Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

"For longer quote are displayed preferably only the names of local authors (RILOG)."

"The complete text quote (all authors, full name, attachments - if available, etc.) you get after clicking on."

Filter
Display # 
Title - Click for alphabetical sorting
PÁNEK, M., DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2015): Technologie výroby a použití substrátu s ektomykorhizními houbami pro pěstování sazenic lesních dřevin. Ověřená technologie OT 1/2015, výstup projektu TAČR TA02020474, VÚKOZ, Průhonice.
PÁNEK, M., DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2015): Technologie výroby a použití substrátu s arbuskulárními mykorhizními houbami pro pěstování sazenic lesních dřevin. Ověřená technologie OT 2/2015, výstup projektu TAČR TA02020474, VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., OBDRŽÁLEK, J. (2013): Výzkum, dokumentace a přemnožování perspektivních parkových a alejových dřevin. In: Sborník mezinárodní konference Historické zahrady Kroměříž, NPÚ Kroměříž 2013: 60-61.
SOJKOVÁ E., GLOSOVÁ M. (2013): Zeleň městských památkových zón Středočeského kraje, výstava a katalog výstavy. Návštěvnické centrum Průhonického parku – říjen a listopad 2013
GREGOROVÁ, B., VAVRDA, T. (2012): SW Taxon: Metodika hodnocení a monitorování zdravotního stavu a managementu dřevin rostoucích mimo les. Základní verze, Free program, licence u f. Advantage Solutions, s.r.o. VÚKOZ, Průhonice.
DOSTÁLEK, J. et al. (2001): Arboreus 1.0 [elektronický dokument]. Program ke stanovení druhové skladby dřevin pro výsadby, uskutečňované v rámci projektů na posílení a obnovu ekologické rovnováhy v zemědělské krajině. VÚKOZ, Průhonice.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9011 (83 9011). Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 2006.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9021 (83 9021). Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 2006.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9031 (83 9031). Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. 2006.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9041 (83 9041 ). Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků... 2006.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9051 (83 9051). Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. 2006.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9061 (83 9061). Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 2006.