Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Mertelík Josef, Ing., CSc.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 345

Other information:

Research activities: phytopathology, plant protection, virology, bacteriology, resistance

Curriculum vitae:

Education

CSc. (Agricultural and forest phytopathology), 1992, VÚRV Praha 6 Ruzyně

Ing. (agronomical faculty), 1983, Vysoká škola zemědělská, Praha

Occupation

1984 – till present: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening

References

Article in Impact Factor journals

ŠEDIVÁ, J., VLAŠÍNOVÁ, H., MERTELÍK, J. (2013): Short regeneration from various explants of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.). Scientia Horticulturae 161: 223 – 227.

MERTELIK J., KLOUDOVA K., PANKOVA I., KREJZAR V., KUDELA V. (2013): Occurrence of horse chestnut bleeding canker caused by Pseudomonas syringae pv. aesculi in the Czech Republic. Forest pathology (in press).

MERTELÍK J. & KLOUDOVÁ K. (2009): First Report of Hydrangea ring spot virus in mountain hydrangea in the Czech Republic. – Plant Pathol. 58:405.

MERTELIK J., KLOUDOVA K., CERVENA G., NECEKALOVA J., MIKULKOVA H., LEVKANICOVA Z., DEDIC P. and PTACEK J. (2009): Potato spindle tuber viroid (PSTVd) in Brugmansia spp., Solanum jasminoides, Solanum muricatum and Petunia spp. newly reported in the Czech Republic. Plant Pathology 59:392.

NEJMANOVÁ J., CVAČKA J., HRDÝ I., KULDOVÁ J., MERTELÍK J., MUCK JR A., NEŠNĚROVÁ P. & SVATOŠ A. (2006): Residues of diflubenzuron on horse chestnut (Aesculus hippocastanum) leaves and their efficacy against the horse chestnut leafminer, Cameraria ohridella. – Pest Manag Sci, 62:274–278.

MERTELIK J., KLOUDOVA K., VANC P., MOKRA V., SEDIVA J., NAVRATIL M., VALOVA P. (2004): First Detection of Phytoplasmas in Rhododendron in the Czech Republic. Plant Disease, August 2004:906.

TUHÁČKOVÁ J., CAJTHAML T., NOVÁK K., NOVOTNÝ Č., MERTELÍK J., ŠAŠEK V. (2001): Hydrocarbon deposition and soil microflora as affected by highway traffic. Enviromental Pollution 113: 255-262.

MERTELÍK, J., MOKRÁ, V., GÖTZOVÁ, B and GABRIELOVÁ, Š., (2000): First Report of Impatiens Necrotic Spot Virus in the Czech Republic. Plant Diseases, September 2000:1045.

Article in peer-reviewed journals without Impact Factor

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J., KORBA, J., ŠILLEROVÁ, J. (2013): Řešení problematiky spály růžovitých rostlin způsobené bakterií Erwinia amylovora (Burrill) z pohledu ochrany budoucích výsadeb hlohů. Acta Pruhonociana103: 107–110.

VYHNÁNEK, T., BAČOVSKÝ, V., VLAŠÍNOVÁ, H., HAVEL, L., ŠEDIVÁ, J., MERTELÍK, J. (2013). Studium genetické variability u zástupců rodu Aesculus L. pomocí SSR markerů. Zprávy lesnického výzkumu, 58: 244-249.

ŠEDIVÁ, J., VLAŠÍNOVÁ, H., KLEMŠ, M., VEJSADOVÁ, H., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., HAVEL, L. (2013). Behaviour of resistant and non-resistant clones of Aesculus hippocastanum in vitro. Acta Horticulturae, 988: 123–127.

MERTELIK, J., KLOUDOVA, K., PANKOVA, I., KREJZAR, V., KUDELA, V. (2013): Horse Chestnut Bleeding Canker Caused by Pseudomonas syringae pv. aesculi in the Czech Republic. Acta Horticulturae, 990: 61-63.

MERTELIK J., KLOUDOVA K., PANKOVA I., KREJZAR V., KUDELA V. (2012): Vývoj slizotokové nekrózy jírovců způsobené infekcí Pseudomonas syringae pv. aesculi v období 2010 až 2012 na první lokalitě prokázaného výskytu choroby v ČR. Acta Pruhoniciana 101: 5-8.

MERTELIK J., KLOUDOVA K. (2012): Evaluation of field resistance of Horse chestnut cultivar Mertelík to Cameraria ohridella. Hodnocení polní rezistence jírovce maďalu kultivaru Mertelík ke klíněnce jírovcové. Acta Pruhoniciana 102:5-8.

MERTELIK J., KLOUDOVA K. (2012): Vybrané choroby a škůdci okrasných rostlin zjištěné v období 2005 až 2011 v ČR. (Selected pests and diseases of ornamental plants in the Czech Republic in 2005 – 2011.) Acta Pruhoniciana 100: 123–130.

ŠEDIVÁ J., VEJSADOVÁ H., VLAŠÍNOVÁ H., KLOUDOVÁ K., MERTELÍK J., HAVEL L. (2012): Preventivní ochrana nových výsadeb jírovce maďalu s využitím odrůdy rezistentní vůči klíněnce jírovcové. (Prevention of new outplantings of horse chestnut by use of a cultivar resistant to horse chestnut leaf miner.) Úroda, vědecká příloha časopisu 9/2012: 68-73.

VLAŠÍNOVÁ H., KLEMŠ M., ŠEDIVÁ J., MERTELÍK J, HAVEL L. (2012): Morfologické reakce dvou klonů jírovce maďalu s odlišnou odolností vůči klíněnce jírovcové. (Morphological responses of two Aesculus hippocastanum clones in vitro with different resistance to Cameraria ohridella.) Úroda, vědecká příloha časopisu 9/2012: 74-79.

PÁNKOVÁ, I., KREJZAR, V., MERTELÍK, J. A KLOUDOVÁ, K. (2012): Potvrzený výskyt původce „bleeding canker“ v ČR. (The cause of bleeding canker found in the Czech Republic.) Vědecká příloha Úroda 60 (12), s.:203-206.

ČERVENÁ G., NEČEKALOVÁ J., MIKULKOVÁ H., LEVKANIČOVÁ Z., MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., DĚDIČ P., PTÁČEK J. (2011): Viroids on Petunia and other Solanaceous Crops in the Czech Republic. Acta Horticulturae 901: 35-40.

MERTELÍK J. AND KLOUDOVÁ K. (2011): Hydrangea Ring Spot Virus in Hydrangea spp. Plants in the Czech Republic. Acta Horticulturae 901: 237-238.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2011): Slizotoková nekróza jírovce maďalu způsobená Pseudomonas syringae pv. aesculi v ČR. (Bleeding canker of horse chestnut caused by Pseudomonas syringae pv. aesculi.) Zahradnictví, 12:58-60.

MERTELÍK J. AND KLOUDOVÁ K. (2011): Škodliví činitelé topolů a vrb ve výmladkových plantážích rychle rostoucích v ČR v období 2006 – 2010. (Pests and diseases of poplar and willow short rotation coppices in the Czech Republic in 2006 – 2010.) Acta Pruhoniciana 99: 91–95.

ŠEDIVÁ J., VEJSADOVÁ H., VLAŠÍNOVÁ H., MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2011): Způsoby in vitro regenerace u Aesculus hippocastanum L. (Ways of in vitro regeneration of Aesculus hippocastanum L.) Acta Pruhoniciana 99: 127–130.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., DĚDIČ P. A PTÁČEK J. (2010): Výsledky průzkumu Potato spindle tuber viroid (PSTVd) v okrasných rostlinách v České republice v letech 2007-2009. (Results of survey of Potato spindle tuber viroid (PSTVd) in ornamental plants in the Czech Republic in the period 2007 to 2009.) Acta Pruhoniciana 94:5-8.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2010): Problematika uplatnění klonu jírovce maďalu M06 s rezistentním chováním ke klíněnce jírovcové jako plodonosného stromu v oborách s intenzivním chovem spárkaté zvěře. Acta Pruhoniciana 94:9-12.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., STEJSKAL J. (2010): Problematika uplatnění klonu jírovce maďalu M06 s rezistentním chováním ke klíněnce jírovcové jako plodonosného stromu v oborách s intenzivním chovem spárkaté zvěře. (Utilization of horse chestnut clone M06 with resistant behaviour to horse chestnut leaf miner for seed production as a source of food in game preserves.) Acta Pruhoniciana 94:9-12.

MERTELÍK J. & KLOUDOVÁ K. (2009): Výsledky sledování rezistentního chování ke klíněnce jírovcové (Cameraria ohridella) u Aesculus hippocastanum klonu Mertelik06 v období 2001 až 2008. (Results of eight years evaluation of resistant behaviour to Cameraria ohridella in cloned plants Aesculus hippocastanum M06 in comparison with non-resistant seedlings.) Acta Pruhoniciana 93: 11-14.

VEJSADOVÁ H., ŠEDIVÁ J., VLAŠÍNOVÁ H., HAVEL V., MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2009): Indukce organogeneze u jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L.). (Organogenesis induction in horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.)). Zprávy lesnického výzkumu, 54/4: 286–292.

PÁNKOVÁ I., KREJZAR V., KŮDELA V., MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2009): Pátrání po příčině slizotokové nekrózy jírovce maďalu v ČR. Věd. příloha čas. Úroda, p.:171-174.

J. MERTELIK, K. KLOUDOVA (2008): Průzkum výskytu infekce Hydrangea Ring Spot Virus v různých druzích Hydrangea spp. v České republice. (Survey of Hydrangea Ring Spot Virus in different species of Hydrangea spp. plants in the Czech Republic.) Acta Pruhoniciana 89:51-53.

KREJZAR V., MERTELIK J., PANKOVA I., KLOUDOVA K., KUDELA V. (2008): Pseudomonas marginalis associated with soft rot of Zantedeschia spp. Plant Protect. Sci., 44 (2008): 85-90.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2007): Průzkum rozšíření nově zavlečeného škůdce rododendronů Graphocephala fennahi Young, 1977 v České republice. (Survey of spreading of the newly transmitted pest of rhododendrons Graphocephala fennahi Young, 1977 in the Czech Republic.) Acta Pruhoniciana 86, s. 5-9.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2007): Průzkum výskytu nové štítenky Pseudaulacaspis pentagona na Catalpa sp. v České republice. (Survey of the occurrence of new scale Pseudaulacaspis pentagona in Catalpa sp. in the Czech Republic.) Acta Pruhoniciana 86, s11-13.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2007): Přemnožení kůrovce na cypřišovitých rostlinách. Zahradnictví 11/2007, s. 46.

MOKRÁ V., MERTELÍK J., GÖTZOVÁ B. (2007): Sbírka virů okrasných rostlin. (Collection of Ornamental Plant Viruses.) Acta Pruhoniciana 86, s. 63 – 68.

MERTELIK J., NAVRATIL M., KLOUDOVA K., VALOVA P., VANC P., MOKRA V. & SEDIVA J. (2006): First Occurrence of Phytoplasma in Rhododendron sp. in the Czech Republic. – Acta Horticulturae 722: 355–358.

MERTELIK J., KLOUDOVA K., VANC P. (2004): Occurrence of Aesculus hippocastanum with high degree of resistance to Cameraria ohridella in the Czech Republic. Acta fytotechnica et zootechnica, Special number, Proceedings of XVI. Slovak and Czech Plant Protection Conference, vol.7:204.

MERTELIK J., NAVRATIL M., KLOUDOVA K., VALOVA P., VANC P., MOKRA V. & SEDIVA J. (2004): Phytoplasma detection in Rhododendron sp. in the Czech Republic. Acta fytotechnica et zootechnica, Special number, Proceedings of XVI. Slovak and Czech Plant Protection Conference, vol.7:206

MERTELÍK, J., MOKRÁ, V., GÖTZOVÁ, B., GABRIELOVÁ, Š.(2002) : Occurrence and Identification of Impatiens Necrotic Spot Tospovirus in the Czech Republic. Acta Horticulturae 568:79-83.

MOKRÁ, V., GÖTZOVÁ, B., MERTELÍK, J. (2002): Collection of Ornamental Plant Viruses. Acta Horticulturae 568:193-199.

Article in peer-reviewed proceedings

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., DĚDIČ P., PTÁČEK J. (2011): Výskyt viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru v okrasných rostlinách. Sborník přednášek ze semináře „Viroidy, závažní původci chorob rostlin – současné poznatky. Žatec 17.5.2011. ISBN 978-80-903545-4-8. Str. 20-24.

PTÁČEK J., DĚDIČ P., MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2011): Možnosti detekce viroidu viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd). Sborník přednášek ze semináře „Viroidy, závažní původci chorob rostlin – současné poznatky. Žatec 17.5.2011. ISBN 978-80-903545-4-8. Str. 37-41.

Chapter in a book

MERTELÍK J., NAVRÁTIL M., KLOUDOVÁ K., VÁLOVÁ P. a ŠAFÁŘOVÁ D. (2007): Phytoplasma in Rhododendron. – In: Characterization, Diagnosis and Management of Phytoplasmas. Eds.: Nigel A. Harrison, Govind P. Rao and Carmine Marcone. Chapter 19., Studium Press LLC Texas, USA. p. 399-405.

Patent

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2011): Patentový spis č. 302732 B6 o udělení patentu na vynález "Vzorkovač rostlinných pletiv“. Věstník ÚPV č.40/2011 ze dne 5.10.201.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2010): Způsob přípravy vzorků pro izolaci nukleových kyselin z rostlinných pletiv. Patent č. 301870. Věstník ÚPV č. 28/2010, 14.7.2010.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2007): Způsob tvorby klonů Crataegus sp. s ověřenými biologickými vlastnostmi a rezistentním chováním k Erwinia amylovora. Patent č. 298177. Věstník ÚPV: 11. 7. 2007

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2006): Klon Aesculus hippocastanum Mertelik06 s rezistentním chováním ke Cameraria ohridella. Patent č. 296896. Věstník ÚPV: 12.7.2006.

Utility model

MERTELIK J., KLOUDOVA K. (2012): Užitný vzor č. 24411, číslo přihlášky 2012-26607, MPT – A01D46/26. Zachycovač plodů jírovce pro podmínky lesních obor.

Variety

Odrůda Crataegus ‘V94’, ORN16495, osvědčení 11/2012 ze dne 17. 2. 2012 (MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., KORBA, J.)

Odrůda Aesculus hippocastanum L. ‘Mertelík’, ORN12517, osvědčení: 55/2010, ze dne 23. 11. 2010 (MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K.)

Certified Methodology

PÁNKOVÁ, I., KREJZAR, V., MERTELÍK, J. a KLOUDOVÁ, K. (2013): Metodika inokulace jírovce mad'alu (Aesculus hipocastanum) původcem choroby bleeding canker, bakterií Pseudomonas syringae pv. aesculi v polních podmínkách. Certifikovaná metodika č.j. SRS 060412/2013,ISBN 978-80-7427-142-7.

Šedivá, J., Mertelík, J., Kloudová, K. (2012): MIKROPROPAGACE JÍROVCE MAĎALU (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.). Certifikovaná metodika č. 11/2012–057.

Other results

OLBRECHTOVÁ J., MERTELÍK J. (2010): Choroby a škůdci na katalpách trubačovitých v Opavě. Živa 1:17-18.

HAVELKA J., STARÝ P., MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2008): Exotické jehličnany a nová invazní americká mšice. Živa 2: 78-79.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., HAVELKA J. a STARÝ P. (2007): Přemnožení mšice Cinara curvipes na Abies concolor v ČR. Rostlinolékař 18 (4): 38

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2007): Bejlomorka Resseliella crataegi (Barnes, 1939), nový potenciální škůdce hlohu v ČR. Rostlinolékař 18 (1): 24.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., KNÍŽEK M. (2007): Přemnožení kůrovce Phloeosinus aubei (Peris, 1855) na cypřišovitých rosltinách. Agro 10/2007, s. 27.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2007): Mšice Cinara curvipes – nový škůdce Abies concolor. Agro 10/2007, s. 24-26.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2007): Rozšíření kříse Graphocephala fennahi na Rhododendron sp. v České republice. Rostlinolékař 18 (4): 23

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., HAVELKA J. a STARÝ P. (2007): Přemnožení mšice Cinara curvipes na Abies concolor v ČR. Rostlinolékař 18. (4): 38.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., ŠEDIVÁ J., KORBA J. a ZLATOHLÁVEK A. (2007): Method of production and selection hawthorn (Crataegus sp.) cloned progeny with resistant behaviour to Erwinia amylovora (Burril). – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 207-208.

MERTELIK J. (2006): Faunistic records from Czech Republic – 201 – Diptera: Cecidomyiidae, Resseliella crataegi (Barnes, 1939). – Klapalekiana.42/1–3: 179.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., ŠEDIVÁ J., ZLATOHLÁVEK A. & KORBA J. (2006): Evaluation of Resistant behaviour of Crataegus sp. to Erwinia amylovora. In: Sborník abstraktů, XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin, 12.–14.9. 2006, ČZU, Praha, s. 49–50.

MERTELIK J., NAVRATIL M., KLOUDOVA K.,VALOVA P. & SAFAROVA D. (2006): Molecular Identification of Stolbur Phytoplasma Infecting Rhododendron in the Czech Republic. . In: Sborník abstraktů, XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin, 12.–14.9. 2006, ČZU, Praha, s.178.

MERTELIK J., (2005): Virus bronzovitosti rajčete. Rostlinolékař 04, příloha Karanténní organismy, 2 str.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K. (2004): Projekt 0411 - Výzkum, monitoring a diagnostika vybraných virů a virům podobných organismů okrasných rostlin. s. 1-23., VÚKOZ Průhonice

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., ZLATOHLÁVEK A., MRÁZKOVÁ M., ČERNÝ K., STRNADOVÁ V. a HOLUB V. (2004): „Herbicide-like“ poškození dřevin. In: Závěrečná zpráva projektu 0421 - Kontrola zdravotního stavu shromážděného genofondu okrasných rostlin a dřevin, vypracování preventivních a kurativních ochranných opatření proti závažným chorobám, škůdcům a poškozením, s. 57-71. VÚKOZ Průhonice.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., STRNADOVÁ V. a HOLUB V (2004): Projekt 0431 - Sledování a sumarizace škodlivých činitelů jako predispozičních faktorů zhoršujícího se zdravotního stavu některých druhů dřevin a hodnocení stupně odolnosti vybraných taxonů k nejzávažnějším škodlivým činitelům. s. 89-106. VÚKOZ Průhonice

ŠEDIVÁ J., VEJSADOVÁ H. a MERTELÍK J. (2004): Projekt 0441 - Využití metody meristémového množení in vitro v kombinaci s termoterapií pro ozdravení vybraných druhů rostlin od virových infekcí a metody mikropropagace in vitro pro klonové namnožení vybraných rezistentních taxonů. s. 107-115. VÚKOZ Průhonice.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., VANC P., VALNÝ P., KOLAŘÍK J. (2003): Vytváření arboristického programu VÚKOZ Průhonice.. Sborník Národní arboristické konference Strom pro život – život pro strom IV. Mělník 21-22.8.2003:77-78.

MERTELÍK J. (2003): Přístup k ochraně rostlin proti lalokonosci na zahrádkách. Rukověť zahrádkáře. Vydal Český zahrádkářský svaz v nakladatelství Květ v roce 2003:16.

MERTELÍK J. (2002): Nalezení jírovce maďalu s vysokým stupněm rezistence k napadení klíněnkou jírovcovou rozšiřuje možnosti řešení problematiky. Rostlinolékař 2: 20-22.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K.,VANC P., SVATOŠ A. (2002): Řešení problematiky zdravotního stavu jírovce maďalu – podstata problému a použití diflubenzuronu In: Rostlinolékař 6, s19 – 20.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K.,VANC P. (2002): Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) rezistentní k napadení klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) In: Zborník z konferencie k 50. výročiu založenia Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV „Ochrana rastlín v III. miléniu“s98 – 100, Ivanka při Dunaji.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K.,MOKRÁ V., GÖTZOVÁ B., GABRIELOVÁ Š. and NERUŠILOVÁ H.(2002): Occurrence of a two tospoviruses in the Czech Republic in the period 1992–2002. In: Zborník z konferencie k 50. výročiu založenia Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV „Ochrana rastlín v III. miléniu“ Ivanka pri Dunaji, str.109–112.

KLOUDOVÁ K., MERTELÍK J., VANC P. (2002): Použití diflubenzuronu na eliminaci klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella) u jírovce koňského (Aesculus hippocastanum) In: Zborník z konferencie k 50. výročiu založenia Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV „Ochrana rastlín v III. miléniu“s101 – 103, Ivanka při Dunaji.

MERTELÍK J., KLOUDOVÁ K., MOKRÁ V., GÖTZOVÁ B. AND GABRIELOVÁ Š., (2001): Tospovirus infections in the Czech Republic from 1992 to 2001. Abstract. Thrips, Plants, Tospoviruses: The Millenial Review & 7th International Symposium on Thisanoptera, Reggio Calabria,, 2-7 July 2001.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., VANC, P., BARAŠOVÁ,D., (2000): Sledování škodlivých činitelů u mladých výsadeb Aesculus hippocastanum a nový pohled na diflubenzuron. Sborník referátů z celostátního semináře „Škodlivý činitelé v lesích Česka“ ČZU Praha – Suchdol. 22. 3. 2000: 55-56.

MERTELÍK, J., MOKRÁ, V., GÖTZOVÁ, B and GABRIELOVÁ, Š., (2000): Occurrence and Identification of Impatiens Necrotic Spot Virus in the Czech Republic. The 10th International Symposium on Virus Diseases of Ornamental Plants. 27.5. – 1.6.2000, St. John’s College, Annapolis, Maryland USA. Proceedings, page 10.

MERTELÍK, J., MOKRÁ, V., GABRIELOVÁ, Š., GÖTZOVÁ, B., KOZELSKÁ, S., ŠPAŇHEL, J., (2000): První zjištění viru nekrotické skvrnitosti Impatiens (Impatiens necrotic spot tospovirus) v České republice. XV.Česká a Slovenská konference o ochraně rostlin, 12.-14.9.2000,Brno, Sborník referátů, str.450.