Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Suchara Ivan, Doc., RNDr., Csc.

Funkce/Function: director of the institute

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 256

Other information:

Research activities: plant ecology, bioindication of environmental pollution

Curriculum vitae:

Education

Charles University in Prague, Faculty of Science (plant ecology, docent, 2004), Charles University in Prague, Faculty of Science (botany RNDr., 1988), VÚKOZ/Czech University of Life Sciences in Prague (general crop production, CSc., 1978), University in Prague, Faculty of Science (botanika (geobotany, graduated biologist, 1974).

Employment

1974 till now: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Průhonice. (doctoral student, researcher, senior researcher, head of the department, deputy for research, director).

Teaching

Charles University in Prague, Faculty of Science (since 1995, plant ecology, bioclimatology, methods of plant ecology training I a II).

Research projects (grants)

2013–2017:

Suchara I., Sucharová J., Holá M., Černý K., Mrázková M., Strnadová V.: Průzkum a zmapování půdních charakteristik, znečištění prostředí a patogenů dřevin v areálu Veltruského zámku (NKP) jako podklady pro efektivní obnovu vegetačních ploch a jejich funkcí v historické kulturní krajině. Projekt DF13P01OVV009, Ministerstvo kultury ČR.

2008–2011:

Suchara I., Sucharová J., Holá M., Maříková Š., Reimann C., Boyd R., (Havlíček M., Slavík P.): Biogeochemical exploration of forests as a base for the long-term landscape exploitation in the Czech Republic. Projekt CZ0074, podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu a Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí ČR.

2006–2007:

Suchara I., Florek M., Godzik B., Maňkovská B., Rabnecz G., Sucharová J., Tuba Z., Kapusta P.: Mapping of main sources of pollutants and their transport in the Visegrad space. Grant 11007-2006-IVF, International Visegrad Fund.

2005–2011:

Suchara I. (koordinátor): Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti.Výzkumný záměr MŽP0002707301.

Suchara I., Sucharová J. Holá M.: Výzkum distribuce aktuálních a dlouhodobě akumulovaných zátěží spadu prvků a kontaminace složek životního prostředí. Výzkumný záměr MŽP0002707301, Projekt II.01.

Sucharová J., Holá M., Suchara I.: Metodologie bioindikačních postupů. Výzkumný záměr MŽP0002707301, Projekt II.01.

2003–2009:

Suchara I. (odpovědný řešitel): Atlas krajiny České republiky. Projekt MŽP SK 600/1/03.

2000–2004:

Sucharová J., Suchara I., Holá M.: Určení zátěže krajiny ČR aktuálními úrovněmi atmosférické depozice a zajištení dat pro celoevropský biomonitorovací program 2000. Projekt MŽP VaV 640/1/00.

1998–2004:

Suchara I. (koordinátor): Řešení systémů trvalé vegetace ve specifických podmínkách městské, průmyslové a zemědělské krajiny. Výzkumný záměr MZPN0102.

Sucharová J., Suchara I., Holá M.: Určení zátěže krajiny ČR aktuálními úrovněmi atmosférické depozice a zajištení dat pro celoevropský biomonitorovací program 2000. Projekt MŽP VaV 640/1/00.

Suchara I., Sucharová J.: Mezinárodní program monitorování aktuální atmosférické depozice prvků. Projekt 0211, Výzkumný záměr MZPN0102.

Sucharová J., Suchara I., Holá M.: Sledování starých a dlouhodobých zátěží území CR atmosférickými depozicemi pomocí analýz nadložního humusu. Projekt 0212, Výzkumný záměr MZPN0102.

Sucharová J., Suchara I., Holá M.: Analýza stopových a ultrastopových prvků v přírodních matricích jako podklad pro posouzení kvality složek ŽP sledovaných území. Projekt 0213, Výzkumný záměr MZPN0102.

Foreign experiences

2000–2011:

- Presentation of results of the national biomonitoring campaigns and poster presentations at the task force meetings of the international cooperative programme UNECE ICP-Vegetation (http://icpvegetation.ceh.ac.uk/events/tf_meetings.html).

- Coordination and presentation of the project results and posters (Projects 11007-2006-IVF and CZ0074) at the international meeting of experts.

Publications

Papers in journals (IF)

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. & HOLÁ, M. (2014): The influence of contrasting ambient SO2 concentrations in the Czech Republic in 1995 and 2010 on the characteristics of spruce bark, used as an air quality indicator.- Ecol. Ind. 39: 144–152.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLA, M. & REIMANN, C. (2014): Contemporary lead concentrations and stable lead isotope ratio distribution in forest moss across the Czech Republic.- Appl. Geochem. 40: 51–60.

RULÍK, P., PILÁTOVÁ, H. SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2014): Long-term behaviour of 137Cs spruce bark in coniferous forests in the Czech Republic.- Environ. Pollut. 184: 511–514.

HÖLGYE, Z., SCHLESINGEROVÁ, E. & SUCHARA, I. (2013): Retrospective determination of 238Pu, 239,240Pu and 90Sr activities in the outer bark of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) collected at various sites in the Czech Republic. J. Radioanal. Nucl. Chem. 297: 19–25.

HÖLGYE, Z., SCHLESINGEROVÁ, E. & SUCHARA, I. (2013): Retrospective determination of 238Pu, 239,240Pu and 90Sr activities in the outer bark of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) collected at various sites in the Czech Republic. – J. Radioanal. Nucl. Chem., 296, (DOI 10.1007/s10967-012-2313-x).

HARMENS, H., ILYIN, I., MILLS, G., ABOAL, J.R., ALBER, R., BLUM, O., COŞKUN, M., De TEMMERMAN, L., FERNÁNDEZ, J.A., FIGUEIRA, R., FRONTASYEVA, M., GODZIK, B., GOLTSOVA, N., JERAN, Z., KORZEKWA, S., KUBIN., E., KVIETKUS, K., LEBLOND, S., LIIV, S., MAGNÚSSON, S.H., MAŇKOVSKÁ, B., NIKODEMUS, O., PESCH, R., POIKOLAINEN, J., RADNOVIĆ, D., RÜHLING, Å., SANTAMARIA, J.M., SCHRÖDER, W., SPIRIC, Z., STAFILOV, T., STEINNES, E., SUCHARA, I., TABOR, G., THÖNI, L., TURCSÁNYI, G., YURUKOVA, L. & ZECHMEISTER, H.G. (2012): Country-specific correlations across Europe between modelled atmospheric cadmium and lead deposition and concentrations in mosses. – Environ. Pollut. 166: 1–9.

SUCHARA, I. (2012): Temporal and spatial changes in spruce bark acidity at the scale of the Czech Republic in the last two decades, and the current abundance of epiphytic lichen Hypogymnia physodes. – Water, Air, Soil Pollut., 223: 1685–1697.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., MAŘÍKOVÁ, Š., REIMANN, C., BOYD, R., FILZMOSER, P. & ENGLMAIER, P. (2012): Top-/bottom-soil ratios and enrichment factors: What do they really show? – Appl. Geochem. 27: 238–145.

HARMENS, H., NORRIS, D.A., COOPER, D.M., MILLS, G., STEINNES, E., KUBIN, E., THÖNI, L., ABOAL, J.R., ALBER, R., CARBALLEIRA, A., COŞKUN, M., TEMMERMAN, L., De, FROLOVA, M., GONZÁLES-MIQUEO, L., JERAN, Z., LEBLOND, S., LIIV, S., MAŇKOVSKÁ, B., PESCH, R., POIKOLAINEN, J., RÜHLING, Ǻ., SANTAMARÍA, J.M., SIMONÈIÈ, P., SCHRÖDER, W., SUCHARA, I., YURUKOVA, L. & ZECHMEISTER, H.G. (2011): Nitrogen concentrations in mosses indicate the spatial distribution of atmospheric nitrogen deposition in Europe. – Environ. Pollut., 159/10: 2852–2860.

SUCHARA, I., RULÍK, P., HŮLKA, J. & PILÁTOVÁ, H. (2011): Retrospective determination of 137Cs distribution in spruce bark and bark aggregated transfer factor in forests on the scale of the Czech Republic ten years after the Chernobyl accident. – Sci. Total Environ., 409/10: 1927–1934.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., REIMANN, C., BOYD, R., FILZMOSER, P. & ENGLMAIER, P. (2011): The performance of moss, grass, and 1- and 2-year old spruce needles as bio-indicators of contamination: a comparative study at the scale of the Czech Republic. – Sci. Total Environ., 409/11: 2281–2297.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., REIMANN, C., BOYD, R., FILZMOSER, P. & ENGLMAIER, P. (2011): Spatial distribution of lead and lead isotopes in soil B-horizon, forest-floor humus, grass (Avenella flexuosa) and spruce (Picea abies) needles across the Czech Republic. – Appl. Geochem., 26/7: 1205–1214.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., REIMANN, C., BOYD, R., FILZMOSER, P. & ENGLMAIER, P. (2011): Linking chemical elements in forest floor humus (Oh-horizon) in the Czech Republic to contamination sources. – Environ. Pollut., 159/5: 1205–1214.

HOLY, M., PESCH, R., SCHRODER, W., HARMENS, H., ILYIN, I., ALBER, R., ALEKSIAYENAK, Y., BLUM, O., COSKUN, M., DAM, M., DE TEMMERMAN, L., FEDORETS, N., FIGUEIRA, R., FROLOVA,M., FRONTASYEVA, M., GOLTSOVA, N., MIQUEO, L.G., GRODZINSKA, K., JERAN, Z., KORZEKWA, S., KRMAR, M., KUBIN, E., KVIETKUS, K., LARSEN, M., LEBLOND, S., LIIV, S., MAGNUSSON, S., MANKOVSKA, B., MOCANU, R., PIISPANEN, J., RUHLING, A., SANTAMARIA, J., STEINNES, E., SUCHARA, I., THONI, L., TURCSANYI, G., URUMOV, V., WOLTERBEEK, B., YURUKOVA L.  ZECHMEISTER, H.G. (2009): First thorough identification of factors associated with Cd, Hg and Pb concentrations in mosses sampled in the European Surveys 1990, 1995, 2000 and 2005. – J. Atmos. Chem., 63: 109–124.

SCHRODER, W., HOLY, M., PESCH, R., HARMENS, H., FAGERLI, H., ALBER, R., COSKUN, M., DE TEMMERMAN, L., FROLOVA, M., GONZALEZ-MIQUEO, L., JERAN, Z., KUBIN, E., LEBLOND, S., LIIV, S., MANKOVSKA, B., PIISPANEN, J., SANTAMARIA, J.M., SIMONEIE, P., SUCHARA, I., YURUKOVA, L., THONI, L.  ZECHMEISTER, H.G. (2010): First Europe-wide correlation analysis identifying factors best explaining the total nitrogen concentration in mosses. – Atm. Environ., 44: 3485–3491.

SCHRODER, W., HOLY, M., PESCH, R., HARMENS, H., ILYIN, I., STEINNES, E., ALBER, R., ALEKSIAYENAK, Y., BLUM, O., COSKUN, M., DAM, M., DE TEMMERMAN, L., FROLOVA, M., FRONTASYEVA, M., MIQUEO, L.G., GRODZINSKA, K., JERAN, Z., KORZEKWA, S., KRMAR, M., KUBIN, E., KVIETKUS, K., LEBLOND, S., LIIV, S., MAGNUSSON, S., MANKOVSKA, B., PIISPANEN, J., RUHLING, A., SANTAMARIA, J., SPIRIC, Z., SUCHARA, I., THONI, L., URUMOV, V., YURUKOVA, L.  ZECHMEISTER H.G. (2010): Are cadmium, lead and mercury concentrations in mosses across Europe primarily determined by atmospheric deposition of these metals? – J. Soil. Sediment., 10/8: 1572–1584.

ŠAKALYS, J., KVIETKUS, K., SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I.  VALIULIS, D. (2009): Changes in total concentrations and assessed background concentrations of heavy metals in moss in Lithuania and the Czech Republic between 1995 and 2005. – Chemosphere, 76: 91–97.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2008): Mercury distribution around the Spolana chlor-alkali plant (central Bohemia, Czech Republic) after a catastrophic flood, as revealed by bioindicators. – Environ. Pollut., 151: 352–361.

SUCHAROVÁ, J. & SUCHARA, I. (2006): Determination of 36 elements in plant reference materials with different Si contents by inductively coupled plasma mass spectrometry: Comparison of microwave digestions assisted by three type of digestion mixtures. – Anal. Chim. Acta, 576/2: 163–176.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2004): Distribution of 36 element deposition rates in a historic mining and smelting area as determined through fine-scale biomonitoring techniques. Part II: Relative long-term accumulated atmospheric deposition levels. – Water, Air, Soil Pollut., 153: 229–252.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2004): Current atmospheric deposition loads and their trends in the Czech Republic determined by mapping the distribution of moss element contents. – J. Atm. Chem., 49: 503–519.

Sucharová J. & SUCHARA, I. (2004): Current multi-element distribution in forest epigeic moss in the Czech Republic – a survey of the Czech national biomonitoring programme 2000. – Chemosphere, 57: 1389–1398.

SUCHAROVÁ, J. & SUCHARA, I. (2004): Distribution of 36 element deposition rates in a historic mining and smelting area as determined through fine-scale biomonitoring techniques. Part I: Relative and absolute current atmospheric deposition levels detected through moss analyses. – Water, Air and Soil Pollution, 153: 205–228.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2002): Distribution of sulphur and heavy metals in forest floor humus of the Czech Republic. – Water, Air, Soil Pollut., 136: 289–316.

Papers in reviewed journals (no IF)

SCHRÖDER, W., ENGLERT, C., PESCH, R., ZECHMEISTER, H.G., THÖNI, L., SUCHARA, I., MAŇKOVSKÁ, B., JERAN, Z., HARMENS, H., GRODZYNSKA, K. & ALBER, R. (2008): Metallakkumulation in Moose: Standörtliche und regionale Randbedingungen des Biomonitoring von Luftverunreinigungen. – Umweltwissensch. Schadstoff-Forsch., 20: 120–132.

SUCHAROVÁ, J. & SUCHARA, I. (2004): Bio-monitoring the atmospheric deposition of elements in the Czech Republic. Results of the international bio-monitoring programme UNECE ICP-Vegetation 2000. Part I: Elements required for the bio-monitoring programme. – Acta Průhoniciana, 77: 1–135.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2000): Distribution of long-term accumulated atmospheric deposition loads of metal and sulphur compounds in the Czech Republic determined through forest floor humus analyses. – Acta Průhoniciana, 69: 1–178.

MÜNZBERGOVÁ, Z., HÉDL, R., ČERNÝ, T., PETŘÍK, P., SUCHARA, I., VAŘEKA, J. & KOVÁŘ, P. (2000): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý Jeseník Mountains. – Novit. Bot. Univ. Carol., 13: 55–71.

A book chapter

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., MAŘÍKOVÁ, Š., REIMANN, C. & BOYD, R. (2012): Distribution of multielement concentrations in selected compounds in coniferous forests in the Czech Republic. In: NRIAGU, J., PACYNA, J., SZEFER, P., MARKERT, B., WÜNSCHMANN, S. & NAMIESNIK, J. [eds.]: Heavy metals in the environment. – Selected Papers from the ICHMET-15 Conference, Maralte BV Publ., p. 253–270.

Books

ŠAUER, P., ŠVIHLOVÁ, D., DVOŘÁK, A., LISA, A., BITTA J., BUJNOVSKÝ, R., BULLA, M., DOBROWOLSKI, J., DUBSKÝ, Z., GETZNER, M., HOLÁ, M., HUDEKOVÁ Z., HUŽVÁR, M., JANČÍK, P., KESIK, J., KESIK, M., KOBYLARCZYK, J., KOZOVÁ, M., KRÁĽ, P., MAŇKOVSKÁ, B., NĚMCOVÁ, I., PAVLÍKOVÁ, I., PONOCNÁ, T., POVAŽAN, R., PRÁŠEK, J., ŠVECOVÁ, V., ŠRÁM, R., SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., SYROVÁTKA, M., ŠVAJDA, J., VOČADLOVÁ, K., ZELEŇÁKOVÁ, M., ZSENI. A., ZVIJÁKOVÁ, L. & ŻYŁA, K. (2013): Visegrad Countries: Environmental Problems and Policies.- Cenia, Praha,271 s.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I. & HOLÁ, M. (2008): Contents of 37 elements in moss and their temporal and spatial trends in the Czech Republic during the last 15 years. Fourth Czech bio-monitoring survey pursued in the framework of the international programme UNECE ICP-Vegetation 2005/2006. – VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 96 p.

SUCHARA, I., FLOREK, M., GODZIK, B., MAŇKOVSKÁ, B., RABNECZ, G., SUCHA¬ROVÁ, J., TUBA, Z. & KAPUSTA, P. (2007): Mapping of main sources of pollutants and their transport in the Visegrad space. Part I: Eight toxic metals. – VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 127 s.

SUCHARA, I., FLOREK, M., GODZIK, B., MAŇKOVSKÁ, B., RABNECZ, G., SUCHA¬ROVÁ, J., TUBA, Z. & KAPUSTA, P. (2007): Mapping of main sources of pollutants and their transport in the Visegrad space. Part II: Fifty three elements. [CD-ROM]. VÚKOZ, Průhonice, 214 s.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. & HOLÁ, M. (2007): Bio-monitoring the atmospheric deposition of elements using moss analysis in the Czech Republic. Results of the inter¬national bio-monitoring programme UNECE ICP-Vegetation 2000. Part II. Optional elements for the bio-monitoring programme. – Acta Pruhoniciana, 87: 1–186.

Maps

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v jednoletém jehličí smrku a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v dvouletém jehličí smrku a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v mechu travník Schreberův a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v trávě metlička křivolaká a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v lesním nadložním humusu a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v horní vymývané části lesních půd a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v dolní obohacované části lesních půd a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. & SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v jednoletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. & SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v dvouletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. & SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v mechu travník Schreberův a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v trávě metlička křivolaká a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v lesním nadložním humusu a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v horní vymývané části lesních půd a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v dolní obohacované části lesních půd a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. & HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v jednoletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & SUCHARA, I. (2011): Distribuce železa v dvouletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & SUCHARA, I. (2011): Distribuce železa v mechu travník Schreberův a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v trávě metlička křivolaká a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v lesním nadložním humusu a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. & HOLÁ, M. (2011): Distribuce hliníku v mechu travník Schreberův a distribuce intenzity větrné eroze na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. & HOLÁ, M. (2011): Distribuce lantanu v mechu travník Schreberův a distribuce intenzity větrné eroze na území ČR.

SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce mědi v mechu a distribuce intenzity dopravy na území ČR.

SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce antimonu v mechu a distribuce intenzity dopravy na území ČR.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. & HOLÁ, M. (2011): Mapa distribuce acidity smrkové kůry na území ČR v roce 1995.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. & HOLÁ, M. (2011): Mapa distribuce acidity smrkové kůry na území ČR v roce 2005.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 210Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005. Zpráva SÚRO č. 23/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 5 s.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 210Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 2010. Zpráva SÚRO č. 24/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 5 s.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995. Zpráva SÚRO č. 25/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 8 s.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005. Zpráva SÚRO č. 26/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 8 s.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995. Zpráva SÚRO č. 27/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 8 s.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2010. Zpráva SÚRO č. 28/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 8 s.

Other selected publications

HARMENS, H., NORRIS, D.A., COOPER, D.M., SCHRÖDER, W., PESCH, R., HOLY, M., FAGERLI, H., ALBER, R., COŞKUN, M., DE TEMMERMAN, L., FROLOVA, M., JERAN, Z., KUBIN, E., LEBLOND, S., LIIV, S., MAŇKOVSKÁ, B., SANTAMARÍA, J.M., SUCHARA, I., THÖNI, L., YURUKOVA, L. & ZECHMEISTER, H.G. (2011): 5.5 Mosses as biomonitors of atmospheric nitrogen deposition – potential application at Natura 2000 sites. – In: HICKS, W.K., WHITFIELD, C.P., BEALEY, W.J. & SUTTON, M.A. [eds.], Nitrogen deposition and Natura 2000. Science and practice in determining environmental impacts. COST 729 Mid-term Workshop, 18–20 May, 2009 Brussels, Book of Proceedings, COST, p. 147–154 (http://cost729.ceh.ac.uk/n2kworkshop).

SUCHAROVÁ, J., REIMANN, C., SUCHARA, I.  BOYD R. (2010): Distribution of elements in chosen compartments of coniferous forests in the Czech Republic. – In: BARGAŃSKA, Ż., BEYER, A., KLIMASZEWSKA, K. et al. [eds.]: The Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Gdańsk, Poland, Sept. 19-23, 2010, Gdansk University of Technology, Gdańsk, p. 254–257.

SUCHARA, I. (2010): Kyselá reakce smrkové kůry a kvalita ovzduší v ČR během posledních dvaceti let. – Ochrana Ovzduší, 22/3: 28–34.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J.  HOLÁ, M. (2009): Které stanovištní faktory významně ovlivňují bioindikovanou úroveň atmosférického spadu? – Ochrana Ovzduší, 21/ 3: 27–31.

SUCHARA, I. (2007): Praktikum vybraných ekologických metod. – Učební texty Univerzity Karlovy, Nakl. Karolinum, Praha, 134 p.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2007): Možnosti využívání stromů jako bioindikátorů kvality ovzduší. – Ochrana Ovzduší, 20/1: 22–26.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2006): Aktuální stav a trend distribuce depozičních úrovní vybraných prvků v ČR zjištěný analýzami bioindikátorů v letech 1991–2005. – In: Využití výsledků výzkumných projektů v ochraně ovzduší při tvorbě OPŽP. Seminář MŽP, 30. 5. 2006, Beroun. Ochrana Ovzduší, 19, Příl. 2: 16–22.

SUCHAROVÁ, J. & SUCHARA, I. (2006): Problematika stanovení prvků metodou ICP-MS při proměnném obsahu křemíku v rostlinách. – In: Mikroelementy 2006, 40. semin. o metodice a významu stop. prvků v biol. mater. a život. prostř., 5.–7. 9. 2006, Medlov. Čes. spol. chem., Ústav chem. anal. potrav., 2THETA, Český Těšín, s. 64–75.

SUCHAROVÁ, J. & SUCHARA, I. (2006): Sloučeniny dusíku v atmosféře, jejich zdroje, depozice, účinky a bioindikace atmosférického spadu. – Ochrana Ovzduší, 19: 20–24.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2005): Rtuť v životním prostředí a bioindikované rozložení jejího spadu na území ČR a v okolí závodu Spolana a.s., Neratovice. – Ochrana Ovzduší, 17 (37)/ 3: 19–24.

SUCHARA, I., & SUCHAROVÁ, J. (2005): Total nitrogen content in bryophytes and bulk atmospheric deposition levels of nitrogen forms in the Czech Republic. – In: HŮNOVÁ,I., OSTATNICKÁ, J., DOSTÁLOVÁ, Z. & NAVRÁTIL, T. [eds.]: Acid Rain 2005, Conference Abstracts. 7th Intern. Confer. on Acid Deposition, June 12–17, 2005, Prague, p. 131. ČHMÚ, Praha.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2005): Mechový archiv. Suchozemské mechy zaznamenávají atmosférický spad prvků. – Vesmír, 84/10: 598–602.

SUCHAROVÁ, J. & SUCHARA, I. (2005): Distribution of mercury contamination levels around the Spolana chemical works as indicated through moss and humus analyses. – In: HŮNOVÁ,I., OSTATNICKÁ, J., DOSTÁLOVÁ, Z. & NAVRÁTIL, T. [eds.]: Acid Rain 2005, Conference Abstracts. 7th Intern. Confer. on Acid Deposition, June 12–17, 2005, Prague, p. 192. ČHMÚ, Praha.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2004): Mezinárodní program sledování dopadů znečištění ovzduší na přirozenou vegetaci a plodiny a účast ČR při biomonitorování atmosférické depozice prvků. – Ochrana Ovzduší, 16 (36)/5–6: 36–40.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2004): Rozložení dlouhodobě ukládaných zátěží atmosférické depozice 14 prvků na území ČR určené na základě chemických analýz lesního nadložního humusu. – Ochrana Ovzduší, 16 (36)/1: 5–10.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2004): Current atmospheric deposition loads and their trends in the Czech Republic determined by mapping the distribution of moss element contents. – In: JERAN, Z. & TKAVC, M. [eds.]: Proceedings 3rd Int. Workshop on Biomonit. of Atm. Pollut., Bled, Slovenia, Sept. 21–25, 2003, p. 711.1–711.11, [CD-ROM]. Jožef Stefan Institute, Ljubljana.

SKOŘEPOVÁ, I., HRUŠKA, J., VESELÝ, J., KREISLOVÁ, K., STUCHLÍK, E., SUCHARA, I. & ŠRÁMEK, V. (2004): Účast České republiky v CLRTAP EHK OSN ve výzkumných programech věnovaných účinkům znečištění ovzduší na životní prostředí. – Ochrana Ovzduší, 16 (36)/5–6: 15–25.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2003): Biomonitoring atmosférického spadu prvků v podrobnějším mapovém měřítku. Vybrané příklady výsledků z Příbramska. – Ochrana Ovzduší, 15/3: 13–20.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2003): Výsledky biomonitoringu aktuální atmosférické depozice prvků v ČR a jejích trendů. – In: HOLOUBKOVÁ, I. [ed.]: Ovzduší 2003 – Program a sborník konference, s. 135–143. Masarykova Univerzita, Brno.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. & SEMERÁDOVÁ, I. (2003): Úrovně spadu vybraných prvků na území jižní Moravy podle výsledků biomonbitoringu roku 2002. – In: Mikroelementy 2003. Sborník XXXVII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, Nová Rabyně 2.–4. 9. 2003, s. 99–104. Česká Společnost Chemická, 2 theta, Český Těšín.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2002): Současná úroveň atmosférické depozice prvků na území ČR a její trendy zjišťované analýzami mechu jako bioindikátoru. – Ochrana Ovzduší, 14/6: 24–28.

SUCHARA, I. (2001): Charakteristiky urbanizovaného prostředí, jeho hlavní vlivy na městskou zeleň a současné možnosti péče o dřeviny. – In: Ekologická podstata využívání domácích a cizích rostlin ve městech, jejich fyziologická až stresová reakce na prostředí. Sborn. 27. semin. Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích, s. 18–25. VÚKOZ, Průhonice, Technické služby města Klatovy, Klatovy.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2001): Chemické analýzy mechu rychle odhalují zátěž krajiny atmosférickým spadem prvků. – Zprav. Ochr. Přír. okr. Praha-západ, 22: 54–59.

SUCHAROVÁ, J. & SUCHARA, I. (2001): Křemík v rostlinných materiálech a problematika subtotálních a totálních multielementárních analýz. – In: Mikroelementy 2001. Sborn. XXXV. semin. O metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, s. 10–17. Česká společnost chemická, 2 theta, Český Těšín.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2000): Možnosti využití analýz mechu a lesního humusu k určování úrovně atmosférické depozice prvků. – In: BUCHENBERGER, J., & PAVLŮ, D. [eds.]: Vliv přírody na zdraví člověka, p. 94–96. Sborn. Příspěvků 2. Celostát. Konfer., Nár. Muzeum Praha, TIS, Ekologicko-zdravotnické kolegium, Praha.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2000): Potential and limits of moss and humus indicators to monitoring atmospheric deposition levels of elements in the Czech Republic. – In: AUBRECHT, L., BÁLEK, R., KOLLER, J., KULHÁNEK, P. & VÉGH, L. [eds.]: 12th Regional Central European Conference IUPPA and 4th International Conference on Environmental Impact Assessment Prague 2000, B12, p. 153–157. ČTU Praha, CD ROM.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2000): Rozložení úrovní aktuální a historické atmosférické depozice 36 prvků na Příbramsku podle výsledků biomonitoringu 1999. – In: Mikroelementy 2000. Sborník předn. XXXIV. semin. o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, p. 94–99. Česká Společ. Chemická, 2 theta, Český Těšín.

SUCHARA, I. & SUCHAROVÁ, J. (2000): Zjišťování starých a dlouhodobých zátěží území ČR vybranými kovy analýzou lesního humusu. – Ochr. Přír., 55/1: 6–10.

SUCHAROVÁ, J. & SUCHARA, I. (2000): Determination of current and historic loads of atmospheric deposition in the Czech Republic using analyses of moss and forest floor humus. – In: NRIAGU, J. [ed.]: 11th Annual International Conference on Heavy Metals in the Environment, Contrib. No. 1304 (II–32), 4 p. University of Michigan, School of Public Health, Ann Arbor, MI, CD-ROM.

SUCHAROVÁ, J. & SUCHARA, I. (2000): Rozložení úrovně atmosférické depozice mikroelementů v ČR zjištěné analýzou mechu a nadložního humusu. – In: Mikroelementy ’99. Sborník předn. XXXIII. semin. o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, p. 99–105. Česká Společ. Chemická, 2 theta, Český Těšín.