Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Andreas Michal, RNDr., Ph.D.

Funkce/Function: research worker

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 274

Other information:

Research interests

zoology – mammal ecology – conservation biodiversity

Professional biography

2013 - odborný asistent, Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie

2007 - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v. v. i. Průhonice.

1999 - 2003 - odborný referent, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

1994 – 1999 - vědecký pracovník, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra biologie

1994 - 1999 - Ph.D. studium – Institut aplikované ekologie LF ČZU, Praha. Rigorózní zkouška 1999, obhajoba disertace 2002. Obor Aplikovaná ekologie se zaměřením na ekologii živočichů.

1988 - 1994 - magisterské studium – Přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor Speciální biologie a ekologie, diplomová práce na katedře zoologie

Projects

(More information about the projects can be found by clicking on the project name)

2018 - 2021 - TH03030069 - Predikční model šíření bobra evropského a souvisejícího poškození břehových porostů. Návrh preventivních opatření

2018 – 2021 - TH03030542 GEO/BIODIVERZITA v krajině - komplexní hodnocení druhové a habitatové diverzity v kontextu stávající míry územní ochrany

2013 - 2015 - NAKI DF12P01OVV001 - Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

2012 - 2015 - NAKI DF12P01OVV016 - Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění

2008 - 2010 - VaV MŽP - SP/2d4/36/08 - Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření (zodpovědný řešitel)

2007 - 2010 - Výzkumný záměr – MSM 6293359101 – Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace

2003 - MŽP - Komplexní inventarizace netopýřích populací Čech
2002 - MŽP - Komplexní inventarizace netopýřích populací v ČR
2001 - MŽP - Komplexní inventarizace netopýřích populací v ČR
2001 - 2003 - Monitoring zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť, významných z hlediska Evropského společenství (VaV/610/4/01) (spolupráce na řešení a koordinaci)
2000 - MŽP - Ochrana a moderní metody studia netopýrů
1996 - 1997 - GA AV ČR č. A6087606 Výzkum potravní ekologie netopýrů
1996 - FRVŠ č. 0144/1996 Výzkum potravní ekologie netopýrů

Publications

(po roce 2000)

Peer Reviewed Articles in Journal with Impact Factor
Andreas, M., Reiter, A., Cepáková, E. & Uhrin. M. (2013): Body size as an important factor determining trophic niche partitioning in three syntopic rhinolophid bat species. – Biologia, 68/1: 170—175.

Andreas, M., Reiter, A. & Benda, P. (2012): Dietary composition, resource partitioning and trophic niche overlap in three forest foliage-gleaning bats in Central Europe. — Acta Chiropterologica, 14/2: 335—345.

Andreas, M., Reiter, A. & Benda, P. (2012): Prey selection and seasonal diet changes in the western barbastelle bat. —Acta Chiropterologica, 14/1: 81—92.

Lučan R. K., Andreas M., Benda, P., Bartonička T., Březinová T., Hoffmannová A., Hulová Š., Hulva P., Neckařová J., Reiter A., Svačina T., Šálek M. & Horáček, I. (2009): First data on distribution, roosting and feeding ecology of Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic. — Acta Chiropterologica ,11/1: 61—69.

Bartonička, T, Z. Řehák & M. Andreas (2008): Diet composition and foraging activity of Pipistrellus pygmaeus in a floodplain forest. — Biologia, 63/2: 1—7.

Peer Reviewed Articles in Journal without Impact Factor

Benda, P., Lučan, R. K., Obuch, J., Reiter, A., Andreas, M., Bačkor, P., Bohnenstengel, T., Eid, E. K., Ševčík, M., Valló, P., Amr, Z. S. (2010). Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 8. Bats of Jordan: fauna, ecology, echolocation, ectoparasites. — Acta Soc. Zool. Bohem., 74: 185—353.

Benda, P., C. Dietz, M. Andreas, J. Hotový, R. K. Lučan, A. Maltby, K. Meakin, J. Truscott & P. Vallo (2008): Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 6. Bats of Sinai (Egypt) with some taxonomic, ecological and echolocation data on that fauna. — Acta Soc. Zool. Bohem., 72: 1—103.

Romportl, D., M. Andreas & B. Vlasáková (2008): Monitoring of biodiversity changes in the landscape scale. — Journal of Landscape Ecology, 1: 49—68.

Uhrin, M., P. Kaňuch, P. Benda, E. Hapl, H. D. Joost Verbeek, A. Krištín, J. Krištofík, P. Mašán & M. Andreas (2006): On the Greater noctule (Nyctalus lasiopterus) in central Slovakia. — Vespertilio, 9—10: 183—192.

Benda, P., M. Andreas, D. Kock, R. K. Lučan, P. Munclinger, P. Nová, J. Obuch, K. Ochman, A. Reiter, M. Uhrin & D. Weinfurtová (2006): Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 4. Bat fauna of Syria: distribution, systematics, ecology. — Acta Soc. Zool. Bohem., 70: 1—329.

Benda P., V. Hanák, M. Andreas, A. Reiter & M. Uhrin (2004). Two new species of bats (Chiroptera) for the fauna of Lybia: Rhinopoma hardwickii and Pipistrellus ruepellii. — Myotis, 41—42: 109—124.

Benda P., P. Hulva, M. Andreas & M. Uhrin (2003): Notes on the distribution of Pipistrellus pipistrellus complex in the Eastern Mediterranean: First records of P. pipistrellus for Syria and of P. pygmaeus for Turkey. — Vespertilio, 7: 87–95.

Hapl E., M. Uhrin, L. Bobáková, P. Benda, M. Andreas, A. Reiter, J. Hotový, J. Obuch, J. Stankovič & K. Cselényi (2002): Prehľad zimovísk netopierov Silickej a Plešivskej planiny. — Vespertilio, 6: 193—211. [Review of bat hibernacula of Silica plateau and Plešivec plateau. Vespertilio, 6: 193—211.] (In Slovak).

Uhrin M., L. Bobáková, E. Hapl, M. Andreas, P. Benda, J. Obuch & A. Reiter (2002): Zimovanie netopierov v slovenskej časti jaskynného systému Domica-Baradla. — Vespertilio, 6: 237—243. [Hibernation of bats in the Slovak part of cave system Domica-Baradla. — Vespertilio, 6: 237—243.] (In Slovak).

Uhrin M., E. Hapl, M. Andreas, P. Benda, L. Bobáková, J. Hotový, Š. Matis, J. Obuch P. Pjenčák & A. Reiter (2002): Prehľad zimovísk netopierov Muránskej planiny. — Vespertilio, 6: 103—130. [Review of bat hibernacula of Muránska planina plateau. — Vespertilio, 6: 103—130.] (In Slovak).

Uhrin M., E. Hapl, M. Andreas, P. Benda, L. Bobáková, J. Hotový, Š. Matis, J. Obuch, P. Pjenčák & A. Reiter (2002): Zimoviská netopierov Revúckej vrchoviny. — Vespertilio, 6: 159—171. [Bat hibernacula of Revúcka vrchovina upland. — Vespertilio, 6: 159—171.] (In Slovak).

Benda, P., M. Andreas, & A. Reiter. 2002. Record of Hypsugo arabicus from Baluchistan, Iran, with remarks on its ecology and systematic status. — Bat Research News, 43: 75—76.

Andreas M., A. Reiter, P. Benda & J. Zukal (2001): Výzkum potravní ekologie společenstva netopýrů na lokalitě Ledové sluje v Národním parku Podyjí. — Thayensia, 4: 5—18. [Research of foraging ecology of bat community at Ledové sluje caves in the Podyjí National Park. — Thayensia, 4: 5—18.]. (In Czech with English summary).

Chapter in Book

Reiter, A., Benda, P., Hoffmannová, A. & Andreas, M. (2010): Project: Swarming bats in Ledové sluje. Pp 127-138. In: Horáček, I. & Uhrin, M. (eds.) A tribute to bats. — The Publishing House Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 400 pp.

Andreas, M. (2010): Study on bat diet in the Czech Republic and Slovakia. Pp 261-264. In: Horáček, I. & Uhrin, M. (eds.) A tribute to bats. — The Publishing House Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 400 pp.

Andreas, M. (2010): Study of diet in Middle East and African bats. Pp 265-267. In: Horáček, I. & Uhrin, M. (eds.) A tribute to bats. — The Publishing House Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy 400 pp.

Professional Book

Anděl, P., Mináriková, T. & Andreas, M. [eds.] (2010): Protection of Landscape Connectivity for Large Mammals. — Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-8-0, 137 pp.

Applied results py

Migrační koridory pro velké savce v České republice. 2011.

Andreas, M., Cepáková, E., Hanzal, V. (2010) Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. — AOPK ČR, Praha, ISBN 978-80-87051-82-5, 95 pp.

Migračně významná území pro velké savce v ČR - mapa migračně významných území 2010.

Rozšíření a migrace velkých savců v ČR - mapa rozšíření jelena evropského. 2010.

Rozšíření a migrace velkých savců v ČR - mapa rozšíření losa (2010)

Rozšíření a migrace velkých savců v ČR - mapa rozšíření medvěda hnědého (2010)

Rozšíření a migrace velkých savců v ČR - mapa rozšíření rysa ostrovida (2010)

Rozšíření a migrace velkých savců v ČR - mapa rozšíření vlka obecného (2010)

Základní antropogenní bariéry pro migraci velkých savců v ČR - mapa migračních bariér (2010)

Základní reálné migrační koridory velkých savců v ČR - mapa migračních koridorů (2010)