Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Novotná Kateřina, M.Sc., Ph.D.

Funkce/Function: research worker

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 378

Other information:

Research interests

Black poplar – inbreeding depression – Melampsora larici-populinaPhytophthora alniChalara fraxinea

Professional biography

2008 - Research worker, Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst.

2008 – 2013 - Doctoral degree, Czech Univ. of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences (PhD thesis: The study of inbreeding depression on set of related individuals of black poplar)

2003 – 2008 - Master’s degree, Czech Univ. of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences

Projects

(More information about the projects can be found by clicking on the project name)

2022 – 2025 - QK22010142 - Záchrana populace topolu černého a jeho využití ve vodohospodářství a lesnictví

2021 – 2026 - SS02030018 - Centrum pro krajinu a biodiverzitu

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 Economical aspect of Phytophthora alni invasion in the context of climatic change (co-investigator)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 The development of effective measurements eliminating the impact of Chalara fraxinea in forest nursery and in subsequent aspects of forest and water management (co-investigator)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 Restoration and sustainable near-natural management of riparian stands (co-investigator)

2007 - 2011 - MZP0002707301 Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future (co-investigator)

MŠMT 2B06131 - Non-food utilization of biomass (co-investigator)
MŠMT 2B06132 - Biodiversity and energy crops (co-investigator)

Professional association

2014 Management Committee substitute member of COST Action FP1301 „Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice)“
Scientific Committee member: 2014 IUFRO Forest Tree Breeding Conference, 25.-29. 8. 2014 Prague, Czech Republic

Publications

Peer Reviewed Articles in Journal with Impact Factor

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P. & BENETKA, V. (2020): Verification of new Populus nigra L. clone improvement based on their performance over three rotations. iForest-Biogeosciences and Forestry, 13/3: 185–193. – doi: 10.3832/ifor3171-013 10.3832/ifor3171-013. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor3171-013.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., COSTA, M. & RODRIGUES, A. (2019): Biomass production of poplar short rotation coppice over five and six rotations and its aptitude as a fuel. Biomass and Bioenergy, 122: 183–192. – doi: 10.1016/j.biombioe.2019.01.011. WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953419300121.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., ČERNÝ, K. (2016): Variation in Alnus glutinosa susceptibility to Phytophthora ×alni infection and its geographic pattern in the Czech Republic. Forest Pathology, 46/1: 3–10. – doi: 10.1111/efp.12205. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12205.

HAVRDOVÁ, L., NOVOTNÁ, K., ZAHRADNÍK, D., BURIÁNEK, V., PEŠKOVÁ, V., ŠRŮTKA, P., ČERNÝ, K. (2016): Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. Forest Pathology, 46/4: 281–288. doi: 10.1111/efp.12265. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12265/abstract.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & BENETKA, V. (2015): Variation in resistence to the rust fungus Melampsora larici-populina Kleb. in Populus nigra L. in the Czech Republic. iForest-Biogeosciences and Forestry, 9/1: 146–153. – doi: 10.3832/ifor1458-008. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor1458-008.

BENETKA V., NOVOTNÁ K. & ŠTOCHLOVÁ P. (2014): Biomass production of Populus nigra L. clones grown in short station coppice systems in free different environments over four rotations. iForest-Biogeosciences and Forestry, 7/4: 233–239. doi: 10.3832/ifor1162-007. – doi: 10.3832/ifor1162-007. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor1162-007.

NOVOTNÁ K., ŠTOCHLOVÁ P. (2013): Aspect of sexual reproduction in rare monoecious Populus nigra var. nigra trees. Silvae Genetica, 62/3: 117–124. – doi: 10.1515/sg-2013-0015. WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/sg/62/1-6/article-p117.xml.

BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Wild populations as a source of germplasm for black poplar (Populus nigra L.) breeding programmes. Tree Genetics and Genomes, 8/5: 1073–1084. – doi: 10.1007/s11295-012-0487-6. WWW: https://link.springer.com/article/10.1007/s11295-012-0487-6.

Peer Reviewed Articles in Journal without Impact Factor

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2021): Možnosti reintrodukce a přirozené obnovy topolu černého v břehových porostech. Vodní hospodářství, 71/3: 1–6.

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2017): Současná ohrožení vybraných klíčových dřevin lužních lesů a břehových porostů a možnosti jejich eliminace. Ochrana přírody 6/2017: 24–27.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství, 2016/8: 1–5.

NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Selection of the best method for vegetative propagation of mature Alnus glutinosa (L.) Gaertn. trees resistant to Phytophthora alni. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60/1: 105–109.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2012): Factors affecting the development of Phytophthora alni ssp. alni in Alnus glutinosa L. Journal of Forest Science, 58/3: 123–130.

NOVOTNÁ, K., KOBLIHA, J. & LUKÁŠOVÁ, M. (2012): Occurence of spontaneous inbreeding and inbreeding depression in a small population of Populus nigra L. (in Czech with English abstract). Acta Pruhoniciana, 100: 161–166.

BENETKA, V., ČERNÝ, K., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2011): Effect of Melampsora larici-populina on growth and biomass yield of eight clones of Populus nigra. Journal of Forest Science, 57/2: 41–49.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2011): New clones of black poplar (Populus nigra L.) for short rotation coppice cultures (in Czech with English abstract). Acta Pruhoniciana, 97: 33–38.

BENETKA, V., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2009): Yield potential analysis of black poplar in the course of three coppice rotations at two different plant spacings (in Czech with English abstract). Acta Pruhoniciana, 92: 13–17.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K. & PILAŘOVÁ, P. (2008): Comparison of energy production of poplar from short station coppice with annual crops in potato growing region (in Czech with English abstract). Acta Pruhoniciana, 89: 79–82.

Applied results

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Download ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Download ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Download ( 8,5 MB pdf ico).

Variety

Variety Populus nigra ‘Hélios’, variety no. PPN35191, protected from 12.2.2021 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K.  ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Héraklés’, variety no. PPN35203, protected from 12.2.2021 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K.  ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Achilles’, variety no. PPN25576, breeding certificate no. 44/2015 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Rosice’, variety no. PPN25577, breeding certificate no. 45/2015 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Herkules’, variety no. PPN20594, breeding certificate no. 43/2014 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Smilkov’, variety no. PPN21948, breeding certificate no. 63/2013 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Průhonice’, variety no. PPN14111, breeding certificate no. 57/2010 (BENETKA, V. & NOVOTNÁ, K.)