Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Hort Libor, Ing.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 541 126 264

Web: http://pralesy.cz/hort-libor

Other information:

Odborné zaměření:

Životopis:

dendrometry, dendrochronology, tree layer developmental dynamics, restoration management, management of PPAs

Vzdělání

MA (Forest engineering), 1992, Mendel University in Brno

Zaměstnání

1994–2006: Nature Conservation Agency of the Czech Republic

2006–now: The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, p.r.i.

2007–now: Mendel University in Brno

Výuka

Mendel University in Brno

Výzkumné projekty (granty)

www.pralesy.cz/?id=6462

Zahraniční zkušenost

Ukraine (2006, 2007), Belarus (2010)

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

UNAR, P., JANIK, D., SOUČEK, J., VRŠKA, T., ADAM, D., KRÁL, K. & HORT, L. (2012): The Pinus rotundata link bog forests on mined peat bogs - is the conservation of indisturbed edge an effective tool for its protection? Polish Journal of Ecology, 60.

JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., HORT, L., UNAR, P., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. & HORAL, D. (2011): Field maple and hornbeam populations along a 4-m elevation gradient in an alluvial forest. – Europ. J. Forest Res., 130: 197–208.

ŠEBKOVÁ, B., ŠAMONIL, P. JANÍK, D., ADAM, D., KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L. & UNAR, P. (2011): Spatial and volume patterns of an unmanaged submontane mixed forest in Central Europe: 160 years of spontaneous dynamics. – Forest Ecol. Manag., 262: 873–885.

KRÁL, K., JANÍK, D., VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., UNAR, P. & ŠAMONIL, P. (2010): Local variability of major stands characteristics in beech dominated natural forests of Central Europe: implications for sampling. – Forest Ecol. Manag., 260: 2196–2203.

KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L., ADAM, D. & ŠAMONIL, P. (2010): Developmental phases in a temperate natural spruce-fir-beech forest: determination by a supervised classification method. – Europ. J. Forest Res., 129: 339–351.

ŠAMONIL, P., KRÁL, K. & HORT, L. (2010): The role of tree uprooting in soil formation: a critical literature review. – Geoderma, 157: 65–79.

VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., KOLÁŘ, T. & JANÍK, D. (2009): European beech (Fagus sylvatica L.) and silver fir (Abies alba Mill.) rotation in the Carpathians – a developmental cycle or a linear trend induced by man? – Forest Ecol. Manag., 258: 347–356.

JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., HORT, L., UNAR, P., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. & HORAL, D. (2008): Tree layer dynamics of the Cahnov-Soutok near natural floodplain forest after 33 years (1973–2006). – Europ. J. Forest Res., 127/4: 337–345.

Článek v recenzovaném časopise bez IF

HORT, L., VRŠKA, T. & ADAM, D. (2008): Výzkum a monitoring přirozených lesů ponechaných samovolnému vývoji. – Ochrana přírody, 63/1: 22–27.

VRŠKA, T., HORT, L. & ADAM, D. (2008): Historie výzkumu v Boubínském pralese. –Šumava, zvl. č.: 14–17.

VRŠKA, T. & HORT, L. (2008): Historie vzniku lesních rezervací v ČR do roku 1945. – Ochrana přírody, 63/1: 8–10.

VRŠKA, T. & HORT, L. (2008): Odkdy a proč chráníme samovolné procesy? – Lesn. práce, 87/7: 464–466.

Článek v recenzovaném sborníku

VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L. & UNAR, P. (2009): Bewertung der Naturnähe von "Alten Wäldern" der gemäβigten Zone in der Tschechischen Republik (Zentral-Europa) und deren Andwendung in Politik und Bewirtschaftung. – In: Grundmann, V. [ed.]: "2. Hessisches Naturwaldforum Buche", 28.–29. April 2008, Bad Wildungen, Deutschland. Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, Band 47: 36–41.

JANÍK, D., VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., ADAM, D., HORT, L. & KRÁL, K. (2007): Struktura a ekologie doubrav Národního parku Podyjí na příkladu lokality Li¬pina. – Thayensia, 7: 175–206.

KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L., ADAM, D., UNAR, P., JANÍK, D. & ŠAMONIL, P. (2007): Exact determination of developmental stages of montane spruce-fir-beech natural forest (Zofin, Czech Republic) – methodological aspects and preliminary results. – In: Lingue, E., Marzano, R. [eds.]: Natural Hazards and Natural Disturbances in Mountain Forests. Abstract Book, Septemeber 18–21, 2007, Trento. IUFRO a SISEF, p. 35–36.

HORT, L., JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. & UNAR, P. (2007): Změny ve struktuře dřevinného patra v pralesovitých rezervacích na soutoku Moravy a Dyje. – In: Ujházy, K. & Križová, E. [eds.]: Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. Sborn. mezinár. konf., 11.–12. 9. 2007, Zvolen. Katedra fytológie LF Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, s. 77–83.

ADAM, D., JANÍK, D., HORT, L., KRÁL, K., UNAR, P. & VRŠKA, T. (2007): Methods and results of the inventory and whole area research comparison of the National Nature Reserve Ranšpurk. – In: 2nd Field-Map International Educational User Conference – Forest Inventory and Data Processing. Sborník mezinár. konf., Septemebr 12–14, 2007, Vimperk. IFER a Správa NP a CHKO Šumava, [online]. [cit. 2008-01-25].

JANÍK, D., ADAM, D., HORT, L., KRÁL, K., UNAR, P. & VRŠKA, T. (2006): Monitoring vybrané části NPR Karlštejn ponechané samovolnému vývoji (metodika a předběžné výsledky). – In: Úloha lesníků v ochraně přírody a krajiny. Sbor. konf. Úloha lesníků v ochraně přírody a krajiny, 22. 6. 2006, Srbsko. Česká lesnická společnost, Praha, s. 19–35.

Odborná kniha

VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., HORT, L., ADAM, D., KRÁL, K. & JANIK, D. (2012): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR III – Šumava a Český les (Diana, Stožec, Boubínský prales, Milešický prales) / Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic III – Šumava Mts. and Český les Mts. (Diana, Stožec, Boubín virgin forest, Milešice virgin forest). Academia, Praha, ISBN 978-80-200-1907-3.

JANÍK, D., ŠAMONIL, P., VRŠKA, T., ADAM, D., UNAR, P., HORT L,. & KRÁL K. ( 2008). Doutnáč - monitoring lokality ponechané samovolnému vývoji / Doutnáč - monitoring of the locality left to spontaneous development. Folia Forestalia Bohemica 9, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 60 pp. ISBN 978-80-87154-64-9.

VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., ODEHNALOVÁ, P., HORAL, D. & KRÁL, K. (2006): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice II – Lužní lesy (Cahnov-Soutok, Jiřina, Ranšpurk)/Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic II – Floodplain forests (Cahnov-Soutok, Jiřina, Ranšpurk). – 1. vyd., Academia, Praha, 216 s.