Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Novotná Kateřina, M.Sc., Ph.D.

Funkce/Function: research worker

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 378

Other information:

Research interests

Black poplar – inbreeding depression – Melampsora larici-populinaPhytophthora alniChalara fraxinea

Professional biography

2008 - Research worker, Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst.

2008 – 2013 - Doctoral degree, Czech Univ. of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences (PhD thesis: The study of inbreeding depression on set of related individuals of black poplar)

2003 – 2008 - Master’s degree, Czech Univ. of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences

Projects

(More information about the projects can be found by clicking on the project name)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 Economical aspect of Phytophthora alni invasion in the context of climatic change (co-investigator)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 The development of effective measurements eliminating the impact of Chalara fraxinea in forest nursery and in subsequent aspects of forest and water management (co-investigator)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 Restoration and sustainable near-natural management of riparian stands (co-investigator)

2007 - 2011 - MZP0002707301 Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future (co-investigator)

MŠMT 2B06131 - Non-food utilization of biomass (co-investigator)
MŠMT 2B06132 - Biodiversity and energy crops (co-investigator)

Professional association

2014 Management Committee substitute member of COST Action FP1301 „Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice)“
Scientific Committee member: 2014 IUFRO Forest Tree Breeding Conference, 25.-29. 8. 2014 Prague, Czech Republic

Publications

Peer Reviewed Articles in Journal with Impact Factor

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P. & BENETKA, V. (2020): Verification of new Populus nigra L. clone improvement based on their performance over three rotations. iForest-Biogeosciences and Forestry, 13/3: 185–193. – doi: 10.3832/ifor3171-013 10.3832/ifor3171-013. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor3171-013.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., COSTA, M. & RODRIGUES, A. (2019): Biomass production of poplar short rotation coppice over five and six rotations and its aptitude as a fuel. Biomass and Bioenergy, 122: 183–192. – doi: 10.1016/j.biombioe.2019.01.011. WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953419300121.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., ČERNÝ, K. (2016): Variation in Alnus glutinosa susceptibility to Phytophthora ×alni infection and its geographic pattern in the Czech Republic. Forest Pathology, 46/1: 3–10. – doi: 10.1111/efp.12205. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12205.

HAVRDOVÁ, L., NOVOTNÁ, K., ZAHRADNÍK, D., BURIÁNEK, V., PEŠKOVÁ, V., ŠRŮTKA, P., ČERNÝ, K. (2016): Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. Forest Pathology, 46/4: 281–288. doi: 10.1111/efp.12265. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12265/abstract.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & BENETKA, V. (2015): Variation in resistence to the rust fungus Melampsora larici-populina Kleb. in Populus nigra L. in the Czech Republic. iForest-Biogeosciences and Forestry, 9/1: 146–153. – doi: 10.3832/ifor1458-008. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor1458-008.

BENETKA V., NOVOTNÁ K. & ŠTOCHLOVÁ P. (2014): Biomass production of Populus nigra L. clones grown in short station coppice systems in free different environments over four rotations. iForest-Biogeosciences and Forestry, 7/4: 233–239. doi: 10.3832/ifor1162-007. – doi: 10.3832/ifor1162-007. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor1162-007.

NOVOTNÁ K., ŠTOCHLOVÁ P. (2013): Aspect of sexual reproduction in rare monoecious Populus nigra var. nigra trees. Silvae Genetica, 62/3: 117–124. – doi: 10.1515/sg-2013-0015. WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/sg/62/1-6/article-p117.xml.

BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Wild populations as a source of germplasm for black poplar (Populus nigra L.) breeding programmes. Tree Genetics and Genomes, 8/5: 1073–1084. – doi: 10.1007/s11295-012-0487-6. WWW: https://link.springer.com/article/10.1007/s11295-012-0487-6.

Peer Reviewed Articles in Journal without Impact Factor

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2017): Současná ohrožení vybraných klíčových dřevin lužních lesů a břehových porostů a možnosti jejich eliminace. Ochrana přírody 6/2017: 24–27.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství, 2016/8: 1–5.

NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Selection of the best method for vegetative propagation of mature Alnus glutinosa (L.) Gaertn. trees resistant to Phytophthora alni. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60/1: 105–109.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2012): Factors affecting the development of Phytophthora alni ssp. alni in Alnus glutinosa L. Journal of Forest Science, 58/3: 123–130.

NOVOTNÁ, K., KOBLIHA, J. & LUKÁŠOVÁ, M. (2012): Occurence of spontaneous inbreeding and inbreeding depression in a small population of Populus nigra L. (in Czech with English abstract). Acta Pruhoniciana, 100: 161–166.

BENETKA, V., ČERNÝ, K., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2011): Effect of Melampsora larici-populina on growth and biomass yield of eight clones of Populus nigra. Journal of Forest Science, 57/2: 41–49.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2011): New clones of black poplar (Populus nigra L.) for short rotation coppice cultures (in Czech with English abstract). Acta Pruhoniciana, 97: 33–38.

BENETKA, V., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2009): Yield potential analysis of black poplar in the course of three coppice rotations at two different plant spacings (in Czech with English abstract). Acta Pruhoniciana, 92: 13–17.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K. & PILAŘOVÁ, P. (2008): Comparison of energy production of poplar from short station coppice with annual crops in potato growing region (in Czech with English abstract). Acta Pruhoniciana, 89: 79–82.

Applied results

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Download ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Download ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Download ( 8,5 MB pdf ico).

Variety

Variety Populus nigra ‘Achilles’, variety no. PPN25576, breeding certificate no. 44/2015 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Rosice’, variety no. PPN25577, breeding certificate no. 45/2015 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Herkules’, variety no. PPN20594, breeding certificate no. 43/2014 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Smilkov’, variety no. PPN21948, breeding certificate no. 63/2013 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Průhonice’, variety no. PPN14111, breeding certificate no. 57/2010 (BENETKA, V. & NOVOTNÁ, K.)