more important than protected sites. – Journal of Ornitology, 156/ 4: 923-932.

SKALOŠ, J., NOVOTNÝ, M., WOITSCH, J., ZACHAROVÁ, J., BERCHOVÁ, K., SVOBODA, M., KŘOVÁKOVÁ, K, ROMPORTL, D., KEKEN, Z. (2015): What are the transitions of woodlands at the landscape level? Change trajectories of forest, non-forest and reclamation woody vegetation elements in a mining landscape in North-western Czech Republic. – Applied Geography, 58: 206-216.

BELOTTI, E., KREISINGER, J., ROMPORTL, D., HEURICH, M. (2014): Eurasian lynx hunting red deer: is there an influence of a winter enclosure system? European Journal of Wildlife Research, 60: 441–457.

ROMPORTL, D., CHUMAN, T., LIPSKÝ, Z. (2013): Typologie současné krajiny Česka. – Geografie, 118/1: 16-39.

HORAK, J., HUI, C., ROURA-PASCUAL, N., ROMPORTL, D. (2013): Changing roles of propagule, climate, and land use during extralimital colonization of a rose chafer beetle. – Naturwissenschaften, 100/4: 327-36

HORÁK, J., PELTANOVÁ, A., PODÁVKOVÁ, A., ŠAFÁŘOVÁ, L., BOGUSCH, P., ROMPORTL, D., ZASADIL, P. (2013): Biodiversity responses to land use in traditional fruit orchards of a rural agricultural landscape. – Agriculture, Ecosystems and Environment 178: 71– 77.

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2010): Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic. – Landscape and Urban Planning, 98/3-4: 200-209

Peer Reviewed Articles in Journal without Impact Factor

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství. 2016 (8): 1–5.

HRDINA, A., ROMPORTL, D. (2015): Horké skvrny biodiverzity. – Geografické rozhledy, 24/4: 6-7.

FŇUKALOVÁ, E., ROMPORTL, D. (2014): A Typology of Natural Landscapes of Central Europe. – AUC Geographica, 49/2: 57–64.

BLÁHA, J., ROMPORTL, D., KRENOVA, Z. (2013): Can Natura 2000 mapping be used to zone the Šumava National Park? – European Journal of Environmental Sciences, 3/1: 57-63.

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., ANDĚL, P., BLÁHOVÁ, A., BUFKA, L., GORČICOVÁ, I., HLAVÁČ, V., MINÁRIKOVÁ, T., STRNAD, M. (2013): Designing migration corridors for large mammals in the Czech Republic – Journal of Landscape Ecology, 6/1: 47-62.

CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2012): Mezi městem a krajinou. – Veronica. 24/3.

MĚSTKOVÁ, L., ROMPORTL, D., ALBRECHT, T., CHUMAN, T., ČERVENÝ, J. (2012): The effect of landscape fragmentation and habitat variables on nest predation of artificial ground nest in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta, 18/2: 109-121.

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2012): Present approaches to landscape typology in the Czech Republic. – Journal of Landscape Ecology, 5/3: 24-35.

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (submitted): Classification of natural landscapes based on OBIA (Czech Republic). Applied Geography

JAČKOVÁ, K., CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2011): Comparison of landscape changes in protected and unprotected sites in outskirts of Prague metropolis (the Czech Republic), 1990-2006. – AUC Geographica, 46/2: 67–79

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2011): Suburbanizace a její vliv na přírodní prostředí. – Geografické rozhledy, 10-11/3, ISSN 1210-3004

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (2010): Změny struktury krajiny vlivem rezidenční a komerční suburbanizace v České republice. – Suburbanizace.cz, ISSN 1803-8239. Publikováno 16.9.2010

SEJÁK, J., CUDLÍN, P., POKORNÝ, J., ZAPLETAL, M., PETŘÍČEK, V., GUTH, J., CHUMAN, T., ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & LIPSKÝ, Z. (2008): New method of landscape typology in the Czech Republic. Landscape Classification - Theory and Practice, The Problems of Landscape Ecology. Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw, 20: 315 – 320. ISSN 1899 - 3850

ROMPORTL, D., ANDREAS, M. & VLASÁKOVÁ, B. (2008): Monitoring of biodiversity changes in the landscape scale. – Journal of Landscape Ecology, 1/1: 49-67. ISSN 1803-2427

JAČKOVÁ, K. & ROMPORTL, D. (2008): The relationship between geodiversity and habitat richness in Šumava National Park and Křivoklátsko PLA (Czech Republic): a quantitative analysis approach. – Journal of Landscape Ecology, 1/1: 23-37. ISSN 1803-2427

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2008): Specifické typy české venkovské krajiny. – Spisy zeměpisného sdružení, 8/1: 1 – 4, ISSN 1214-0848

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (2007): Proposal method of landscape typology in the Czech republic. – In Dreslerová, J. (ed.): Journal of Landscape Ecology. 0. číslo časopisu CZ-IALE, Brno, ISBN 978-80-86386-97-3

Peer Reviewed Proceedings Articles

ČERNÝ K, STRNADOVÁ V., ROMPORTL D. (2013): Landscape typology of Vltava River Basin and impact of Phytophthora alni subsp. alni invasion. In: Lebeda A., Burdon J.J. (eds.): 1st. International Conference Wild Plant Pathosystems, Conference Proceedings. 2.-5.7. 2013. UPOL, Olomouc. 85–86.

ČERNÝ K., STRNADOVÁ V., ROMPORTL D. (2013): Potenciální dopad Phytophthora alni subsp. alni v krajině povodí Vltavy. Sborník 3. Česko-slovenské mykologické konference 29.- 31.8.2013 UPOL Olomouc. Mykologické Listy 125, s 39.

KUTAL, M, VÁŇA, M., ROMPORTL D. & BOJDA, D. (2011): Habitatové charakteristiky výskytu velkých šelem v Beskydech. – In: Bryja , J. Řehák, Z. & Zukal, J. (eds.): Zoologické dny 2011 - Sborník příspěvků. ISBN 978-80-87189-09-2

ROMPORTL, D., BUFKA, L. (2011): Hodnocení habitatových preferencí rysa ostrovida v NP a CHKO Šumava s využitím GIS a GPS. Sborník příspěvků z konference GIS ESRI, Praha. ISBN 978–80–904450–6–2.

ROMPORTL, D., BUFKA, L., CHUMANOVÁ, E., STRNAD, M. & ŠPAČKOVÁ, M. (2011): Prediktivní habitatové modely a jejich využití pro vymezování ekologických sítí. – In: Bryja , J. Řehák, Z. & Zukal, J. (eds.): Zoologické dny 2011 - Sborník příspěvků. ISBN 978-80-87189-09-2

ŠUSTR, P., ROMPORTL, D. & JIRSA, A. (2011): Habitatové preference telemetricky sledovaného jelena lesního (Cervus elaphus) na Šumavě. – In: Bryja , J. Řehák, Z. & Zukal, J. (eds.): Zoologické dny 2011 - Sborník příspěvků. ISBN 978-80-87189-09-2

ROMPORTL, D., ANDĚL, P., ANDREAS, M., BLÁHOVÁ, A., GORČICOVÁ, I., HLAVÁČ, V., MINÁRIKOVÁ, T., STRNAD, M. (2010): Potenciál krajiny z hlediska dálkové migrace velkých savců. In: Drobilová, L. (ed.): Venkovská krajina 2010. Sborník z 8. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 20. - 23. května 2010 v Hostětíně, Bílé Karpaty, s. 164 – 169. ISBN 978-80-87154-43-4.

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (eds.) (2012): GEO/BIO DIVERZITA: Management chráněných území. Sborník příspěvků z výroční conference CZ-IALE. PřF UK v Praze.

STRNAD, M., MINÁRIKOVÁ, T., HLAVÁČ, V., ANDĚL, P., GORČICOVÁ, I., ANDREAS, M., ROMPORTL, D., BLÁHOVÁ, A. (2012): Migrační koridory velkých savců v ČR. – Ochrana přírody, 67: 50-53.

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2010): Současné změny struktury krajiny. In: Stránský, M. (ed.): Sborník příspěvků z konference Fórum o krajině, 14. - 15 .10. 2010, Lednice. CENELC.CZ.

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2010): Změny struktury krajiny vlivem rezidenční a komerční suburbanizace v České republice. Suburbanizace.cz, ISSN 1803-8239. Publikováno 16. 9. 2010.

ROMPORTL, D. & LIPSKÝ, Z. (2010): Typologie krajiny České republiky. – In: Drobilová, L. (ed.): Venkovská krajina 2010. Sborník z 8. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 20.-23. května 2010 v Hostětíně, Bílé Karpaty, 382 str., ISBN 978-80-87154-43-4, s. 153 – 163

ROMPORTL, D., VÁVROVÁ, E., BUFKA, L., STRNAD, M. (2010): Využití nástroje Land Change Modeler for ArcGIS pro vymezování ekologických sítí. Sborník příspěvků z 19. konference GIS ESRI, 3. a 4. listopadu, Praha. ISBN 978–80–904450–4–8.

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & JAČKOVÁ, K. (2009): Hodnocení změn heterogenity krajinného pokryvu v České republice po roce 1990. – In: Dreslerová, J. (ed.): Venkovská krajina 2009. Sborník ze 7. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 22.-24. května 2009 v Hostětíně, Bílé Karpaty, 406 str., ISBN 978-80-87154-65-6., s. 184 – 189

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & JAČKOVÁ, K. (2009): Změny heterogenity krajiny České republiky. – In: Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 7 – Fyzická geografie a krajinná ekologie. Příspěvky z 26.výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 10. a 11. února 2009, PřF MU v Brně. ISBN 978-80-210-5077-8

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Zábor krajiny komerčními objekty – časoprostorová diferenciace na úrovni České republiky. – In: Dreslerová, J. (ed.): Venkovská krajina 2009. Sborník ze 7. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 22.-24. května 2009 v Hostětíně, Bílé Karpaty, 406 str., ISBN 978-80-87154-65-6., s. 317 – 321

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (ed.) (2009): GEO/BIO DIVERZITA – integrující perspektivy. Sborník abstraktů z výroční konference CZ-IALE, PřF UK, Praha, 47 s., ISBN 978-80-86561-53-0

JAČKOVÁ, K. & ROMPORTL, D. (2008): Hodnocení vlivu diverzity abiotických podmínek na diverzitu biotopů v NP Šumava a CHKO Křivoklátsko. – In: Herber, V.(ed.): Fyzickogeografický sborník 6 – Fyzická geografie a udržitlenost. Příspěvky z 25.výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 30.a 31.ledna 2008 v Brně. MZLU, Brno, s.111-116. ISBN 978-80-210-4780-8

JAČKOVÁ, K., CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2008): Sledování změn struktury krajiny pomocí systému krajinných indikátorů – stav problematiky v ČR a zahraničí. – In: Herber, V.(ed.): Fyzickogeografický sborník 6 – Fyzická geografie a udržitlenost. Příspěvky z 25.výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 30. a 31.ledna 2008 v Brně. MZLU, Brno,s.52-57. ISBN 978-80-210-4780-8

JAČKOVÁ, K. & ROMPORTL, D. (2008): Geodiversity and habitat diversity relationship: quantitative evaluation approach. – In: Dreslerová J., (ed.): Venkovská krajina 2008. Sborník z 6.ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.–25. května 2008 v Hostětíně, Bílé Karpaty, 2008, 133 stran, ISBN 978-80-87154-19-9, p.

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2008): Spatial pattern of suburbanization in the Czech Republic. – In: Dreslerová J., (ed.): Venkovská krajina 2008. Sborník z 6.ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.–25. května 2008 v Hostětíně, Bílé Karpaty, 2008, , ISBN 978-80-87154-19-9

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (2008): Současné přístupy v typologii krajiny v České republice. – In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn - sborník ekologie krajiny č.5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26. ledna 2008 v Brně, p.

ROMPORTL, D., ANDREAS, M. & VLASÁKOVÁ, B.(2008): Sledování změn biodiverzity na krajinné úrovni. – In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn - sborník ekologie krajiny č.5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26. ledna 2008 v Brně, 2008.

JAČKOVÁ, K. & ROMPORTL, D. (2008): Metody hodnocení vlivu diverzity abiotických podmínek na diverzitu biotopů v NP Šumava a CHKO Křivoklátsko. – In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn - sborník ekologie krajiny č.5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26. ledna 2008 v Brně, 2008.

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2007): Classification and typology of cultural landscapes: methods and applications. – In: Ostaszewska, K., Szumacher, I., Kulczyk, S., Malinowska, E. (eds.): The Role of Landscape Studies for Sustainable Development. University of Warsaw, p. 519 – 535, ISBN 978-83-89502-42-1

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2007): Typologie krajiny v České republice – výzva pro geografii. – In: Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 4, MU Brno, p. 148 – 154, ISBN 978-80-210-4323-7

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2007): Typologie krajiny v České republice a zahraničí – stav problematiky, metody a teoretická východiska. – Geografie – Sborník ČGS ročník 112, 61 – 83

ROMPORTL, D. (2007): Toulovcovy maštale a okolí – nejmenší skalní města ve východních Čechách. Geografické rozhledy, 4: 10-12.

ROMPORTL, D. & MĚSTKOVÁ, L. (2007): Vliv fyzickogeografických faktorů prostředí na výskyt vybraných druhů živočichů – příklad jeřábka lesního na Šumavě. – In: Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 5, MU Brno, p. 36-40, ISBN 978-80-210-4508-8

ROMPORTL, D., CHUMAN, T., SEMANČÍKOVÁ, E. & HOLCOVÁ, V. (2007): Assessment of the landscape heterogeneity changes according to the system of landscape indcators. – In: Dreslerová, J., Grohmanová, L. (eds.): Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, Bílé Karpaty, p. 131 – 136

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2006): Krajinné indikátory pro hodnocení změn krajinného rázu. – In: Vorel, I. – Sklenička, P. (eds.): Ochrana krajinného rázu. Praha, p. 51 – 57, ISBN 80-903206-7-8

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2006): Hodnocení krajinné struktury jako podkladu pro vytváření typologie krajiny. – In: kol.: Venkovská krajina 2006, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Slavičín - Hostětín, ZO ČSOP Veronica, p. 72 – 75, ISBN 80–239–7166-2

ROMPORTL, D. (2005): Typologie krajin v České republice a v Evropě. In: Maděra, P., Friedl, M., Dreslerová, J. (eds.): Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu; Sborník ekologie krajiny 1. Paido, Brno, s. 145-150. ISBN 80-7315-117-0.

ROMPORTL, D. (2005): Typologie krajiny a její vztah k Evropské úmluvě o krajině. In: Venkovská krajina 2005, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Slavičín – Hostětín, s. 130 – 133. ISBN 80-239-4963-2.

ROMPORTL, D. (2004): Význam geomorfologického výzkumu při studiu kulturní krajiny na příkladu CHKO Žďárské vrchy. In: Herben, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 2 - Kulturní krajina, Brno, s. 200 – 204. ISBN 80-210-3597-8.

ROMPORTL, D. (2004): Antropogenní tvary reliéfu krajiny Žďárských vrchů. In: Venkovská krajina 2004, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Slavičín – Hostětín, s. 166 – 169. ISBN 80-239-2822-8.

Chapter in Book

ROMPORTL, D. (2014): Habitatová analýza výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a modelování migračních koridorů. In: Kutal M. & Suchomel J., 2014: Analýza výskytu velkých šelem a průchodnosti krajiny v Západních Karpatech. Mendelova univerzita v Brně, Brno. 48 s. ISBN 978-80-7375-998-8.

CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2013): Změny krajinného pokryvu a struktury krajiny v České republice vlivem suburbanizace. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, 338 s. ISBN 978-80-200-2226-4.

ROMPORTL, D., KUTAL, M., KALAŠ, M., VÁŇA, M., MACHALOVÁ, L., BOJDA, M. (2013): Habitat analysis of the large carnivores’ presence in the Western Carpathian Mountains and modelling of migration corridors. In: Kutal M. (Ed.): Large carnivores and Migration corridors in the Western Carpathians. Friends of the Earth Czech Republic – Olomouc branch, Olomouc, 2014, 27 s. ISBN 978-80-904530-8-1.

ROMPORTL, D., KUTAL, M., KALAŠ, M., VÁŇA, M., MACHALOVÁ, L., BOJDA, M. (2012): Habitatová analýza výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a modelování migračních koridorů. In: Kutal M. (Ed.): Large carnivores and migration corridors in the Western Carpathians. Hnutí DUHA Olomouc, Olomouc, 2012, 36 s. ISBN: 978-80-904530-3-6.

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., BUFKA, L., CHUMANOVÁ, E. & STRNAD, M. (2010): Habitatové modely vybraných druhů velkých savců. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M. (eds.): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-5-9, p. 67 – 79

MINÁRIKOVÁ, T., STRNAD, M., HLAVÁČ, V., BLÁHOVÁ, A., ROMPORTL, D., ŠUSTR, P., BUFKA, L. & ANDREAS, M. (2010): Biologie a ekologie zájmových druhů. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M., (eds.): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-5-9, p. 7 - 46

STRNAD, M., MINÁRIKOVÁ, T. & ROMPORTL. D. (2010): Vazba koridorů na sousední státy. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M., (eds.): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-5-9, p. 119 - 126

ANDĚL, P., ANDREAS, M., BLÁHOVÁ, A., BOROVEC, R., GORČICOVÁ, I., HLAVÁČ, V., HORÁČEK, O., CHRUDINA, Z., KORÁBEK, D., MACKOVÁ, M., MINÁRIKOVÁ, T., PETRŽÍLKA, L., ROMPORTL, D. & STRNAD, M. (2010): Dálkové migrační koridory. In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M., (eds.): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-5-9, p. 105 – 118

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & LIPSKÝ, Z. (2010): Landscape heterogenity changes and their driving forces in the Czech Republic after 1990. – In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J.: Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume V, IGU-LUCC Research Report, Charles University in Prague, Faculty of Science, ISBN 978-4-907651-05-9, p. 41 - 50.

Romportl, D., Chuman, T., Lipský, Z. (2008): New method of landscape typology in the Czech Republic. Landscape Classification - Theory and Practice, The Problems of Landscape Ecology. Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw, Vol. 20, p. 315 – 320. ISSN 1899 - 3850

Chuman, T., Romportl, D. (2008): Suburbanizace a přírodní prostředí. In: Ouředníček, M. Temelová, J. (ed.): SUBURBANIZACE.CZ, PřF UK, MŽP ČR, Praha. s. 19 – 27, ISBN 978-80-86561-72-1.

Lipský, Z., Romportl, D. (2007): Classification and typology of cultural landscapes: methods and applications. In: Ostaszewska, K., Szumacher, I., Kulczyk, S., Malinowska, E. (eds.): The Role of Landscape Studies for Sustainable Development. University of Warsaw, p. 519 – 535, ISBN 978-83-89502-42-1

VOLAUFOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., CHUMAN, T., MACEŠKOVÁ, M., ROMPORTL, D., TEMELOVÁ, J. , et al. (2007): Životní prostředí - prostředí pro život? (Česká republika 2007). 1. Praha : CENIA, 2007. ISBN 80-85087-60-X. Suburbanizace - kde končí město? s. 75-86.

Professional Book

KUTAL, M., SUCHOMEL, J., ROMPORTL, D. a kol. (2014): Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. UP Olomouc, 186 s. ISBN 978-80-244-4072-9.

MADĚRA, P., KOVÁŘ, P., ROMPORTL, D., BUČEK, A. et al. (2014): Czech villages in Romanian Banat: Landscape, Nature and Culture. Mendel University in Brno, 348 s. ISBN 978-80-7375-960-5.

MACHAR, I., DROBILOVÁ, L., ROMPORTL, D. a kol. (2012): Ochrana přírody v ČR. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. UP Olomouc, 853 s. ISBN 978-80-244-3041-6.

SEJÁK, J., CUDLÍN, P., POKORNÝ, J., ZAPLETAL, M., PETŘÍČEK, V., GUTH, J., CHUMAN, T., ROMPORTL, D. et al. (2010): Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky. FŽP UJEP Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-235-2

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (ed.) (2009): GEO/BIO DIVERZITA – integrující perspektivy. Sborník abstraktů z výroční konference CZ-IALE, PřF UK, Praha, 47 s. ISBN 978-80-86561-53-0.

Applied results

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31398/2016-MZE-16222/MAPA651). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31392/2016-MZE-16222/MAPA650). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA4/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67347/2016-MZE-16222/MAPA661. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).

ČERNÝ K., ROMPORTL D., STRNADOVÁ V., ZAHRADNÍK D. (2016): Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech povodí Vltavy. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA5/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67348/2016-MZE-16222/MAPA662. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-17-8.
Mapa ke stažení zde ( 2,1 MB pdf ico).

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D. & PEŠKOVÁ, V. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v.v.i., QJ1220218. Certifikace Mze: 2. 11. 2016, č.j. 60487/2016-MZE-16222/MAPA656. VÍKOZ. v.v.i., Průhonice, 28 s. ISBN 978-80-87674-15-4.
Mapa ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., STRNADOVÁ, V. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 8.12.2015 MZe (č.j. 66448/2015-MZE-16222/MAPA627). 16 p.
Mapa ke stažení zde ( 12,4 MB pdf ico).

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Shannonův index vyrovnanosti (1990–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Heterogenita krajinného pokryvu. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Heterogenita využití krajiny vztažená ke stupni ekologické stability. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Shannonův index diverzity (1990–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Změny počtu tříd krajinného pokryvu (2000–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

KOLEJKA, J., ROMPORTL, D. & LIPSKÝ, Z. (2009): Typy současné krajiny. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Typy krajiny Evropy. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny intenzivních zemědělských oblastí – Polabí. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny niv – niva Labe. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v horských oblastech – Šumava. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v oblasti vrchovin – Českomoravská vrchovina. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v rybničních pánvích – Třeboňsko. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití příměstských krajin na okraji velkoměsta – zázemí Prahy. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (2009): Změny počtu tříd krajinného pokryvu (1990–2000). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D. (2009): Koeficient ekologické stability krajiny 1990. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D. (2009): Koeficient ekologické stability krajiny 2006. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & JAČKOVÁ, K. (2009): Průměrná velikost plošky (1990–2006).– In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & JAČKOVÁ, K. (2009): Změny krajinného pokryvu – suburbanizace (1990–2000). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & JAČKOVÁ, K. (2009): Změny krajinného pokryvu – suburbanizace (2000–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

Other publications

ČERNÝ K., HEJNÁ M., KOLÁŘOVÁ Z., MRÁZKOVÁ M., ROMPORTL D. (2013): Přehled vybraných nepůvodních patogenů dřevin ČR. – Zpravodaj ochrany lesa, 17: 43–53.

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2012): Mezi městem a krajinou. – Veronica, 26/3., ISSN 1213-0699

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (eds.) (2012): GEO/BIO DIVERZITA: Management chráněných území. Sborník příspěvků z výroční conference CZ-IALE. PřF UK v Praze.

ROMPORTL, D. & BUFKA, L. (2011): Habitat suitability models as a tool for designing wildlife corridors. Spatial Ecology & Conservation. Birmingham University 2011.

VESELÝ, M., ROMPORTL, D. (2009): Ztracený svět – NP Noel Kempff Mercado v Bolívii. Respekt 14: 62-65.

ROMPORTL, D. (2008): Karakoram: v srdci pákistánských velehor. Příroda, 1/2009, Extra Publishing.

ROMPORTL, D. (2008): Připolární Ural: na hranicích divoké Sibiře. Příroda 5/2009, Extra Publishing.

ROMPORTL, D., MĚSTKOVÁ, L. (2008): Malajsie – NP Taman Negara. Šumava, zima 2008, s. 20-21.

MĚSTKOVÁ, L. & ROMPORTL, D. (2007): Zhodnocení vlivu faktorů prostředí na distribuci jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě. Sluka, Holýšov, 4: 75-80

ROMPORTL, D. (2005): Delta Dunaje. KonSterna – časopis ZO ČSOP Rybák Svitavy, 15: 9-12.