Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Strnadová Veronika, M.Sc.

Funkce/Function: research worker

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 236

Other information:

Research interests

Dendrology – dieback of alders – riparian stands – health state of trees – advisory activity

Professional biography

2004 - research worker - dendrologist, RILOG, Publ. Res. Inst

1999 - 2003 - self specialized worker – dendrologist, AOPK ČR

1992 - 1999 - landscape gardening designer, JENA

1979 - 1991 - landscape gardening designer, SLZ Praha

1974 - 1979 - Univ. of Agriculture in Brno, Faculty of Agronomy

Projects

(More information about the projects can be found by clicking on the project name)

2022 – 2024 - TAČR SS05010191 - Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev

2022 – 2025 - QK22010142 - Záchrana populace topolu černého a jeho využití ve vodohospodářství a lesnictví

2021 – 2026 - SS02030018 - Centrum pro krajinu a biodiverzitu

2015 - 2017 - COST LD15148 Invasion of Gemmamyces piceae in the Czech Republic. Distribution and importance of the pathogen and epidemiology of bud blight disease (co-investigator)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 Economical aspect of Phytophthora alni invasion in the context of climatic change (co-investigator)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 The development of effective measurements eliminating the impact of Chalara fraxinea in forest nursery and in subsequent aspects of forest and water management (co-investigator)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 Restoration and sustainable near-natural management of riparian stands (co-investigator)

2007 - 2011 - VaV SP-2d1-36-07 Edificators and structural changes in riparian stands of Alnenion glutinoso-incanae Oberd. with prevailing alder under conditions of floods and biological invasion (co-investigator)

2007 - 2011 - NAZV QH71273 Research on necrotrophic phytophthoras of economically important broadleaved trees (co-investigator)

2007 - 2011 - MZP0002707301 Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future (co-investigator)

Publications

Peer Reviewed Articles in Journal with Impact Factor

ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Gemmamyces bud blight of Picea pungens: A sudden disease outbreak in Central Europe. Plant Pathology, 65: 1267–1278. – doi: 10.1111/ppa.12513. WWW: https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ppa.12513.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L. & HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. Plant Protection Science, 49/4: 155–164. – doi: 10.17221/74/2012-PPS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/74_2012-PPS.pdf.

ŠTĚPÁNKOVÁ, P., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HANÁČEK, P. & TOMŠOVSKÝ, M. (2013): Identification of Phytophthora alni subspecies and their distribution in river system in the Czech Republic. Plant Protection Science, 49, Special Issue: S3–S10. – doi: 10.17221/41/2013-PPS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/41_2013-PPS.pdf.

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2012): Winter Survival of Phytophthora alni subsp. alni in Aerial Tissues of Black Alder. Journal of Forest Science, 58/7: 328–336. – doi: 10.17221/11/2012-JFS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/11_2012-JFS.pdf.

ČERNÝ, K., FILIPOVÁ, N. & STRNADOVÁ, V. (2012): Influence of low temperature and frost duration on Phytophthora alni subsp. alni viability. Forest Systems, 21/2: 337–342. – doi: 10.5424/fs/2012212-02250. WWW: https://revistas.inia.es/index.php/fs/article/view/2250.

ČERNÝ K., TOMŠOVSKÝ M., MRÁZKOVÁ M. & STRNADOVÁ V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. New Zealand Journal of Forestry, 41S: S75–S82. WWW: https://www.cabi.org/ISC/abstract/20123079763.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M. & STRNADOVÁ, V. (2011): Phytophthora plurivora T. Jung & T. I. Burgess and other Phytophthora Species Causing Important Diseases of Ericaceous Plants in the Czech Republic. Plant Protection Science, 47/1: 13–19. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/35805.pdf.

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2010): Phytophthora Alder Decline: Disease Symptoms, Causal Agent and its Distribution in the Czech Republic. Plant Protection Science, 46/1: 12–18. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/43_2009-PPS.pdf.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2010): Effects of climatic factors and air pollution on damage of London plane (Platanus hispanica Mill.). Horticultural Science, 37/3: 109–117. – doi: 10.17221/47/2009-HORTSCI. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/47_2009-HORTSCI.pdf.

HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M., GREGOROVÁ, B. & GABRIELOVÁ, Š. (2010): The survey of some factors affecting bark lesion development caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. Journal of Forest Science, 56/3: 93–100. – doi: 10.17221/104/2009-JFS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/104_2009-JFS.pdf.

MRAZKOVA, M., CERNY, K., TOMSOVSKY, M., HOLUB, V., STRNADOVA, V., ZLATOHLAVEK, A. & GABRIELOVA, S. (2010): First Report of Root Rot of Pedunculate Oak and Other Forest Tree Species Caused by Phytophthora plurivora in the Czech Republic. Plant Disease, 94/2: 272. – doi: 10.1094/PDIS-94-2-0272B. WWW: https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-94-2-0272B.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & GREGOROVÁ, B. (2010): The effects of flooding and Phytophthora alni infection on black alder. Journal of Forest Science, 56/1: 41–46. – doi: 10.17221/67/2009-JFS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/15042.pdf.

CERNY, K., STRNADOVA, V., GREGOROVA, B., HOLUB, V., TOMSOVSKY, M., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2009): Phytophthora cactorum causing bleeding canker of common beech, horse chestnut, and white poplar in the Czech Republic. Plant Pathology, 58/2: 394. – doi: 10.1111/j.1365-3059.2008.01970.x. WWW: https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1365-3059.2008.01970.x.

CERNY, K., GREGOROVA, B., STRNADOVA, V., HOLUB, V., TOMSOVSKY, M. & CERVENKA, M. (2008): Phytophthora alni causing the decline of black and gray alders in the Czech Republic. Plant Pathology, 57/2: 370. – doi: 10.1111/j.1365-3059.2007.01718.x. WWW: https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1365-3059.2007.01718.x.

CERNY, K., MALINOVA, M., TOMSOVSKY, M., STRNADOVA, V., HOLUB, V., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2008): First report of Phoma exigua var. populi causing canker of twigs and shoots of poplar in the Czech Republic. Plant Disease, 92/10: 1473. – doi: 10.1094/PDIS-92-10-1473A. WWW: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30769548/.

Other publications

ČERNÝ, K., TSYKUN, T., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M. & HRABĚTOVÁ, M. (2020): Plíseň buková – nebezpečný invazní patogen buku lesního zdomácněl v ČR. Ochrana přírody, 4: 26–29.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & ZAHRADNÍK, D. (2020): Krušné hory – země zaslíbená. Aneb kloubnatka smrková ve svém ekologickém optimu. Lesnická práce, 99/9: 34–37.

CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., STRNADOVÁ, V. & ZÝKA, V. (2019): Významné nepůvodní invazní patogeny lesních dřevin ČR. Ochrana přírody, 6/2019: 34–38.

Bulíř, P., Černý, K., Strnadová, V., Brestovanská, T. & Zýka, V. (2019): Jak oceňovat škodu na dřevinách způsobenou bobrem evropským? Vodní Hospodářství 2019/10:5–10.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V. &, HRABĚTOVÁ, M. (2018): Výskyt patogenů r. Phytophthora na dřevinách ve veřejné zeleni v ČR a v zahradnických provozech jako hlavních zdrojích infekce a možná opatření. – In: Barta M., Ondrušková E.: Dreviny vo verejnej zeleni 2018. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Zvolen, Slovensko, s. 36–41. ISBN 978-80-89408-30-6. Ústav ekológie lesa SAV, Nitra, Slovensko, 7.6.2018.

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D., VAIT, J. & BÁRTA, V. (2017): Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech vodních toků povodí Vltavy a faktory ovlivňující rozsah škod. Vodní Hospodářství, 2017/4: 20–25.

ČERNÝ, K, STRNADOVÁ, V., ADÁMKOVÁ, K., O´HANLON, R. & HRABĚTOVÁ, M. (2017): Epidemie korové nekrózy modřínu v Krušných horách a její příčiny. Rostlinolékař. 2017/2:19–23.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství, 2016/8: 1–5.

ČERNÝ, K., FILIPOVÁ, N. & STRNADOVÁ, V. (2015): Climate change can affect the impact of Phytophthora alni subsp. alni – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 115–117.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., & ROMPORTL, D. (2015): Economical losses caused by Phytophthora alni in riparian stands. Typological study of Vltava River basin (Czech Republic), 118–120. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 118–120.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., MRÁZKOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M, MODLINGER, R. & PEŠKOVÁ V. (2015): Factors affecting Phytophthora alni distribution in State Forests of the Czech Republic. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems. Esquel. 121–123.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., LOSKOTOVÁ, T. & PEŠKOVÁ, V. (2015): Invaze houbových patogenů – riziko pro lesní hospodaření v ČR? – In: Invazní škodlivé organismy v lesích ČR. Sborník příspěvků. ČLS, Praha. 31–45.

ČERNÝ K., STRNADOVÁ V., BAROŠ A., HOLUB V. & VELEBIL J. (2013): Zdravotní stav břehových porostů a významná fytopatologická rizika. – In: Baroš A. (ed.) Břehové porosty vodních toků. Sborník ze semináře, 19. 11. 2013, Průhonice. 57–65.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & PEŠKOVÁ, V. (2013): Phytophthora alni Brasier et S.A. Kirk. Plíseň olšová. Lesnická práce 92/6, Příloha, 4 p.

ČERNÝ, K, STRNADOVÁ, V. & ROMPORTL, D. (2013): Landscape typology of Vltava River Basin and impact of Phytophthora alni subsp. alni invasion. – In: Lebeda, A. & Burdon, J.J. (eds.): 1st. International Conference Wild Plant Pathosystems. Conference Proceedings. 2.-5.7. 2013. UPOL, Olomouc. 85–86.

STRNADOVÁ, V. (2013): Technický stav břehových porostů. – In: BAROŠ A. (ed.) Břehové porosty vodních toků. Sborník ze semináře, 19. 11. 2013, Průhonice. 51–56.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & FILIPOVÁ, N. (2012): Can global warming affect the survival and impact of P. alni subsp. alni? – In: Proceedings of the Fifth International IUFRO Working Party 7.02.02 Meeting at Montesclaros, Spain, 23-27 May 2011. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 4/9: 273.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GREGOROVÁ, B., TOMŠOVSKÝ, M., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., GABRIELOVÁ, Š. & HEJNÁ, M. (2012): Phytophthora plurivora and Phytophthora multivora in the Czech Republic – comparison of distribution and pathogenicity to forest trees. The Sixth Meeting of the International Union of Forest Research Organizations IUFRO Working Party 7-02-09 Cordoba, Spain, 9-14 September 2012: 101-102.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & FILIPOVÁ, N. (2011): Can global warming affect the survival and impact of P. alni subsp. alni? – In: Proceedings of the Fifth International IUFRO Working Party 7.02.02 Meeting at Montesclaros, Spain, 23-27 May 2011. Abstracts Book, p. 90 – 91.

STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2011): Životní jubileum RNDr. Boženy Gregorové, CSc. – 70 let. Mykologické Listy, 118: 26–27.

ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., MRÁZKOVÁ, M. & STRNADOVÁ, V. (2010): Druhy rodu Phytophthora na dřevinách v ČR. Mykologické Listy, 114: 27–28.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého v městském prostředí – I. Zahradnictví, 9/8: 52–54.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem imisí a houby Apiognomonia veneta – II. napadení městském prostředí II. Zahradnictví, 9/9: 44–46.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem klimatických změn – III. Zahradnictví, 9/10: 53–55.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2009): Impact of Environmental Factors and Apiognomonia veneta (Sacc. & Spegg.) Höhn. on Damage of London Plane Platanus x hispanica Münchh. – In: Dreviny vo verejnej zeleni, Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra, 22.–23. apríl 2009, s. 322.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., TOMŠOVSKÝ, M., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, S. (2008): Phytophthora cambivora causing ink disease of sweet chestnut recorded in the Czech Republic. Czech Mycology, 60/2: 267–276.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB V. & GABRIELOVÁ, Š. (2008): Nový invazní patogen Phytophthora alni a epidemické chřadnutí břehových porostů olší v ČR. Ochrana Přírody, 63/5: 6–9.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2008): Nové poznatky o rozšíření Phytophthora alni Brasier et al. 2004 v ČR. Mykologické Listy, 104: 56.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2008): Effect of climatic factors, air pollution, and spread of Apiognomonia veneta (Sacc. &Speg.) Höhn. on damaging process of London plane (Platanus × hispanica Mill). – In: Woody Ornamentals of the Temperate Zone. 26-30.5. 2008, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i. Průhonice, s. 103.

STRNADOVÁ V., ČERNÝ K. & GABRIELOVÁ Š. (2008): Phytophthora alni a povodně – dva hlavní faktory zodpovědné za chřadnutí olší v ČR. Lesnická Práce, 87/2: 20–21.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2007): Grafióza jilmů v ČR – fytopatologické a ekologické souvislosti. – In: Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 30–43.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. & ZLATOHLÁVEK, A. (2007): Regulace patogenů z r. Phytophthora parazitujících na dřevinách. Rostlinolékař, 18/1: 11–14.

ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & GREGOROVÁ, B. (2007): Potenciální riziko ohrožení populací vzácných druhů rodu Sorbus environmentálními a antropogenními faktory se zřetelem na působení patogenních organismů. In: Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 44–50.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., ČERNÝ, K & STRNADOVÁ, V. (2007): Vliv klimatických změn a stanovištních podmínek na dlouhodobý vývoj zdravotního stavu populací různých druhů dřevin. In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 203–206.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & KLOUDOVÁ, K. (2007): Ochrana a péče o cenné dřeviny jakožto genetické zdroje (Conservation and Care of Woody Species as Valuable Genetic Resources). In Roudná M., Dotlačil L. et al. (2007): Genetické zdroje – význam, využívání a ochrana. MŽP, Praha, s. 64–87.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. In Bláha, L. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Sborník příspěvků z konference 21.3.-22.3. 2007 Praha-Ruzyně. Praha: VÚRV Praha-Ruzyně, ČZU Praha, s. 98–102.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. Acta Průhoniciana, 86: 39–46.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. Rostlinolékař, 18/3: 25–27.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí Sorbus aucuparia v České republice. Zahrada park krajina, 17/1: 36–38.

STRNADOVÁ, V., BREJCHOVÁ, P. & ČERNÝ, K. (2007): Olše lepkavá, Alnus glutinosa (L.) Gaertn. a její chřadnutí na modelovém příkladu břehových porostů řeky Lomnice. Acta Průhoniciana, 86: 15–38.

STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2007): Současné poškození břehových porostů olší z pohledu ochrany krajiny. In Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 180–183.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Patogeny z r. Phytophthora na dřevinách v ČR. Mykologické Listy, 97/31–32.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Phytophthora alni – a Serious Invasive Pathogen of Alders in the Czech Republic. – In: Kniha příspěvků, XVII česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Praha, 12.14.9. 2006, s.190–195.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Phytophthora alni – závažný invazní patogen olší v České Republice./Phytophthora alni – a Serious Invasive Pathogen of Alders in the Czech Republic. – In: Kniha abstraktů, XVII česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Praha, 12.14.9. 2006, s. 274–276.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Rod Phytophthora na dřevinách - nálezy v roce 2005. – In Kapitola P., Baňař P. (eds.) Škodliví činitelé v lesích Česka 2005/2006.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2006): Poznámky k metodice odběru vzorků dřevin pro fytopatologické vyšetření s důrazem na choroby houbového původu. Rostlinolékař, 17/4: 27–29.

ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & GREGOROVÁ, B. (2006): Potenciální riziko ohrožení chráněných taxonů dřevin patogenními organismy na příkladu druhů rodu Sorbus. – In: Maděra P. (ed.): Ohrožené dřeviny ČR, sborník abstraktů z workshopu, Brno, 27.4. 2006, s. 24.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., SEKELEZOVÁ, D., STRNADOVÁ, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – rakoviny větví a kmenů. Rostlinolékař, 17/5: 17–19.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & HOLUB, V. (2006): Chřadnutí břehových porostů olší – příčiny, aktuální stav a perspektivy vývoje, symptomy choroby a kontrola patogena. – In: Sborník příspěvků konference Vodní toky 2006, Hradec Králové, 21.-22.11. 2006, s. 106–109.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ROM, J., ŠUMPICH, J. & KLOUDOVÁ, K. (2006): Poškození dřevin a jeho příčiny. Praha, AOPK ČR, VÚKOZ, 504 s.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., GABRIELOVÁ, Š., STRNADOVÁ, V. & SEKELEZOVÁ, D. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – listové skvrnitosti způsobené askomycety a deuteromycety. Rostlinolékař, 17/6: 13–15.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Epidemie chřadnutí olší v České republice. – In: Maděra P. (ed.): Ohrožené dřeviny ČR, sborník abstraktů z workshopu, Brno, 27.4. 2006, s. 30.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Epidemie chřadnutí olší v České republice- role Phytophthora alni a povodní v r. 2002./The Epidemy of Alder Decline in the Czech Republic – the Effect of Phytophthora alni and Floods in 2002. – In: Kniha abstraktů, XVII česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Praha, 12.14.9. 2006, s. 56–57.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ Š. (2006): Chřadnutí olší v České republice – role Phytophthora alni a povodní v r. 2002. Mykologické Listy, 97: 46–47.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Chřadnutí olší v České republice - role Phytophthora alni a povodní v r. 2002. – In: Sborník příspěvků konference Vodní toky 2006, Hradec Králové, 21.-22.11. 2006, s. 110–114.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): The Epidemy of Alder Decline in the Czech Republic – the Effect of Phytophthora alni and Floods in 2002. – In: Kniha příspěvků, XVII česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Praha, 12.14.9. 2006, s. 356–361.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, Š., ZLATOHLÁVEK, A. & MRÁZKOVÁ, M. (2005): Rod Phytophthora na lesních dřevinách. Lesnická Práce, 84/12: 25–27.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2003): First finds of „alder-Phytophthora“ in the Czech Republic. Czech Mycology, 55/4: 291–296.

GREGOROVÁ B., ČERNÝ K., STRNADOVÁ V., ČERVENKA M. & HOLUB V. (2003): Chřadnutí olší v České republice. Lesnická Práce, 82: 13–15.

Applied outputs

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., VAIT, J., VOREL, A., ANDREAS, M., BARTÁK, V., STRNADOVÁ, V., BRESTOVANSKÁ, T., BULÍŘ, P. (2021): Péče o břehové porosty v prostředí s přítomností bobra evropského. Certifikovaná metodika, VÚKOZ, v. v. i. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 9. 12. 2021 osvědčením č. MZE-69303/2021-16222/M232. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 69 s. ISBN 978-80-87674-48-2.

ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., STRNADOVÁ, V., ZÝKA, V., BRESTOVANSKÁ, T. (2021): Predikce změn ve složení a struktuře břehových porostů vodních toků vyvolaných činností bobra v dosud neobsazených tocích povodí Berounky. Mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 36 s. ISBN 978-80-87674-49-9.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L. & ROMPORTL, D. (2018): Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektů LD15148 a TH03030306. Certifikace 21.12.2018, MZe (č.j. 74672/2018-MZE-16222/MAPA681). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 48 s. ISBN: 978-80-87674-29-1.

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2016): Identifikace invazibilních oblastí, stanovišť a porostů jako základ dlouhodobého managementu fytoftorové hniloby olší. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23.11.2016, MZe (č.j. 2472/2017-MZE-16222/M142). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 27 s. ISBN: 978-80-87674-22-2.
Donwload ( 1,3 MBpdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Download ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Download ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Download ( 8,5 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech povodí Vltavy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67348/2016-MZE-16222/MAPA662). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-17-8.
Download ( 2,1 MB pdf ico).

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V. & STRNADOVÁ, V. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 8.12.2015, MZe (č.j. 66448/2015-MZE-16222/MAPA627). VÚKOZ. v.v.i., Průhonice. 16 p. ISBN: 978-80-87674-09-3.
Download ( 12,4 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., VELEBIL, J., BAROŠ, A. & BULÍŘ, P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu QI92A207. Certifikace 20.11. 2013, MZe (č.j. 77365/2013-MZE-16222/M70). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 135 s. ISBN: 978-80-85116-99-1.
Download ( 7,3 MB pdf ico).

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. & LOSKOTOVÁ, T. (2012): Břehové porosty Mastníku, návrh obnovy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu NAZV QI 92A207. Certifikace 19.2.2013, MZe (č.j. 9487/2013-MZE-16222/MAPA595). VÚKOZ. v.v.i., Průhonice. 76 p.

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2011): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – management napadených porostů. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 30.4.2012, MŽP (č.j. 31987/ENV/12, 1998/610/12). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 31 s.

Download

ČERNÝ K., STRNADOVÁ V. & HRUBÁ T. (2011): Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v České republice. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu NAZV QI 92A207. Certifikace 18. 3. 2011, MZe (č.j. 54683/2011-MZE). VÚKOZ. v.v.i., Průhonice. 4 p.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & FILIPOVÁ, N. (2011): Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary. Certifikovaná metodika. Výstup z projektů QH71273 a VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 21.3.2012, MZe (č.j. 53997/2012-MZE-16222/M40). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 37 s.
Download ( 5,9 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & MRÁZKOVÁ, M. (2010): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – identifikace choroby, odběr vzorků. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 1.2.2011, MŽP (č.j. 6405/ENVV/11, 110565/ENV/10). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 26 s.
Download ( 8,5 MB pdf ico).