Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Štochlová Petra (roz. Pilařová), M.Sc., Ph.D.

Funkce/Function: research worker

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 379

Other information:

Research interests

Topol černý – rezistence a šlechtění – Melampsora larici-populina – imbrední deprese – olše lepkavá – Phytophthora alni – jasan ztepilý – Chalara fraxinea

Professional biography

2008 - researcher worker, RILOG, Publ. Res. Inst.

2005 - 2008 - Doctoral degree, Mendel Univ. in Brno, Faculty of Horticulture

2003 - 2005 - Master’s degree, Mendel Univ. of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Horticulture

Professional association

Since 2014 - Management Committee member of COST Action FP1301 „Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice)“

Projects

(More information about the projects can be found by clicking on the project name)

2022 – 2025 - QK22010142 - Záchrana populace topolu černého a jeho využití ve vodohospodářství a lesnictví

2021 – 2026 - SS02030018 - Centrum pro krajinu a biodiverzitu

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 The development of effective measurements eliminating the impact of Chalara fraxinea in forest nursery and in subsequent aspects of forest and water management (co-investigator)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 Restoration and sustainable near-natural management of riparian stands (co-investigator)

2007 - 2011 - MZP0002707301 Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future (co-investigator)

MŠMT 2B06131 - Non-food utilization of biomass (co-investigator)
MŠMT 2B06132 - Biodiversity and energy crops (co-investigator)

Research stay

5–11/2007 - Clemson University, Clemson, SC, USA

12/2006 - INRA Bordeaux, France

Publications

Peer Reviewed Articles in Journal with Impact Factor

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P. & BENETKA, V. (2020): Verification of new Populus nigra L. clone improvement based on their performance over three rotations. iForest-Biogeosciences and Forestry, 13/3: 185–193. – doi: 10.3832/ifor3171-013 10.3832/ifor3171-013. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor3171-013.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., COSTA, M. & RODRIGUES, A. (2019): Biomass production of poplar short rotation coppice over five and six rotations and its aptitude as a fuel. Biomass and Bioenergy, 122: 183–192. – doi: 10.1016/j.biombioe.2019.01.011. WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953419300121.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., ČERNÝ, K. (2016): Variation in Alnus glutinosa susceptibility to Phytophthora ×alni infection and its geographic pattern in the Czech Republic. Forest Pathology, 46/1: 3–10. – doi: 10.1111/efp.12205. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12205.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & BENETKA, V. (2015): Variation in resistence to the rust fungus Melampsora larici-populina Kleb. in Populus nigra L. in the Czech Republic. iForest-Biogeosciences and Forestry, 9/1: 146–153. – doi: 10.3832/ifor1458-008. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor1458-008.

BENETKA V., NOVOTNÁ K. & ŠTOCHLOVÁ P. (2014): Biomass production of Populus nigra L. clones grown in short station coppice systems in free different environments over four rotations. iForest-Biogeosciences and Forestry, 7/4: 233–239. doi: 10.3832/ifor1162-007. – doi: 10.3832/ifor1162-007. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor1162-007.

NOVOTNÁ K., ŠTOCHLOVÁ P. (2013): Aspect of sexual reproduction in rare monoecious Populus nigra var. nigra trees. Silvae Genetica, 62/3: 117–124. – doi: 10.1515/sg-2013-0015. WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/sg/62/1-6/article-p117.xml.

BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Wild populations as a source of germplasm for black poplar (Populus nigra L.) breeding programmes. Tree Genetics and Genomes, 8/5: 1073–1084. – doi: 10.1007/s11295-012-0487-6. WWW: https://link.springer.com/article/10.1007/s11295-012-0487-6.

PILAŘOVÁ, P., MARANDEL, G., DECROOCQ, V., SALAVA, J., KRŠKA, B. & ABBOTT, A.G. (2010): Quantitative trait analysis of resistance to plum pox virus in the apricot F1 progeny “Harlayne” × “Vestar”. Tree Genetics & Genomes, 6/3: 467–475. – doi: 10.1007/s11295-009-0264-3. WWW: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11295-009-0264-3.

Peer Reviewed Articles in Journal without Impact Factor

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2021): Možnosti reintrodukce a přirozené obnovy topolu černého v břehových porostech. Vodní hospodářství, 71/3: 1–6.

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2017): Současná ohrožení vybraných klíčových dřevin lužních lesů a břehových porostů a možnosti jejich eliminace. Ochrana přírody 6/2017: 24–27.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství, 2016/8: 1–5.

NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Selection of the best method for vegetative propagation of mature Alnus glutinosa (L.) Gaertn. trees resistant to Phytophthora alni. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60/1: 105–109.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2012): Factors affecting the development of Phytophthora alni ssp. alni in Alnus glutinosa L. Journal of Forest Science, 58/3: 123–130.

BENETKA, V., ČERNÝ, K., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2011): Effect of Melampsora larici-populina on growth and biomass yield of eight clones of Populus nigra. Journal of Forest Science, 57/2: 41–49.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2011): New clones of black poplar (Populus nigra L.) for short rotation coppice cultures (in Czech with English abstract). Acta Pruhoniciana, 97: 33–38.

BENETKA, V., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2009): Yield potential analysis of black poplar in the course of three coppice rotations at two different plant spacings (in Czech with English abstract). Acta Pruhoniciana, 92: 13–17.

PILAŘOVÁ, P. & KRŠKA, B. (2009): Inheritance of resistance to Plum pox virus in the progeny of the apricot cv. ‘Harlayne’. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 57/5: 243–250.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K. & PILAŘOVÁ, P. (2008): Comparison of energy production of poplar from short station coppice with annual crops in potato growing region (in Czech with English abstract). Acta Pruhoniciana, 89: 79–82.

Other publications

ŠTOCHLOVÁ, P. & HÉDL, R. (2018). Czech Republic. In: A. Unrau, G. Becker, R. Spinelli, D. Lazdina, N. Magagnotti, V.N. Nicolescu, P. Buckley, D. Bartlett, P.D. Kofman (Eds.), Coppice Forests in Europe (pp. 219-225). Freiburg i. Br., Germany: Albert Ludwig University of Freiburg.

NICOLESCU, V.-N., CARVALHO, J., HOCHBICHLER, E., BRUCKMAN, V., PIQUÉ-NICOLAU, M., HERNEA, C., VIANA, H., ŠTOCHLOVÁ, P., ERTEKIN, M., TIJARDOVIC, M., DUBRAVAC, T., VANDEKERKHOVE, K., KOFMAN, P.D., ROSSNEY, D. & UNRAU, A. (2017). Silvicultural guidelines for European coppice forests. COST Action FP1301 Reports. Freiburg, Germany: Albert Ludwig University of Freiburg.

Applied results

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Download ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Download ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Download ( 8,5 MB pdf ico).

Variety

Variety Populus nigra ‘Hélios’, variety no. PPN35191, protected from 12.2.2021 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K.  ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Héraklés’, variety no. PPN35203, protected from 12.2.2021 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K.  ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Weigela ‘Corona’, WEI27005, breeding certificate no. 61/2017 (BENETKA, V. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Weigela ‘Cassiopeia’, WEI23244, breeding certificate no. 46/2015 (BENETKA, V. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Achilles’, PPN25576, breeding certificate no. 44/2015 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Rosice’, PPN25577, breeding certificate no. 45/2015 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Herkules’, PPN20594, breeding certificate no. 43/2014 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Populus nigra ‘Smilkov’, PPN21948, breeding certificate no. 63/2013 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Potentilla fruticosa ‘Blanice’, ORN11259, breeding certificate no. 56/2010 (BENETKA, V. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Variety Weigela ‘Antila’, WEI14314, breeding certificate no. 46/2012 (BENETKA, V. & ŠTOCHLOVÁ, P.)