Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Král Kamil, Ing., Ph.D.

Funkce/Function: head of department

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 541 126 261

Web: http://pralesy.cz/kral-kamil

Other information:

Odborné zaměření: Applications of raster analyses, stem mapping, remote sensing, GIS, tree layer dynamics, developmental cycles, (geo)statistics

Životopis:

Vzdělání

MA (Forest engineering), 1999, Mendel University in Brno

DESS (Remote sensing applications and GIS), 2001, Université Paris VI.

PhD (Ecology), 2005, Mendel University in Brno

Zaměstnání

2002–2006: Nature Conservation Agency of the Czech Republic

2006–now: The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, p.r.i.

2007–now: Mendel University in Brno

Výuka

Mendel University in Brno

Výzkumné projekty (granty)

www.pralesy.cz/?id=6462

Zahraniční zkušenost

France (2001), Yemen (5 times between 2002 - 2011), USA (2012), Ukraine (5 times between 2002-2007), Belarus (2010)

Publikační činnost

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

BEZDĚK, J., PURCHART, L., KRÁL, K. & HULA, V. (2012): List of local Socotran geographical names used in entomological literature. Pp. 27–67. – ActaEntomologica Musei Nationalis Pragae 52 (supplementum 2): i–vi + 1–557.

UNAR, P., JANIK, D., SOUČEK, J., VRŠKA, T., ADAM, D., KRÁL, K. & HORT, L. (2012): The Pinus rotundata link bog forests on mined peat bogs - is the conservation of indisturbed edge an effective tool for its protection? Polish Journal of Ecology, 60.

TROCHTA, J., KRÁL, K. & ŠAMONIL, P. (2012): Effects of wildfire on a pine stand in the Bohemian Switzerland National Park. Journal of Forest Science, 58: 299-307.

JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., HORT, L., UNAR, P., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. & HORAL, D. (2011): Field maple and hornbeam populations along a 4-m elevation gradient in an alluvial forest. – Europ. J. Forest Res., 130: 197–208.

ŠEBKOVÁ, B., ŠAMONIL, P. JANÍK, D., ADAM, D., KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L. & UNAR, P. (2011): Spatial and volume patterns of an unmanaged submontane mixed forest in Central Europe: 160 years of spontaneous dynamics. – Forest Ecol. Manag., 262: 873–885.

KRÁL, K., JANÍK, D., VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., UNAR, P. & ŠAMONIL, P. (2010): Local variability of major stands characteristics in beech dominated natural forests of Central Europe: implications for sampling. – Forest Ecol. Manag., 260: 2196–2203.

KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L., ADAM, D. & ŠAMONIL, P. (2010): Developmental phases in a temperate natural spruce-fir-beech forest: determination by a supervised classification method. – Europ. J. Forest Res., 129: 339–351.

ŠAMONIL, P., KRÁL, K. & HORT, L. (2010): The role of tree uprooting in soil formation: a critical literature review. – Geoderma, 157: 65–79.

KENDERES, K., KRÁL, K., VRŠKA, T. & STANDOVAR, T. (2009): Natural gap dynamics in a Central European mixed beech-spruce-fir old-growth forest. – Ecoscience, 16/1: 39–47.

KRÁL, K. (2009): Classification of Current Vegetation Cover and Alpine Treeline Ecotone in the Praděd Reserve (Czech Republic), Using Remote Sensing. – Mountain Research and Development, 29/2: 177–183.

JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., HORT, L., UNAR, P., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. & HORAL, D. (2008): Tree layer dynamics of the Cahnov-Soutok near natural floodplain forest after 33 years (1973–2006). – Europ. J. Forest Res., 127/4: 337–345.

ŠAMONIL, P., KRÁL, K., DOUDA, J. & ŠEBKOVÁ, B. (2008). Variability in forest floor at different spatial scales in a natural forest in the Carpathians: effect of windthrows and mesorelief. – Canadian Journal of Forest Research, 38: 2596–2606.

KRÁL K. & PAVLIŠ J. (2006): The first detailed land cover map of Socotra Island by Landsat /ETM+ data. International Journal of Remote Sensing, 27: 3239-3250.

Článek v recenzovaném sborníku

JANÍK, D., VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., ADAM, D., HORT, L. & KRÁL, K. (2007): Struktura a ekologie doubrav Národního parku Podyjí na příkladu lokality Li¬pina. – Thayensia, 7: 175–206.

KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L., ADAM, D., UNAR, P., JANÍK, D. & ŠAMONIL, P. (2007): Exact determination of developmental stages of montane spruce-fir-beech natural forest (Zofin, Czech Republic) – methodological aspects and preliminary results. – In: Lingue, E., Marzano, R. [eds.]: Natural Hazards and Natural Disturbances in Mountain Forests. Abstract Book, Septemeber 18–21, 2007, Trento. IUFRO a SISEF, p. 35–36.

HORT, L., JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. & UNAR, P. (2007): Změny ve struktuře dřevinného patra v pralesovitých rezervacích na soutoku Moravy a Dyje. – In: Ujházy, K. & Križová, E. [eds.]: Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. Sborn. mezinár. konf., 11.–12. 9. 2007, Zvolen. Katedra fytológie LF Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, s. 77–83.

ADAM, D., JANÍK, D., HORT, L., KRÁL, K., UNAR, P. & VRŠKA, T. (2007): Methods and results of the inventory and whole area research comparison of the National Nature Reserve Ranšpurk. – In: 2nd Field-Map International Educational User Conference – Forest Inventory and Data Processing. Sborník mezinár. konf., Septemebr 12–14, 2007, Vimperk. IFER a Správa NP a CHKO Šumava, [online]. [cit. 2008-01-25].

JANÍK, D., ADAM, D., HORT, L., KRÁL, K., UNAR, P. & VRŠKA, T. (2006): Monitoring vybrané části NPR Karlštejn ponechané samovolnému vývoji (metodika a předběžné výsledky). – In: Úloha lesníků v ochraně přírody a krajiny. Sbor. konf. Úloha lesníků v ochraně přírody a krajiny, 22. 6. 2006, Srbsko. Česká lesnická společnost, Praha, s. 19–35.

Kapitola v knize

KRÁL, K., TROCHTA, J. & VRŠKA, T. (2012): Can fire and secondary succession assist in the regeneration of forests in a national park? In: Jongepierová et al. (eds)., Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Praha: 24-26. ISBN 978-80-87457-32-0.

Odborná kniha

VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., HORT, L., ADAM, D., KRÁL, K. & JANIK, D. (2012): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR III – Šumava a Český les (Diana, Stožec, Boubínský prales, Milešický prales) / Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic III – Šumava Mts. and Český les Mts. (Diana, Stožec, Boubín virgin forest, Milešice virgin forest). Academia, Praha, ISBN 978-80-200-1907-3.

JANÍK, D., ŠAMONIL, P., VRŠKA, T., ADAM, D., UNAR, P., HORT L,. & KRÁL K. ( 2008). Doutnáč - monitoring lokality ponechané samovolnému vývoji / Doutnáč - monitoring of the locality left to spontaneous development. Folia Forestalia Bohemica 9, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 60 pp. ISBN 978-80-87154-64-9.

VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., ODEHNALOVÁ, P., HORAL, D. & KRÁL, K. (2006): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice II – Lužní lesy (Cahnov-Soutok, Jiřina, Ranšpurk)/Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic II – Floodplain forests (Cahnov-Soutok, Jiřina, Ranšpurk). – 1. vyd., Academia, Praha, 216 s.