Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Mrázková Marcela, M.Sc.

Funkce/Function: research worker

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 234

Other information:

Research interests

Pathogens – PhytophthoraThe collection of phytopathogenic oomycetes of RILOG – ornamental Ericaceous plants – fungy diseases - invazive

Professional biography

2003 - research worker, RILOG, Publ. Res. Inst., Pruhonice

1988 - 2003 - Pedagocical activities, Prague

1979 - 1988 - Agrochemical enterprise, plant protection service, Zlonice

1971 - 1976 - master’s degree, Timirjazev Moscow Academy of Agriculture, Russia

Projects

(More information about the projects can be found by clicking on the project name)

2021 – 2026 - SS02030018 - Centrum pro krajinu a biodiverzitu

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 Economical aspect of Phytophthora alni invasion in the context of climatic change (co-investigator)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 The development of effective measurements eliminating the impact of Chalara fraxinea in forest nursery and in subsequent aspects of forest and water management (co-investigator)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 Restoration and sustainable near-natural management of riparian stands (co-investigator)

2011 - 2012 - COST LD11021 Distribution, population structure, and pathogenicity of alien invasive species Phytophthora cactorum in the Czech Republic (co-investigator)

2007 - 2011 - VaV SP-2d1-36-07 Edificators and structural changes in riparian stands of Alnenion glutinoso-incanae Oberd. with prevailing alder under conditions of floods and biological invasion (co- investigator)

2007 - 2011 - NAZV QH71273 Research on necrotrophic phytophthoras of economically important broadleaved trees (co-investigator)

2007 - 2011 - MZP0002707301 Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future (co-investigator)

Publications

Peer Reviewed Articles in Journal with Impact Factor

BOŽIK, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., HRABĚTOVÁ, M., MARŠÍK, P., KLOUČEK, P. & ČERNÝ, K. (2021): MALDI-TOF MS AS A METHOD FOR RAPID IDENTIFICATION OF PHYTOPHTHORA DE BARY, 1876. PEERJ, 9:E11662. – doi: 10.7717/PEERJ.11662. WWW: HTTP://DOI.ORG/10.7717/PEERJ.11662.

Šedivá J., Mrázková M., Záhumenická P., Cusimamani E.F. & Zahradník D. (2019): Identification of Phytophthora tolerance in the Anemone sylvestris tetraploid. Scientia Horticulturae 256. – doi: 10.1016/j.scienta.2019.108579. WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423819304686.

Grígel, J., Černý, K., Mrázková, M., Havrdová, L., Zahradník, D., Jílková, B. & Hrabětová, M. (2019): Phytophthora root and collar rot in fruit orchards in the Czech Republic. Phytopatologia Mediterranea, 58/2: 261–275. – doi: 10.14601/Phytopathol_Mediter-10614. WWW: https://search.proquest.com/openview/eb75bbf946e6a831ab189172132c0edf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=237819.

ČERNÝ, K., HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I., MRÁZKOVÁ, M. & KOWALSKI, T. (2017): Eutypella parasitica naturalised in Bohemian and Polish Silesia. Forest Pathology, 47/4: e12347. – doi: 10.1111/efp.12347. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12347.

HEJNÁ, M., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L. & MRÁZKOVÁ, M. (2014): First report of Phytophthora hedraiandra causing rhododendron dieback and root rot of common beech in the Czech Republic. Plant Disease, 98/10: 1434. – doi: 10.1094/PDIS-04-14-0339-PDN. WWW: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30704012/.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L. & HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. Plant Protection Science, 49/4: 155–164. – doi: 10.17221/74/2012-PPS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/74_2012-PPS.pdf.

ČERNÝ K., TOMŠOVSKÝ M., MRÁZKOVÁ M. & STRNADOVÁ V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. New Zealand Journal of Forestry, 41S: S75–S82. WWW: https://www.cabi.org/ISC/abstract/20123079763.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M. & STRNADOVÁ, V. (2011): Phytophthora plurivora T. Jung & T. I. Burgess and other Phytophthora Species Causing Important Diseases of Ericaceous Plants in the Czech Republic. Plant Protection Science, 47/1: 13–19. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/35805.pdf.

HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M., GREGOROVÁ, B. & GABRIELOVÁ, Š. (2010): The survey of some factors affecting bark lesion development caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. Journal of Forest Science, 56/3: 93–100. – doi: 10.17221/104/2009-JFS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/104_2009-JFS.pdf.

MRAZKOVA, M., CERNY, K., TOMSOVSKY, M., HOLUB, V., STRNADOVA, V., ZLATOHLAVEK, A. & GABRIELOVA, S. (2010): First Report of Root Rot of Pedunculate Oak and Other Forest Tree Species Caused by Phytophthora plurivora in the Czech Republic. Plant Disease, 94/2: 272. – doi: 10.1094/PDIS-94-2-0272B. WWW: https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-94-2-0272B.

CERNY, K., STRNADOVA, V., GREGOROVA, B., HOLUB, V., TOMSOVSKY, M., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2009): Phytophthora cactorum causing bleeding canker of common beech, horse chestnut, and white poplar in the Czech Republic. Plant Pathology, 58/2: 394. – doi: 10.1111/j.1365-3059.2008.01970.x. WWW: https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1365-3059.2008.01970.x.

CERNY, K., MALINOVA, M., TOMSOVSKY, M., STRNADOVA, V., HOLUB, V., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2008): First report of Phoma exigua var. populi causing canker of twigs and shoots of poplar in the Czech Republic. Plant Disease, 92/10: 1473. – doi: 10.1094/PDIS-92-10-1473A. WWW: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30769548/.

MRAZKOVA, M., CERNY, K., GABRIELOVA, S. & TOMSOVSKY, M. (2007): The First Report of Leaf Spot, Shoot Blight, Stem and Collar Canker of Rhododendron spp. Caused by Phytophthora citricola in the Czech Republic. Plant Disease, 91/11: 1515. – doi: 10.1094/PDIS-91-11-1515B. WWW: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30780782/.

Peer Reviewed Articles in Journal without Impact Factor

ČERNÝ, K., TSYKUN, T., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M. & HRABĚTOVÁ, M. (2020): Plíseň buková – nebezpečný invazní patogen buku lesního zdomácněl v ČR. Ochrana přírody, 4: 26–29.

GRÍGEL, J., MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L. & HRABĚTOVÁ, M. (2018): Riziko poškození sadů ovocných dřevin plísněmi rodu Phytophthora. Vinař-sadař, 2: 52–53.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., & HRABĚTOVÁ, M. (2017): Význam patogenů z r. Phytophthora ve školkařství a možnosti ochrany – I. Díl. Zahradnictví, 16/9: 50–52.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., & HRABĚTOVÁ, M. (2017): Význam patogenů z r. Phytophthora ve školkařství a možnosti ochrany – II. Díl. Zahradnictví: 16/10: 38–41.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., ZÝKA, V., HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. (2016): Významný patogen javorů bradavkatka parazitická Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz v ČR. – Rostlinolékař, 6/2016: 26–29.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství. 2016 (8): 1–5.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49/4: 155–164.

ČERNÝ K., TOMŠOVSKÝ M., MRÁZKOVÁ M. & STRNADOVÁ V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. – New Zealand Journal of Forestry, 41S: S75–S82.

HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M., GREGOROVÁ, B. & GABRIELOVÁ, Š. (2010): The survey of some factors affecting bark lesion development caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. – Journal of Forest Science, 56/3: 93–100.

ČERNÝ, K. & MRÁZKOVÁ, M. (2009): Patogenní mikroskopické houby a houbové organismy v zahradních substrátech. – Zahradnictví, 8/2: 54–56.

MRÁZKOVÁ, M. & ČERNÝ, K. (2007): Seznam kmenů druhů r. Phytophthora uchovávaných ve sbírce oddělení fytopatologie výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. – Acta Průhoniciana, 86: 69–76.

MRÁZKOVÁ, M. & ČERNÝ, K. (2007): Usychání výhonů a hniloba plodů borůvek a brusinek způsobená houbou Diaporthe vaccinii Shear. – Rostlinolékař, 18/3, Příloha karanténní organismy.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2006): Poznámky k metodice odběru vzorků dřevin pro fytopatologické vyšetření s důrazem na choroby houbového původu. – Rostlinolékař, 17/4: 27–29.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., SEKELEZOVÁ, D., STRNADOVÁ, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – rakoviny větví a kmenů. – Rostlinolékař, 17/5: 17–19.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., GABRIELOVÁ, Š., STRNADOVÁ, V. & SEKELEZOVÁ, D. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – listové skvrnitosti způsobené askomycety a deuteromycety. – Rostlinolékař, 17/6: 13–15.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, Š., ZLATOHLÁVEK, A. & MRÁZKOVÁ, M. (2005): Rod Phytophthora na lesních dřevinách. – Lesnická Práce, 84/12: 25–27.

Peer Reviewed Proceedings Articles

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2007): Grafióza jilmů v ČR – fytopatologické a ekologické souvislosti. – In: Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 30–43.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. & GABRIELOVÁ, Š. (2007): Významné choroby rododendronů a azalek způsobované mikroskopickými parazitickými houbami. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 209–212.

Other publications

ČERNÝ K., HEJNÁ M., KOLÁŘOVÁ Z., MRÁZKOVÁ M. & ROMPORTL D. (2013): Přehled vybraných nepůvodních patogenů dřevin ČR. – Zpravodaj ochrany lesa, 17: 43–53.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GREGOROVÁ, B., TOMŠOVSKÝ, M., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., GABRIELOVÁ, Š. & HEJNÁ, M. (2012): Phytophthora plurivora and Phytophthora multivora in the Czech Republic – comparison of distribution and pathogenicity to forest trees. The Sixth Meeting of the International Union of Forest Research Organizations IUFRO Working Party 7-02-09 Cordoba, Spain, 9-14 September 2012: 101-102.

ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., MRÁZKOVÁ, M. & STRNADOVÁ, V. (2010): Druhy rodu Phytophthora na dřevinách v ČR. – Mykologické Listy, 114: 27–28.

PÁNEK, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M. & MRÁZKOVÁ, M. (2010): Phytophthora cactorum – morfologická a genetická variabilita v České republice. Abstrakt z workshopu MICROMYCO 2010, Mykologické Listy, roč. 114, s. 49–50.

PÁNEK, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M. & MRÁZKOVÁ, M. (2010): Phytophthora spp. causing diseases in European beech in the Czech Republic, – In: Book of abstract from Internacional Scientific Symposium Fagus 2010; Hrvatski šumarski institut, p. 1–2.
ČERNÝ, K. & MRÁZKOVÁ, M. (2008): Původce rakoviny javoru Eutypella parasitica v EU a jeho potenciální význam. – Rostlinolékař, 17/5, 17–18.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., GABRIELOVÁ, Š. (2008): New Phytophthora species causing rhododendron diseases in the Czech Republic. – In: Woody Ornamentals of the Temperate Zone. 26-30.5. 2008, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i. Průhonice, s. 100.
MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. & GABRIELOVÁ, Š. (2008): Vybrané choroby rododendronů a azalek způsobované mikroskopickými parazitickými houbami. – Mykologické Listy, 104: 55

Applied results

LAŇAR, L., ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., JAKLOVÁ, P., FLÉGLOVÁ, B., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., KRACÍKOVÁ, M., VARGA, M., SCHÁŇKOVÁ, K. (2020): Methodology for assessing the susceptibility of fruit tree rootstocks to Phytophthora pathogens. Certifikovaná metodika. Certifikace UKZUZ 29. 12. 2020, č. UKZUZ 232915/2020. VSUO s.r.o., VÚKOZ, v.v.i., Holovousy, Průhonice, 27 s. ISBN: 978-80-87030-77-6, 978-80-87674-36-9.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., NĚMEC, P., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., ZAHRADNÍK, D., GRÍGEL, J., ŠETINOVÁ, D. (2020): Integrated management of Phytophthora pathogens in forest nurseries. Certifikovaná metodika 68354/2020-MZE-16222/M216 17. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-37-6.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., ŠETINOVÁ, D., LAŇAR, L., JAKLOVÁ, P., HORTOVÁ, P., KRACÍKOVÁ, M., VARGA, M., SCHÁŇKOVÁ, K., NĚMEC, J., LETOCHA, T. (2020): Integrated management of Phytophthora pathogens in fruit trees. Certifikovaná metodika UKZUZ 231593/2020, 21. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., VSUO, s.r.o., Průhonice, Holovousy, Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-35-2, 978-80-87030-78-3.

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Download ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Download ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Download ( 8,5 MB pdf ico).

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & FILIPOVÁ, N. (2011): Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary. Certifikovaná metodika. Výstup z projektů QH71273 a VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 21.3.2012, MZe (č.j. 53997/2012-MZE-16222/M40). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 37 s.
Download ( 5,9 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & MRÁZKOVÁ, M. (2010): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – identifikace choroby, odběr vzorků. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 1.2.2011, MŽP (č.j. 6405/ENVV/11, 110565/ENV/10). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 26 s.
Download ( 8,5 MB pdf ico).