Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Havlíček Marek, Mgr.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 541 126 268

Web: http://www.zmeny-krajiny.cz

Other information:

Specialization: analyses of spatial data in GIS and their visualisation, creation of cartographic outputs, land use changes, landscape change processes, application of old topographical maps in GIS, suburbanization and urbanization processes in landscape

CV:

Education

Mgr. (geography and cartography), 2000, Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Brno

Jobs

2000 – 2001: analyst of labour market, Úřad práce Brno-město

2001 – 2006: worker at the Department of GIS Applications, Nature Conservation Agency, Brno branch

2006 -2011: researcher at the Department of GIS Applications, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Brno branch

since 2012: researcher at the Department of Landscape Ecology and Geoinformatics, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Brno branch

Research projects (grants)

– Research project MSM 6293359101 “Research into sources and indicators of biodiversity in cultural landscape in the context of its fragmentation dynamics” – part Quantitative analysis of the dynamics of the Czech landscape development (2005-2011)

– international project (Interreg Central Europe) 1CEO61P3 Transnational Ecological Networks in Central Europe (2009-2011) - see http://www.zmeny-krajiny.cz/transeconet_en.html

– grant project GA ČR 205/06/1024 Middle course of the Svratka River valley - geomorphology, Quaternary development and environmental aspects (2006-2008)

– geoinformation and cartographic project MŽP SK/600/1/03 Landscape Atlas of the Czech Republic (2003-2008)

– international project from Norway grants CZ0074 Biogeochemical exploration of forests as a base for the long-term landscape exploitation in the Czech Republic (2008-2010)

Publications

Article in journal with IF:

SKOKANOVÁ, H., HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R., DEMEK, J., EREMIÁŠOVÁ, R., CHRUDINA, Z., MACKOVČIN, P., RYSKOVÁ, R., SLAVÍK, P., STRÁNSKÁ, T. & SVOBODA J. (2012): Development of land use and main land use change processes in the period 1836–2006: case study in the Czech Republic. – Journal of maps 8 (1): 88-96.

BRÁZDIL, R., ŘEZNÍČKOVÁ, L., VALÁŠEK, H., HAVLÍČEK, M., DOBROVOLNÝ, P., KOUKALOVÁ, E., ŘEHÁNEK, T. & SKOKANOVÁ, H. (2011): Fluctuations of floods of the River Morava (Czech Republic) in 1691–2009 period: interactions of natural and anthropogenic factors. – Hydrological Sciences 56 (3): 468–485.

SKOKANOVÁ H. & HAVLÍČEK M. (2010): Military topographic maps of the Czech Republic from the first half of the 20th Century. – Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 45 (1):120-126.

TRNKA, M., BRÁZDIL, R., OLESEN, J.E., ZAHRADNÍČEK, P., KOCMÁNKOVÁ, E., DOBROVOLNÝ, P., ŠTĚPÁNEK, P., MOŽNÝ, M., BARTOŠOVÁ, L., HLAVINKA, P., SEMERÁDOVÁ, D., EITZINGER, J., VALÁŠEK, H., HAVLÍČEK, M., HORÁKOVÁ, V. & ŽALUD, Z. (2012): Could the changes in regional crop yields be a pointer of climatic change? – Agricultural and Forest Meteorology 166: 62-71.

Article in reviewed journal without IF:

HAVLÍČEK, M., KREJČÍKOVÁ, B., CHRUDINA, Z. & SVOBODA, J. (2012): Long-term land use development and changes in streams of the Kyjovka, Svratka and Velička river basins (Czech Republic). – Moravian Geographical Reports 20 (1): 28-42.

HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z. & SVOBODA J. (2012): Vývoj využití krajiny v geomorfologických celcích okresu Hodonín. – Acta Pruhoniciana, 100: 73-86.

MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK M. (2012): Nekompletní mapové soubory z území Československa (1921-1949). – Acta Pruhoniciana, 101: 41-46.

HAVLÍČEK M. & DOSTÁL I. (2012): Vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních sítí. – Acta Pruhoniciana, 102: 57-64.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M. & MACKOVČIN, P. (2011): Quantitative monitoring of slope movements at the Břidličná hora Mt. (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic, EU). – AUC Geographica, 42/ 2: 31–43.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. & SLAVÍK, P. (2011): Změny ekosystémových služeb poříčních a údolních niv v České republice jako výsledek vývoje využívání země v posledních 250 letech. – Acta Pruhoniciana, 98: 47–53.

HAVLÍČEK, M., KREJČÍKOVÁ, B., CHRUDINA, Z., BOROVEC, R. & SVOBODA, J. (2011): Změny ve využití krajiny a na vodních tocích v povodí Veličky a v horních povodích Kyjovky a Svratky. – Acta Pruhoniciana, 99: 5–17.

MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M. (2011): Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934–1938 a 1946–1949. – Historická geografie, 37/2: 275–287

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M. & MACKOVČIN, P. (2010): Relict cryoplanation and nivation landforms in the Czech Republic: a case study of the Sýkořská hornatina Mts. – Moravian Geographical Reports 18 (3): 14-25.

HAVLÍČEK, M. & DOSTÁL, I. (2010): Projevy suburbanizace ve změnách využití krajiny v Jihomoravském kraji a zázemí města Brna. – Acta Pruhoniciana, 94: 65-76.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M. & MACKOVČIN, P. ( 2009): Landscape Changes in the Dyjsko-svratecký and Dolnomoravský Grabens in the period 1764–2009 (Czech Republic). – Acta Pruhoniciana, 91: 23–30.

HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R. & SVOBODA, J. ( 2009): Long-term changes in land use in the Litava River basin. – Acta Pruhoniciana, 91: 31–37.

SKOKANOVÁ, H., STRÁNSKÁ, T., HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R., EREMIÁŠOVÁ, R., RYSKOVÁ, R. & SVOBODA, J. (2009): Land use dynamics of the South Moravan region during last 170 years. – Geoscape, 4/1: 58–65.

STRÁNSKÁ, T. & HAVLÍČEK, M. (2008): Ecological Asessment of Landscape Development and Changes in the Ivančice Microregion (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 16/1: 26–36.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z. & MACKOVČIN, P. (2008): Changes in land-use and the river network of the Graben Dyjsko-svratecký úval (Czech Republic) in the last 242 years. Journal of Landscape Ecology, 1 (2): 22-51.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. & SLAVÍK, P. (2007): Landscape Changes in the Czech Republic 1763–2005: An Assessment Based on Historical Maps and GIS Technology. – Nova Acta Leopoldina, NF 94/349: 187–200.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. & STRÁNSKÁ, T. (2007). Brno and its surroundings: a landscape-ecological study. – Ekologie krajiny, 0/0: 32–53.

EREMIÁŠOVÁ, R., HAVLÍČEK, M. & MACKOVČIN, P. (2007): Quantitative analysis of landscape development and mapping of drainage network based on historical maps: case study of the surroundings of the Kašperské Hory town (Czech Republic). – Silva Gabreta, 13/3: 285–300.

HAVLÍČEK, M., CIBULKOVÁ, P., DEMEK, J., MACKOVČIN, P., OCHMAN, J., KUTÁLEK, S. & ŠVÁB, T. (2007): Výzkum svahových pohybů v NP Podyjí. – Thayensia, 7: 49–54.

LACINA, D., DEMEK, J., HAVLÍČEK, M. & MACKOVČIN, P. (2007): Land use changes in the town of Železná Ruda and its surroundings (Czech Republic) based on the analysis of historical maps from the period 1843–2005. – Silva Gabreta, 13/3: 269–284.

MACKOVČIN, P., DEMEK, J. & HAVLÍČEK, M. (2006): Význam historických map pro studium vývoje krajiny ČR za posledních 250 let. – Geografická revue, 2/2: 159–171.

Article in reviewed proceedings:

HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., SUCHARA, I.  SUCHAROVÁ J. (2010): Monitoring of the atmospheric deposition loads of selected elements in moss occurring in the forest in relation to traffic intensity. – In: Adamec, V.  Jandová, V. [eds.]: IV Czech-Slovak Scientific Conference „Transport, Health and Environment“. Blansko, November 2–3, 2010. Transport Research Centre, Brno, p. 195–202.

HAVLÍČEK M. (2008): Vliv dopravy na změny v krajině. In: Adamec V., Dostál I. (eds.): Sborník přednášek III. Česko-slovenské konference Doprava zdraví a životní prostředí, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno: 119-126.

HAVLÍČEK, M. & STRÁNSKÁ, T. (2007): Hodnocení turistické nabídky okresu Hodonín. – In: Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel – pro REGIO. [CD-ROM]. 13. –14. 11. 2007, Brno. Institut regionálních informací, s.r.o., Brno

MACKOVČIN, P., DEMEK, J. & HAVLÍČEK, M. (2007): Význam historických máp pre štúdium vývoja krajiny Českej republiky za posledných 250 rokov. – In: Dubcová, A., Kramáreková, H. [eds.]: Geografické informácie 11 – Problémy geografického výskumu Česka a Slovenska. Katedra geografie a regionálného rozvoja FPV UKF v Nitre, Nitra, s. 163–167.

SKOKANOVÁ, H. & HAVLÍČEK, M. (2007): Driving Forces and Land Use Changes in the Lower Dyje River Area, Czech Republic in the Period 1840–2006. – In: Gabrovec, M. [ed.]: Man in the Landscape Across Frontiers: Landscape and Land Use Changes in Central European Border Regions. Book of abstracts, ZRC SAZU, p. 62.

SKOKANOVÁ, H., HAVLÍČEK, M., & SLAVÍK, P. (2007): Analýza starých map, topolo¬gické chyby a návrh jejich odstranění. – In: 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems. Sborník konference, ARCDATA Praha, s. 85–88.

Book chapter:

BRÁZDIL, R.,ŘEZNÍČKOVÁ, L.,HAVLÍČEK, M. & ELLEDER, L. (2012): Floods in the Czech Republic. In Changes in Flood Risk in Europe. Wallingford (UK): Zbigniew W. Kundzewicz. od s. 178-198, 21 s. IAHS Special Publication 10.

Book:

MACKOVČIN, P., BOROVEC, R., DEMEK, J., EREMIÁŠOVÁ, R., HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z., RYSKOVÁ, R., SKOKANOVÁ, H., SLAVÍK, P., SVOBODA, J. & STRÁNSKÁ, T. (2011): Změny využívání krajiny České republiky. Soubor map v měřítku 1 : 200 000. VÚKOZ, Průhonice, 70 s.

BRÁZDIL, R.,VALÁŠEK, H.,SOUKALOVÁ, E.,BĚLÍNOVÁ, M.,BURIANOVÁ, J.,ČERMÁKOVÁ, J.,DOBROVOLNÝ, P.,DRÁB, A.,FÁROVÁ, K.,HAVLÍČEK, M.,CHRUDINA, Z.,KAŠIČKOVÁ, L.,KOVÁŘ, K.,KOZEL, J.,MÁČKA, Z.,MULÍČEK, O.,ŘEZNÍČKOVÁ, L.,SKOKANOVÁ, H. & ŠTĚPÁNEK, P. (2011): Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. 1. vyd. Brno : Archiv města Brna. 468 s.

Maps:

HAVLÍČEK, M. & LACINA, D. (2009): Využití krajiny - Dub nad Moravou a okolí (1836-2006). In: Hrnčiarová, Tatiana - Mackovčin, Peter - Zvara, Ivan et al. Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2009, 332 p., strana 93.

HAVLÍČEK, M., DEMEK, J. & MACKOVČIN, P. (2009): Změny ve využití krajiny - Brno a okolí (1838-2006). In: Hrnčiarová, Tatiana - Mackovčin, Peter - Zvara, Ivan et al. Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2009, 332 p., strana 93.

DROBILOVÁ, L. & HAVLÍČEK, M. (2009): Využití krajiny - Bílina a okolí (1874-2006). In: Hrnčiarová, Tatiana - Mackovčin, Peter - Zvara, Ivan et al. Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2009, 332 p., strana 92.