Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

"For longer quote are displayed preferably only the names of local authors (RILOG)."

"The complete text quote (all authors, full name, attachments - if available, etc.) you get after clicking on."

Filter
Display # 
Title - Click for alphabetical sorting
Velebil J., Sojková E., Andrade Dneboská M. & Bendíková L. (2018): Dendrologický vývoj zahrady vily Kinských v Praze-Smíchově. – Zahradnictví 12: 44–47.
SUCHARA I., SUCHAROVÁ J., HOLÁ M. (2015): Spatiotemporal changes in atmospheric deposition rates across the Czech Republic estimated in the selected biomonitoring campaigns. Examples of results ...- J. Landscape Ecol., 8/2: 10–28.
WEBER, M., VEITH, T. (2015): Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko. Zprávy památkové péče, 75, č. 6, s. 557–564. ISSN 1210-5538.
HAVRDOVÁ, L., ZÁBRANSKÝ, P. & ČERNÝ, K. (2014): Extrémní rozvoj nekrózy jasanu v břehových porostech je podmíněn vysokou vlhkostí jejich prostředí. – Vodní Hospodářství, 64/11: 1–4.
MEDKOVÁ, L., WEBER, M. (2014): Identifikace a interpretace duchovního obsahu komponované krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Lembersko. Acta Pruhoniciana [online]. 2014, 108: 53-61. [cit. 2014-10-11]. ISSN 1805–921X.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Tvorba mapy zásad pro uchování památk. hodnot kraj. úpr. v okolí zámku Lázeň u Chudenic, Acta Pruhoniciana. 2014, 108: s. 37 – 52, [cit. 2014-10-11]. ISSN 1805–921X.
KUČOVÁ, V., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza). Zprávy památkové péče. roč. 73., č. 4, s. 340 -346. ISSN 0044-4863.
WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2013): Paralely krajinářských úprav na Kačině, Acta Pruhoniciana 2013, č. 105, s. 11 – 21, ISBN 1805–921X
DOSTÁLEK, J., WEBER, M,. FRANTÍK, T. (2014): Establishing windbreaks: how rapidly do the smaller tree transplants reach the height of the larger ones? – J. For. Sci., 60(1): 12–17.
SOJKOVÁ E., ŠIŘINA P., BORSKÝ J. (2013): Zeleň na náměstích městských památkových zón – Acta Pruhoniciana 103: 17 – 27.
BUSINSKÝ, R. (2013): Two new spontaneous hybrids of American hard pines from Pinus sect. Trifoliae (Pinaceae) found in the unique Russian Sochi Arboretum. – Feddes Repertorium 123 (2012) 3: 209–217.
MERTELIK, J., KLOUDOVA, K., PANKOVA, I., KREJZAR, V., KUDELA, V. (2013): Horse Chestnut Bleeding Canker Caused by Pseudomonas syringae pv. aesculi in the Czech Republic. Acta Horticulturae, 990: 61-63.
ŠEDIVÁ, J., VLAŠÍNOVÁ, H., KLEMŠ, M., VEJSADOVÁ, H., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., HAVEL, L. (2013). Behaviour of resistant and non-resistant clones of Aesculus hippocastanum in vitro. Acta Horticulturae, 988: 123–127.
VYHNÁNEK, T., BAČOVSKÝ, V., VLAŠÍNOVÁ, H., HAVEL, L., ŠEDIVÁ, J., MERTELÍK, J. (2013). Studium genetické variability u zástupců rodu Aesculus L. pomocí SSR markerů. Zprávy lesnického výzkumu, 58: 244-249.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J., KORBA, J., ŠILLEROVÁ, J. (2013): Řešení problematiky spály růžovitých rostlin způsobené bakterií Erwinia amylovora (Burrill) z pohledu ochrany budoucích výsadeb hlohů. Acta Pruhonociana103: 107–110.
MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49/4: 155–164.
ŠTĚPÁNKOVÁ, P., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HANÁČEK, P., TOMŠOVSKÝ, M. (2013): Identification of Phytophthora alni subspecies and their distribution in river system in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49, Special Issue: S3–S10.
DVOŘÁK, M., HUMPLÍKOVÁ, Z., HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L. (2013): Současné poznatky o nekróze jasanů a výzkum biologie jejího původce za účelem vývoje metod obrany. – Zahradnictví, 12/9: 56–58.
HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2013): Význam vlhkosti vzduchu v epidemiologii nekrózy jasanu – předběžné výsledky výzkumu. – Zprávy lesnického výzkumu, 58/4: 347-352.
BAROŠ, A., MATISKA, P. (2012): Vizuální vyhodnocení trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace v Dendrologické zahradě v Průhonicích. – Acta Pruhoniciana, 102: 75–72.
BAROŠ, A., VELEBIL, J., SEVERA, M. (2012): Poškození okrasných dřevin a bylin pozdními jarními mrazy v roce 2011 na Dendrologické zahradě v Průhonicích. – Acta Pruhoniciana, 100: 115–122.
BULÍŘ, P. (2012): Poznatky z oceňování dřevin v břehových porostech vodních toků třemi metodikami – Acta Pruhoniciana, 101: 83–95.
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2012): Winter Survival of Phytophthora alni subsp. alni in Aerial Tissues of Black Alder. – J. Forest Sci., 58/7: 328–336.
DUBSKÝ, M. (2012): Pěstováni poinzécií v substrátu s vermikompostem. – Zahradnictví, 11/5: 56–58.
DUBSKÝ, M. (2012): Nasákavost rašelinových substrátů. – Zahradnictví, 11/2: 62–64.
DUBSKÝ, M., KAPLAN, L. (2012): Substráty a zeminy s komposty a separovaným digestátem. – Zahradnictví, 11/8: 62–65.
GREGOROVÁ, B. (2012): Vývoj metodiky s PC programem pro hodnocení a monitorování zdravotního stavu dřevin a jejich management. – Acta Pruhoniciana, 102: 15–24.
HAVLÍČEK, M., DOSTÁL, I. (2012): Vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních sítí. – Acta Pruhoniciana, 102: 57–64.
HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z., SVOBODA, J. (2012): Vývoj využití krajiny v geomorfologických celcích okresu Hodonín. – Acta Pruhoniciana, 100: 73–86.
HAVLÍČEK, M., KREJČÍKOVÁ, B., CHRUDINA, Z., SVOBODA, J. (2012): Long-term land use development and changes in streams of the Kyjovka, Svratka and Velička river basins (Czech Republic). – Morav. Geograph. Reports, 20/1: 28–42.
HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2012): Invaze Chalara fraxinea v CHKO Lužické hory – předběžné výsledky výzkumu. – Acta Průhoniciana, 100: 137–145.
HENDRYCH, J. (2012): Umění krajiny – krajinný design jako estetický proces. – Acta Univ. Carol. Philos. Histor., 1/87–106.
KNÁPEK, J., VALENTOVÁ, M., KRÁLÍK, T., VAŠÍČEK, J., VÁVROVÁ, K. (2012): Modelování ceny biomasy ze strany nabídky a poptávky. – Acta Pruhoniciana, 101: 97–108.
LUKÁŠOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., VEJSADOVÁ, H. (2012): Ochrana borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) s využitím morfometrických, genetických a mikropropagačních metod. – Acta Pruhoniciana, 100: 147¬–153.
MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK M. (2012): Nekompletní mapové soubory z území Československa (1921–1949). – Acta Pruhoniciana, 101: 41-46.
MATISKA, P., BAROŠ, A. (2012): Rozdíly v estetickém působení trvalkových záhonů s vyšším stupněm autoregulace v závislosti na použitých směsích. – Zahradnictví, 12: 42–44.
MEISL, T., DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., NEČAS, T. (2012): The effect of clay amendment on substrate properties and growth of woody plants. – Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun., 60/8: 163–170.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2012): Evaluation of field resistance of Horse chestnut cultivar Mertelík to Cameraria ohridella. – Acta Pruhoniciana, 102: 5–8.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2012): Vybrané choroby a škůdci okrasných rostlin zjištěné v období 2005 až 2011 v ČR. – Acta Pruhoniciana, 100: 123–130.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2012): Vývoj slizotokové nekrózy jírovců způsobené infekcí Pseudomonas syringae pv. aesculi v období 2010 až 2012 na první lokalitě prokázaného výskytu choroby v ČR. – Acta Pruhoniciana, 101: 5–8.
NOVOTNÁ, K., KOBLIHA, J., LUKÁŠOVÁ, M. (2012): Výskyt spontánního inbreedingu a inbredni deprese u malé populace Populus nigra L. – Acta Pruhoniciana, 100: 161–166.
NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Selection of the best method for vegetative propagation of mature Alnus glutinosa (L.) Gaertn. trees resistant to Phytophthora alni. – Acta Univ. Agric. Silvicul. Mendel. Brun., 60/1: 105–109.
PÁNKOVÁ, I., KREJZAR, V., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2012): Potvrzený výskyt původce „bleeding canker“ v ČR. – Úroda, vědec. příl., 60/ 203–206.
SKOKANOVÁ, H., EREMIÁŠOVÁ, R. (2012): Changes in the secondary landscape structure and the connection to ecological stability: the cases of two model areas in the Czech Republic. – Ekológia (Bratislava), 31: 33–45.
SOJKOVÁ, E., ŠMÍDOVÁ, Š. (2012): Východiska stanovení péče o složky systému zeleně malého sídla na příkladu Benátek nad Jizerou. – Acta Pruhoniciana, 101: 69–81.
ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2012): Krajiny jižních Čech. – Geograf. Rozhledy, 21/3: 30–32.
ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2012): The Principles and Development of Landscape Parks in the Czech Republic and Their Study from the Perspective of Historical Geography. – Histor. Geogr., 38/1: 99–118.
ŠEDIVÁ, J., VEJSADOVÁ, H., VLAŠÍNOVÁ, H., KLOUDOVÁ, K., MERTELÍK, J., HAVEL, L. (2012): Preventivní ochrana nových výsadeb jírovce maďalu s využitím odrůdy rezistentní vůči klíněnce jírovcové. – Úroda, vědec. příl, 9/68–73.
ŠEDIVÁ, J., ŽLEBČÍK, J. (2012): Shrnutí poznatků z pěstování a ex situ konzervace Pulsatilla vernalis (L.) MILL., P. pratensis (L.) MILL. ssp. bohemica SKALICKÝ, P. patens (L.) MILL. a P. grandis WENDEROTH. – Acta Pruhoniciana, 100: 155–160.
ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., ČERNÝ, K. (2012): Factors affecting the development of Phytophthora alni ssp. alni in Alnus glutinosa L. – J. Forest Sci., 58/3: 123–130.
TÁBOR, I. (2012): Účinek –30 °C mrazů na rododendrony a azalky v zimě 2011–2012. –Acta Pruhoniciana, 101: 9–16.
TROCHTA, J., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. (2012): Effects of wildfire on a pine stand in the Bohemian Switzerland National Park. – J. Forest Sci., 58: 299–307.
VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J. (2012): Economic Assessment of Miscanthus Cultivation for Energy Purposes in the Czech Republic. – J. Japan Inst. Energy, 91/6: 485.
VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J. (2012): Metodika tvorby cenových map biomasy na zemědělské půdě s využitím v GIS. – Acta Pruhoniciana, 100: 41–49.
VLAŠÍNOVÁ, H., KLEMŠ, M., ŠEDIVÁ, J., MERTELÍK, J., HAVEL, L. (2012): Morfologické reakce dvou klonů jírovce maďalu s odlišnou odolností vůči klíněnce jírovcové. – Úroda, vědec. příl, 9/74–79.
VOTRUBA, R. (2012): Selekce na odolnost k padlí (Erysiphe cichoracearum DC. var. cichoracearum) v potomstvech podzimních hvězdnic (Aster L., syn. Symphyotrichum NEES.). – Acta Pruhoniciana, 100: 131–135.
WEGER, J., BUBENÍK, J. (2012): Produkce biomasy nových klonů vrb a topolů pro šesti letech pěstování na zemědělské půdě v tříletém obmýtí. – Acta Pruhoniciana, 100: 51–62.
WEGER, J., BUBENÍK, J. (2012): Výsledky sledování vybraných půdních charakteristik v pokusech rychle rostoucích dřevin testovaných pro energetické využití. – Acta Pruhoniciana, 102: 31–40.
ŽLEBČÍK, J., ŠEDIVÁ, J. (2012): Pedologická charakteristika vybraných lokalit Pulsatilla patens (L.) Mill. – Acta Pruhoniciana, 102: 9–13.
BAROŠ, A. (2011): Údržba trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace a s extenzivní údržbou. – Zahradnictví, 10/5: 46–49.
BENETKA, V., ČERNÝ, K., PILAŘOVÁ, P., KOZLÍKOVÁ, K. (2011): Effect of Melampsora larici-populina on growth and biomass yield of eight clones of Populus nigra. – J. Forest Sci., 57/2: 41–49.
BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P. (2011): Nové klony topolu černého (Populus nigra L.) pro kultury s krátkou dobou obmýtí. – Acta Pruhoniciana, 97: 33–38.
ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., MRÁZKOVÁ, M., STRNADOVÁ, V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. – New Zealand J. Forest., 41S: S75–S82.
ČERVENÁ, G., NEČEKALOVÁ, J., MIKULKOVÁ, H., LEVKANIČOVÁ, Z., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., DĚDIČ, P., PTÁČEK, J. (2011): Viroids on Petunia and other Solanaceous Crops in the Czech Republic. – Acta Horticult., 901: 35–40.
DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. (2011): Quantitative monitoring of slope movements at the Břidličná hora Mt. (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic, EU). – AUC Geographica, 42/ 2: 31–43.
DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P. (2011): Změny ekosystémových služeb poříčních a údolních niv v České republice jako výsledek vývoje využívání země v posledních 250 letech. – Acta Pruhoniciana, 98: 47–53.
DOSTÁLEK, J., KUČERA, J. (2011): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách. – Acta Mus. Reginaehradec. s.A., 31: 11–32.
DUBSKÝ, M. (2011): Drcený korek – alternativní komponent pěstebních substrátů. – Zahradnictví, 10/2: 60–63.
DUBSKÝ, M., SEVERA, M. (2011): Vliv vlastností pěstebních substrátů na růst rododendronů Rhododendron hybrid. – Zahradnictví, 10/7: 36–38.
DUBSKÝ, M., SEVERA, M. (2011): Substráty a systémy výživy pro pěstování rododendronů. – Zahradnictví, 10/8: 32–34.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2011): Výživa poinzécií Euphorbia pulcherrima, nejčastější poruchy. – Zahradnictví, 10/5: 64–66.
HAVLÍČEK, M., KREJČÍKOVÁ, B., CHRUDINA, Z., BOROVEC, R., SVOBODA, J. (2011): Změny ve využití krajiny a na vodních tocích v povodí Veličky a v horních povodích Kyjovky a Svratky. – Acta Pruhoniciana, 99: 5–17.
HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. (2011): Ekonomika pěstování ozdobnice pro energetické účely v České republice. – Acta Pruhoniciana, 97: 55–59.
HAVLÍČKOVÁ, K., RUDIŠOVÁ, I. (2011): Short rotation coppice of fast-growing trees, their landscape aspects and biodiversity. – Ekológia (Bratislava), 30/1: 12–21.
JEHLÍK, V., DOSTÁLEK, J. (2011): Zur Vergesellschaftung und Naturalisation von fünf selteneren eingebürgerten Ruderal- und Adventivarten in Böhmen. – Acta Mus. Reginaehradec. s.A., 31: 61–65.
KNÁPEK, J., OŠLEJŠEK, P., HAVLÍČKOVÁ, K. (2011): Ekonomika pěstování energetických travin pro bioplynové stanice. – Acta Pruhoniciana, 97: 47–54.
LEPŠÍ, M., VELEBIL, J., LEPŠÍ, P. (2011). Pěstování a adventivní výskyt Sorbus austriaca v České republice. – Zpr. Čes. Bot. Společ., 46: 209–221.
MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P., DEMEK, J., TÁBOR, I. (2011): Atlas krajiny České republiky. – Acta Pruhoniciana, 98: 5–8.
MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934–1938 a 1946–1949. – Histor. Geografie, 37/2: 275–287.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2011): Hydrangea Ring Spot Virus in Hydrangea spp. Plants in the Czech Republic. – Acta Horticult., 901: 237-238.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2011): Slizotoková nekróza jírovce maďalu způsobená Pseudomonas syringae pv. aesculi v ČR. – Zahradnictví, 12: 58–60.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2011): Škodliví činitelé topolů a vrb ve výmladkových plantážích rychle rostoucích v ČR v období 2006–2010. – Acta Pruhoniciana, 99: 91–95.
MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V. (2011): Phytophthora plurivora T. Jung, T. I. Burgess and other Phytophthora Species Causing Important Diseases of Ericaceous Plants in the Czech Republic. – Plant Protect. Sci., 47/1: 13–19.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Proměny vztahu města a krajiny na příkladu Nových Dvorů na Kutnohorsku. – Histor. Geografie, 37/1: 87–110.
ŠEDIVÁ, J., VEJSADOVÁ, H., VLAŠÍNOVÁ, H., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2011): Způsoby in vitro regenerace u Aesculus hippocastanum L. – Acta Pruhoniciana, 99: 127–130.
VÁVROVÁ, K., WEGER, J. (2011): Metodika analýzy potenciálu biomasy na zemědělské půdě s využitím GIS. – Acta Pruhoniciana, 99: 85–90.
VEJSADOVÁ, H., ŠEDIVÁ, J. (2011): Regenerace listových explantátů u podnoží révy vinné. – Acta Pruhoniciana, 99: 141–145.
VOTRUBA, R. (2010): Zhodnocení účinku některých látek omezujících vzrůst u hrnkových chryzantém. – Zahradnictví, 9/12: 30–32.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Mapový průmět cílové charakteristiky krajiny Novodvorska a Žehušicka. – Acta Pruhoniciana, 99: 41–54 + 3 příl.
WEGER, J., BUBENÍK, J. (2011): Hodnocení produkce biomasy topolů a vrb na Lochočické výsypce po 15 letech výmladkového pěstování. – Acta Pruhoniciana, 99: 73–83.
BAROŠ, A. (2010): Visual Assessment of Perennial Plantings with Extensive Maintenance. –Acta hort. regiotect., special issue, 82–86.
ANDREAS, M. (2010): Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 8. Bats of Jordan: fauna, ecology, echolocation, ectoparasites. — Acta Soc. Zool. Bohem., 74: 185–353.
BORSKÝ, J. (2010): Barokní aleje v minulosti a za současné plurality názorů. – Urban. územ. Rozvoj, 13/6: 27–35.
BUSINSKÝ, R. (2010): A new species of soft pine from the Vietnamese border of Laos. – Acta Pruhoniciana, 96: 5–13.
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2010): Phytophthora Alder Decline: Disease Symptoms, Causal Agent and its Distribution in the Czech Republic. – Plant Protect. Sci., 46/1: 12–18.
DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. (2010): Relict cryoplanation and nivation landforms in the Czech Republic: a case study of the Sýkořská hornatina Mts. – Morav. Geograp. Reports, 18/3: 14–25.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., CHALOUPKOVÁ, Š. (2010): Substráty s minerálními komponenty pro předpěstování dřevin. – Acta Pruhoniciana, 94: 21–27.
GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého v městském prostředí I. – Zahradnictví, 9/8: 52–54.
GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem imisí a houby Apiognomonia veneta II. – Zahradnictví, 9/9: 44–46.
GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem klimatických změn – III. – Zahradnictví, 9/10: 53–55.
HAVLÍČEK, M., DOSTÁL, I. (2010): Projevy suburbanizace ve změnách využití krajiny v Jihomoravském kraji a zázemí města Brna. – Acta Pruhoniciana, 94: 65–76.
HAVLÍČKOVÁ, K., KAŠPAROVÁ, L. (2010): Sledování změn diverzity čeledi Carabidae ve výmladkové plantáži rychle rostoucích dřevin na lokalitě Peklov. – Acta Pruhoniciana, 96: 47–52.
HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., ŠEDIVÁ, J. (2010): Methodolody of analysis of biomass potential using GIS in the Czech Republic. – Acta Univ. Agr. Silv. Mendel. Brun., 58/5: 161–170.
HENDRYCH, J. (2010): Aleje a stromořadí v kontextu klasické krajiny. – Acta Pruhoniciana, 95: 123–138.
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M., GREGOROVÁ, B., GABRIELOVÁ, Š. (2010): The survey of some factors affecting bark lesion development caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. – J. Forest Sci., 56/3: 93–100.
JECH, D., DLOUHÁ, E. (2010): Historical woody plants and their protection in the concept of the new forest management plan of the composed „Nový Les“ near Kuks. – Acta Horticult., 885: 175–182.
MATISKA, P., VEJSADOVÁ, H. (2010): Polyploidy induction in Phlox paniculata L. under in vitro conditions. – Acta Univ. Agr. Silv. Mendel. Brun., 58/1: 101–106.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., DĚDIČ, P., PTÁČEK, J. (2010): Výsledky průzkumu Potato spindle tuber viroid (PSTVd) v okrasných rostlinách v České republice v letech 2007–2009. – Acta Pruhoniciana, 94: 5–8.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., STEJSKAL, J. (2010): Problematika uplatnění klonu jírovce maďalu M06 s rezistentním chováním ke klíněnce jírovcové jako plodonosného stromu v oborách s intenzivním chovem spárkaté zvěře. – Acta Pruhoniciana, 94: 9–12.
OBDRŽÁLEK, J. (2010): New woody plant cultivars in the Czech Republic. – Acta Horticult., 885: 237–241.
SEVERA, M., RŮŽIČKOVÁ, J. (2010): Dvě nové odrůdy rododendronů – ‘Bouzov‘ a ‘Loket’. – Acta Pruhoniciana, 94: 77–81.
SEVERA, M., WEGER, J. (2010): Potvrzení schopnosti generativního šíření vybraných druhů ozdobnic (Miscanthus sp.) v přírodních podmínkách ČR – Acta Pruhoniciana, 96: 75–78 + příl.
SOJKOVÁ, E. (2010): Ověření nástrojů rehabilitace veřejných prostranství sídla z aspektu vývoje 2002–2008. – Acta Pruhoniciana, 95: 91–95.
STRAŠIL, Z., WEGER, J. (2010): Studium kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea Schreb.) pěstované pro energetické využití. – Acta Pruhoniciana, 96: 19–26.
STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., HOLUB, V., GREGOROVÁ, B. (2010): The effects of flooding and Phytophthora alni infection on black alder. – J. Forest Sci., 56/1: 41–46.
STROBLOVÁ, L., WEBER, M., LIPSKÝ, Z. (2010): SWOT analýza jako součást participativního přístupu k plánování krajiny na Novodvorsku a Žehušicku. – Acta Pruhoniciana, 95: 5–13.
ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Konfliktní spojenectví – ochrana přírody a krajinářské parky na několika příkladech. – Příroda, 27: 115–123.
ŠEDIVÁ, J., ŽLEBČÍK, J. (2010): Vegetative and generative propagation of the endangered species Daphne cneorum L. – Acta Pruhoniciana, 96: 15–18.
ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M., WEBER, M., DOSTÁLEK, J., SKALOŠ J. (2010): Peat-Reduced Substrates with Mineral Components for Growing of Woody Plants. – Acta horticult., 885: 361–366.
WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Dobový odkaz osobnosti Jana Rudolfa Chotka v krajinářských úpravách Kačiny na Kutnohorsku. – Acta Pruhoniciana, 95: 15–26 + příl.
WEGER, J., BUBENÍK, J. (2010): První výsledky hodnocení smíšené výmladkové plantáže topolů a vrb. – Acta Pruhoniciana, 96: 27–36.
WEGER, J., BUBENÍK, J., DUBSKÝ, M. (2010): Hodnocení vlivu hnojení na růst a výnos klonů vrb a topolů v prvních čtyřech letech pěstování. – Acta Pruhoniciana, 94: 13–20.
VEJSADOVÁ, H. (2010): In Vitro Regeneration of Rhododendrons via Axillary Shoot and Somatic Embryo Induction. – Acta Hortic., 885: 417–424.
VEJSADOVÁ, H. (2010): Využití mikropropagace k uchování ohrožených druhů Amygdalaceae (mandloňovité). – Acta Pruhoniciana, 94: 29–33.
VEJSADOVÁ, H., LUKÁŠOVÁ, M. (2010): Shoot organogenesis induction from genetically verified individuals of endangered bog pine (Pinus uncinata subsp. uliginosa). – J. Forest Sci., 56/8: 341–347.
VELEBIL, J., BAROŠ, A. (2010): Zhodnocení druhové diverzity vybraných břehových porostů v povodí Vltavy s přihlédnutím k jejich geobiocenologii. – Acta Pruhoniciana, 96: 65–73.
BENETKA, V., PILAŘOVÁ, P., KOZLÍKOVÁ, K. (2009): Rozbor výnosového potenciálu topolu černého v průběhu tří sklizní při různém sponu rostlin. – Acta Pruhoniciana, 92: 13–17.
BULÍŘ, P. (2009): Testing of Koch method applied for evaluation of ornamental trees in the Czech Republic. – Hort. Sci. (Prague), 36/4: 154–161.
BUSINSKÝ, R. (2009): Nález Pinus ? neilreichiana (= P. sylvestris ? P. nigra) na přírodním stanovišti v severních Čechách. – Acta Pruhoniciana, 93: 47–50.
BUSINSKÝ, R. (2009): Endemické jeřáby České republiky (rod Sorbus, čeleď Rosaceae). – Acta Pruhoniciana, 93: 37–46.
BUSINSKÝ, R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 44/1: 35–43.
CUDLÍN, O., SEDLÁČEK, F., HAISOVÁ, M., VEJSADOVÁ, H. (2009): Potravní preference hrabošů a biodiverzita drobných zemních savců na vlhkých orchidejových loukách (Rodentia: Arvicolinae) – Lynx, n. s. (Praha), 40: 15–27.
ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M. (2009): Patogenní mikroskopické houby a houbové organismy v zahradních substrátech. – Zahradnictví, 8/2: 54–56.
DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. ( 2009): Landscape Changes in the Dyjsko-svratecký and Dolnomoravský Grabens in the period 1764–2009 (Czech Republic). – Acta Pruhoniciana, 91: 23–30.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2009): Substrates with mineral components for growing woody plants. – Acta Horticult., 819: 243–248.
EREMIÁŠOVÁ, R., SKOKANOVÁ, H. (2009): Land use changes (recorded in old maps) and delimitation of the most stableareas from the perspective of land use in the Kašperské Hory region. – J. Landscape Ecol., 2: 21–35.
HAJDA, K., ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M., CHALOUPKOVÁ, Š., NACHLINGEROVÁ, V. (2009): Časně kvetoucí trvalky pro hrnkovou kulturu. – Acta Pruhoniciana, 93: 83–88.
HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R., SVOBODA, J. ( 2009): Long-term changes in land use in the Litava River basin. – Acta Pruhoniciana, 91: 31–37.
HAVLÍČKOVÁ, K., KAŠPAROVÁ, L. (2009): Hodnocení biodiverzity v porostech RRD. – Acta Pruhoniciana, 92: 51–54.
HAVLÍČKOVÁ, K., KAŠPAROVÁ, L., RUDIŠOVÁ, I. (2009): Vliv opláštění na biodiverzitu ve výmladkové plantáži rychle rostoucích dřevin. – Acta Pruhoniciana, 92: 55–60.
HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. (2009): Ekonomika pěstování lesknice rákosovité pro energetické účely. – Acta Pruhoniciana, 92: 61–67.
HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. (2009): Metody zpracování potenciálů trvalých travních porostů, slámy a rychle rostoucích dřevin v systému GIS. – Acta Pruhoniciana, 92: 77–84.
HENDRYCH, J., STORM, V. (2009): The Křemže Basin Landscape Change Analysis and Revitalization Case Study Based on the 1827 Stabile Cadastre Maps. – Acta Pruhoniciana, 91: 89–98.
JEHLÍK, V., DOSTÁLEK, J. (2009): Influence of raiway transport in the South-East of Slovakia on formation of adventive flora in Central Europe. – Biodiv. Res. Conserv., 11–12: 27–32.
KNOTKOVÁ, I., BAROŠ, A. (2009): Zplanění vybraných taxonů trvalek v porostním okraji dřevin. – Acta Pruhoniciana, 93: 89–95.
LUKÁŠOVÁ, M., WEGER, J. (2009): Možnosti genetické identifikace klonů a kříženců topolu Simonova, černého, bavlníkového a Maximovičova (Populus simonii, P. nigra, P. deltoides, P. maximowiczii) metodou SSR. – Acta Pruhoniciana, 92: 19–28.
MALACH, Š., KLIMÁNEK, M., DOUDA, P., SKOKANOVÁ, H., STRÁNSKÁ, T. (2009): Spatial data integration for land use change analysis of the Lower Morava Biosphere. – Reserve. Geoscape, 4/1: 1802–1115.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2009): Výsledky sledování rezistentního chování ke klíněnce jírovcové (Cameraria ohridella) u Aesculus hippocastanum klonu Mertelik06 v období 2001 až 2008. – Acta Pruhoniciana, 93: 11–14.
PÁNEK, M. (2009): Rozdíly v přirozené obnově buků v imisně postižené oblasti Jizerských hor. – Acta Pruhoniciana, 93: 55–57.
PÁNKOVÁ, I., KREJZAR, V., KŮDELA, V., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2009): Pátrání po příčině slizotokové nekrózy jírovce maďalu v ČR. – Úroda, vědec. příl., 59: 71–174.
POSPÍŠKOVÁ, M., DOSTÁLEK, J. (2009): Impact of forest management on genetic diversity of Quercus petraea populations: a case study from the Křivoklátsko Protected Landscape Area (Czech Republic). – Biodiv. Res. Conserv., 13: 37–42.
SKALOŠ, J., BENDÍKOVÁ, L. (2009): Analýza vlivu výsadeb rychle rostoucích dřevin na strukturu krajiny – návrh metody s využitím starých map a leteckých snímků. – Acta Pruhoniciana, 92:35–44.
SKALOŠ, J., BENDÍKOVÁ, L. (2009): Metodology for identification of historically and ecologically stabile elements as the basis for the landscape ecological stability restoration. – Acta Pruhoniciana, 91: 77–88.
SKOKANOVÁ, H., STRÁNSKÁ, T., HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R., EREMIÁŠOVÁ, R., RYSKOVÁ, R., SVOBODA, J. (2009): Land use dynamics of the South Moravian region during last 170 years. – Geoscape, 4/1: 58–65.
SKOKANOVÁ, H. (2009). Application of methodological principles for assessment of land use changes trajectories and processes in South-eastern Moravia for the period 1836–2006. – Acta Pruhoniciana, 91: 15–22.
ŠAMONIL, P., POLESNÁ, K., UNAR, P. (2009): Plant community variability within potential natural vegetation units: a case study from the Bohemian Karst. – J. Forest Sci., 55/11: 485–501.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2009): Landscape change analysis of the Nové Dvory – Žehušice Region. – Acta Pruhoniciana, 91: 99–107.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V. (2009): Krajina Novodvorska a Žehušicka v popisu k I. vojenskému mapování. – Histor. Geogr., 35/1: 213–228.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V. (2009): Představení databáze historických zahrad a parků. – Prameny a studie, 42: 131–135.
ŠANTRŮČKOVÁ, M.,VÁVROVÁ, V. (2009): Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry. Knihovna plus [online]. 2008, č. 1–2 [cit. 2009-06-08]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus81/santruc.htm>
ŠEDIVÁ, J. (2009): Influence of explant type, sucrose and IBA on in vitro growth of Acer platanoides L. ‘Jirka’. – Acta Horticult., 812: 185–188.
ŠEDIVÁ, J. (2009): Shrnutí poznatků při udržování kolekcí vybraných druhů květin s využitím in vitro technik. – Acta Pruhoniciana, 93: 27–30.
ŠÍR, M., WEGER, J., VONDRKA, A. (2009): Klimatická účinnost porostů rychle rostoucích dřevin v krajině. – Acta Pruhoniciana, 92: 45–50.
ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M. (2009): Peat substrates amended with composted bark or with compost. – Acta Horticult., 819: 387–394.
ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M. (2009): Vliv různých forem železa a manganu na příjem živin a růst prvosenek Primula vulgaris v podmínkách vysokého pH substrátu. – Acta Pruhoniciana, 93: 5–9.
URBÁNEK, H. (2009): Uchování genofondu letniček a dvouletek. – Acta Pruhoniciana, 93: 97–100.
VEJSADOVÁ, H. (2009): Ex situ kultivace ohroženého druhu Platanthera bifolia (L.) L.C. Richard. – Acta Pruhoniciana, 93: 31–35.
VEJSADOVÁ, H., KUCHTOVÁ-JADRNÁ, P. (2009): In vitro regeneration and polyploidy induction in Pelargonium × hortorum L. H. Bailey. – Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., 57/5: 305–312.
VEJSADOVÁ, H., ŠEDIVÁ, J., VLAŠÍNOVÁ, H., HAVEL, V., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2009): Indukce organogeneze u jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L.). – Zpr. lesn. Výzk., 54/4: 286–292.
VELEBIL, J. (2009): Praktický dopad změny taxonomického pojetí agregátu Pinus mugo (a obecné poznámky k nomenklatuře pěstovaných rostlin). – Acta Pruhoniciana, 93: 51–54.
VOTRUBA, R. (2009): Hodnocení náchylnosti odrůd chryzantém k pravému padlí (Erysiphe cichoracearum). ¬¬¬– Acta Pruhoniciana, 93: 15–18.
WEGER, J. (2009): Hodnocení vlivu délky sklizňového cyklu výmladkové plantáže na produkční a růstové charakteristiky topolového klonu Max-4 (Populus nigra L. × P. maximowiczii Henry) – Acta Pruhoniciana, 92: 5–11.
WEGER, J., STRAŠIL, Z. (2009): Hodnocení polního pokusu s ozdobnicemi (Miscanthus sp.) po dvou letech růstu na různých stanovištích – Acta Pruhoniciana 92: 27–34.
ŽLEBČÍK, J. (2009): Současný stav pěstování českých odrůd růží. – Acta Pruhoniciana, 93: 101–109.
ŽLEBČÍK, J. (2009): Pěstování a rozmnožování rostlin volně rostoucích v České republice. –Acta Pruhoniciana, 93: 111–118.
ŽLEBČÍK, J., BYLINSKÝ, V. (2009): Vývoj a současný stav populace koniklece jarního (Pulsatilla vernalis var. vernalis) u Bělé pod Bezdězem. – Bohemia centralis, 29: 37–46.
BAROŠ, A., NOVÁ, L. (2008) Srovnání fenologických dat na rozdílných stanovištích u vybrané skupiny okrasných trvalek. – Acta Pruhoniciana, 90: 63–73.
ANDREAS, M. (2008): Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 6. Bats of Sinai (Egypt) with some taxonomic, ecological and echolocation data on that fauna. – Acta Soc. Zool. Bohem., 72: 1–103.
BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K., PILAŘOVÁ, P. (2008): Srovnání energetické produkce výmladkové kultury topolu s jednoletými plodinami v bramborářské výrobní oblasti. – Acta Pruhoniciana, 89: 79–82.
BUSINSKÝ, R. (2008). A reassessment of Tibetan hard pine, Pinus densata, on the basis of morphology and biogeography of the P. kesiya complex (Pinaceae). – Harvard Pap. Bot. 13/1: 1–28.
ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., TOMŠOVSKÝ, M., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, S. (2008): Phytophthora cambivora causing ink disease of sweet chestnut recorded in the Czech Republic. – Czech Mycology, 60/2: 267–276.
DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z., MACKOVČIN, P. (2008): Changes in land-use and the river network of the Graben Dyjsko-svratecký úval (Czech Republic) in the last 242 years. – J. Landscape Ecol., 1/2: 22–51.
DOSTÁLEK, J., SKALOŠ, J. (2008): Přírodní stanoviště v intenzivně zemědělsky obhospodařované české krajině: případová studie v území Nové Dvory–Kačina. – Acta Pruhoniciana, 90: 71–78.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2008): Crushed rockwool as a component of growing substrates. – Acta Horticult., 779: 491–495.
HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. (2008): Ekonomické aspekty porostů rychle rostoucích dřevin. – Acta Pruhoniciana, 89: 35?39.
HAVLÍČKOVÁ, K., RUDIŠOVÁ, I. (2008): Porosty rychle rostoucích dřevin v zemědělské krajině a biodiverzita. – Acta Pruhoniciana, 89: 23–27.
HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. (2008): Model vývoje pěstebních ploch pro záměrnou produkci biomasy. – Acta Pruhoniciana, 89: 11–15.
HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. (2008): Metodika analýzy potenciálu biomasy s využitím GIS. – Acta Pruhoniciana, 89: 17–21.
HENDRYCH, J. (2008): Proměny klimatu a udržitelné plánování městské a příměstské krajiny. – Acta Pruhoniciana, 90: 5–9.
HRUBÁ, T. (2008): Školní zahrady – nezastupitelný prvek v urbanismu sídel. – Acta Pruhoniciana, 90: 25–33.
JECH, D., DLOUHÁ, T. (2008): Zpracování metodického návodu zakládání, vedení a využití databázové evidence významných prvků kulturní krajiny na lokální úrovni. – Acta Pruhoniciana, 90: 51–58.
KAŇKA, J., LAXA, J., ŠEDIVÁ, J. (2008): Detekce DMV u jiřinek pomocí Real-Time PCR. – Acta Pruhoniciana, 89: 55–58.
KNÁPEK, J., VAŠÍČEK, J., HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Ekonomické aspekty užití biomasy pro spoluspalování biomasy a uhlí. – Acta Pruhoniciana, 89: 29–33.
KREJZAR, V., MERTELÍK, J., PÁNKOVÁ, I., KLOUDOVÁ, K., KŮDELA, V. (2008): Pseudomonas marginalis associated with soft rot of Zantedeschia spp. – Plant Protect. Sci., 44: 85–90.
MERTELÍK, J. , KLOUDOVÁ, K. (2008): Průzkum výskytu infekce Hydrangea Ring Spot Virus v různých druzích Hydrangea spp. v České republice. – Acta Pruhoniciana, 89: 51–53.
NACHLINGEROVÁ, V. (2008): Rozšíření sortimentu a nové pěstební technologie balkonových květin. – Acta Pruhoniciana, 89: 69–87.
ROMPORTL, D., ANDREAS, M., VLASÁKOVÁ, B. (2008): Monitoring of biodiversity changes in the landscape scale. – J. Landscape Ecol., 1: 49–68.
SEVERA, M., RŮŽIČKOVÁ, J. (2008): Průhonická novošlechtění poloopadavých azalek (r. Rhododendron L., podr. Tsutsusi (Sweet) Pojarkova). – Acta Pruhoniciana, 89: 87–90.
SUCHARA, I. (2008): Metallakkumulation in Moose: Standörtliche und regionale Randbedingungen des Biomonitoring von Luftverunreinigungen. – Umweltwissensch. Schadstoff-Forsch., 20: 120–132.
SKOKANOVÁ, H. (2008): Land use changes of river Dyje floodplain in reaches Nový Přerov – Brod nad Dyjí and Nové Mlýny – Lednice, Czech Republic, in the period of 1830–2001. – Ekológia (Bratislava), 27: 82–98.
SKOKANOVÁ, H. (2008): The Impact of River Engineering Works on the Dyje River Floodplain in the Czech Republic. – Global Environment, 1/2: 82–11.
SOJKOVÁ, E., KNOTKOVÁ, I. (2008): Hodnocení zeleně obytných souborů. – Acta Pruhoniciana, 90: 41–48.
STRÁNSKÁ, T., HAVLÍČEK, M. (2008): Ecological Asessment of Landscape Development and Changes in the Ivančice Microregion (Czech Republic). – Morav. Geograp. Reports, 16/1: 26–36.
ŠEDIVÁ, J., KUBIŠTOVÁ, L. (2008): Vliv růstových regulátorů na multiplikaci koniklece (Pulsatilla sp.). – Acta Pruhoniciana, 89: 59–62.
ŠRÁMEK F., DUBSKÝ M. (2008): Chlorózy matečných rostlin petúnií a jejich eliminace. – Acta Pruhoniciana, 89: 63–68.
UNAR, P., ŠAMONIL, P. (2008): The evolution of natural floodplain forests in South Moravia between 1973 and 2005. – J. Forest Sci., 54/8: 340–354.
URBÁNEK, H. (2008): Význam počtu jedinců při regeneraci odrůd cizosprašných druhů. –Acta Pruhoniciana, 89: 79–82.
WEGER, J. (2008): Výnos vybraných klonů vrb a topolů po 9 letech výmladkového pěstování. – Acta Pruhoniciana, 89: 5–10.
VEJSADOVÁ, H., VLAŠÍNOVÁ, H., HAVEL, L. (2008): Preservation of a rare bog pine genotypes using micropropagation techniques. – Acta Univ. agric. Silvic. Mendel. Brun., 56/4: 197–206.
VEJSADOVÁ, H., KUCHTOVÁ-JADRNÁ, P. (2008): Indukce organogeneze u diploidních kultivarů Pelargonium × hortorum L.H. Bailey. – Acta Pruhoniciana, 89: 41–45.
VOTRUBA, R. (2008): Oddálení iniciace květních poupat u chryzantém (Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam.) aplikací ethephonu. – Acta Pruhoniciana, 89: 47–50.
BULÍŘ, P. (2007): Effects of varying doses of Frisol on European ash (Fraxinus excelsior L.) planted on spoil banks. – J. Forest Sci., 53/1: 35–40.
ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., ZLATOHLÁVEK, A. (2007): Regulace patogenů z r. Phytophthora parazitujících na dřevinách. – Rostlinolékař, 18/1: 11–14.
DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P. (2007): Landscape Changes in the Czech Republic 1763–2005: An Assessment Based on Historical Maps and GIS Technology. – Nova Acta Leopoldina, NF 94/349: 187–200.
DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P., STRÁNSKÁ, T. (2007): Brno and its surroundings: a landscape-ecological study. – Ekologie krajiny, 0/0: 32–53.
DOSTÁLEK, J., KUČERA, J. (2007): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. – Acta Mus. Reginaehrad. s.A., 32: 17–34.
EREMIÁŠOVÁ, R., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. (2007): Quantitative analysis of landscape development and mapping of drainage network based on historical maps: case study of the surroundings of the Kašperské Hory. – Silva Gabreta, 13/3: 285–300.
HAVLÍČEK, M., CIBULKOVÁ, P., DEMEK, J., MACKOVČIN, P., OCHMAN, J., KUTÁLEK, S., ŠVÁB, T. (2007): Výzkum svahových pohybů v NP Podyjí. – Thayensia, 7: 49–54.
HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. – Acta Průhoniciana, 86: 39–46.
HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. – Rostlinolékař, 18/3: 25–27.
JANÍK, D., VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., ADAM, D., HORT, L., KRÁL, K. (2007): Struktura a ekologie doubrav Národního parku Podyjí na příkladu lokality Li¬pina. – Thayensia, 7: 175–206.
LACINA, D., DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. (2007): Land use changes in the town of Železná Ruda and its surroundings (Czech Republic) based on the analysis of historical maps from the period 1843–2005. – Silva Gabreta, 13/3: 269–284.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2007): Průzkum rozšíření nově zavlečeného škůdce rododendronů Graphocephala fennahi Young, 1977 v České republice. – Acta Pruhoniciana, 86: 5–9.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2007): Průzkum výskytu nové štítenky Pseudaulacaspis pentagona na Catalpa sp. v České republice. – Acta Pruhoniciana, 86: 11–13.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2007): Přemnožení kůrovce na cypřišovitých rostlinách. – Zahradnictví, 11: 46.
MOKRÁ, V., MERTELÍK, J., GÖTZOVÁ, B. (2007): Sbírka virů okrasných rostlin. – Acta Pruhoniciana, 86: 63–68.
MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. (2007): Seznam kmenů druhů r. Phytophthora uchovávaných ve sbírce oddělení fytopatologie výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. – Acta Průhoniciana, 86: 69–76.
MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. (2007): Usychání výhonů a hniloba plodů borůvek a brusinek způsobená houbou Diaporthe vaccinii Shear. – Rostlinolékař, 18/3: příl.
ŠAMONIL, P. (2007): Uniqueness of limestone soil-forming substrate in the forest ecosystems classification. – J. Forest Sci., 53/4: 149–161.
STRNADOVÁ, V., BREJCHOVÁ, P., ČERNÝ, K. (2007): Olše lepkavá, Alnus glutinosa (L.) Gaertn. a její chřadnutí na modelovém příkladu břehových porostů řeky Lomnice. – Acta Pruhoniciana, 86: 15–38.
WEBER, M. (2007): Evropská úmluva o krajině a možnosti její implementace v oblasti koncepčních a plánovacích nástrojů pro realizaci krajinných politik. – Urban. územ. Rozvoj, 10/1: 42–46.
ANDREAS, M. (2006): Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 4. Bat fauna of Syria: distribution, systematics, ecology. – Acta Soc. Zool. Bohem., 70: 1–329.
BULÍŘ, P. (2006): Growth of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) treated by soil conditioners on Loket spoil bank. – J. Forest Sci., 52/12: 556–564.
ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. (2006): Patogeny z r. Phytophthora na dřevinách v ČR. – Mykol. Listy, 97/31–32.
ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., MRÁZKOVÁ, M. (2006): Poznámky k metodice odběru vzorků dřevin pro fytopatologické vyšetření s důrazem na choroby houbového původu. – Rostlinolékař, 17/4: 27–29.
ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., SEKELEZOVÁ, D., STRNADOVÁ, V., GABRIELOVÁ, Š. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – rakoviny větví a kmenů. – Rostlinolékař, 17/5: 17–19.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2006): Pěstební substráty s přídavkem minerální plsti. – Acta Pruhoniciana, 82: 11–16.
MACKOVČIN, P., DEMEK, J., HAVLÍČEK, M. (2006): Význam historických map pro studium vývoje krajiny ČR za posledních 250 let. – Geograf. Rev., 2/2: 159–171.
MERTELÍK, J., NAVRÁTIL, M., KLOUDOVÁ, K., VALOVÁ, P., VANC, P., MOKRÁ, V., ŠEDIVÁ, J. (2006): First Occurrence of Phytoplasma in Rhododendron sp. in the Czech Republic. – Acta Horticult., 722: 355–358.
MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., GABRIELOVÁ, Š., STRNADOVÁ, V., SEKELEZOVÁ, D. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – listové skvrnitosti způsobené askomycety a deuteromycety. – Rostlinolékař, 17/6: 13–15.
OBDRŽÁLEK, J. (2006): Produkce okrasných školkařských výpěstků v České republice. – Acta Pruhoniciana, 81: 5–57.
OBDRŽÁLEK, J. (2006): Využití biofungicidu Supresivit (Trichoderma harzianum) při množení listnatých dřevin z letních řízků. – Acta Pruhoniciana, 82: 17–42.
OBDRŽÁLEK, J., JÍLKOVÁ, J. (2006): Winter grafting of oaks Quercus L. – Hortic. Sci., 33/2: 61–69.
STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, Š. (2006): Chřadnutí olší v České republice – role Phytophthora alni a povodní v r. 2002. – Mykol. Listy, 97: 46–47.
STŘEŠTÍK, S., ŠAMONIL, P. (2006): Ecological valence of expanding European ash (Fraxinus excelsior L.) in the Bohemian Karst (Czech Republic). – J. Forest Sci., 52/7: 293–305.
ŠEDIVÁ, J., KAŇKA, J., NOVÁK, P., LAXA, J. (2006): Micropropagation, detection and elimination of DMV in the Czech collection of Dahlia. – Acta Horticult., 725: 495–498.
ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M. (2006): Komposty a piliny jako složka pěstebních substrátů. – Acta Pruhoniciana, 82: 5–10.
UHRIN, M., KAŇUCH, P., BENDA, P., HAPL, E., JOOST VERBEEK, H. D., KRIŠTÍN, A., KRIŠTOFÍK, J., MAŠÁN, P., ANDREAS, M. (2006): On the Greater noctule (Nyctalus lasiopterus) in central Slovakia. – Vespertilio, 9–10: 183–192.
ŽLEBČÍK J. (2006): Sledování kvalitativních parametrů jakosti osiva okrasných dřevin. – Acta Pruhoniciana, 82: 43–64.
BULÍŘ, P. (2005): Impact of soil conditioners on the growth of European ash (Fraxinus excelsior L.) on dumps. – J. Forest Sci., 51/9: 392–402.
JEHLÍK, V., DOSTÁLEK, J., ZALIBEROVÁ, M. (2005): Spreading of adventive plants on river banks of the Elbe River in the Czech Republic and the Danube River in Slovakia outside of harbours. – Thaiszia – J. Bot., 15: 35–42.
SKOKANOVÁ, H. (2005): Channel changes of the lower part of the Dyje River in the 1830–2001 period caused by human activities. – Geografie – Sborník ČGS, 110/4: 271–285.
BENDA, P., HANÁK, V., ANDREAS, M., REITER, A., UHRIN, M. (2004): Two new species of bats (Chiroptera) for the fauna of Lybia: Rhinopoma hardwickii and Pipistrellus ruepellii. – Myotis, 41–42: 109–124.
BUSINSKÝ, R. (2004): A revision of the Asian Pinus subsection Strobus (Pinaceae). – Willdenowia, 34: 209–257.
ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. (2004): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. – J. Forest Sci., 56/3: 93–100.
ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. (2004): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000 – 2002. II. Nálezy mimo chráněná území. – Mykol. Listy, 87: 18–24.
ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. (2004): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000 – 2002. II. Nálezy mimo chráněná území (dokončení). – Mykol. Listy, 88: 16–19.
DOSTÁLEK, J., JEHLÍK V. (2004): Chenopodium probstii and Chenopodium missouriense: two North American plant species in the Czech Republic, Slovak Republic and neighbouring countries. ¬¬– Feddes Rep., 115/5–6: 483–503.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., VANC P. (2004): Occurrence of Aesculus hippocastanum with high degree of resistance to Cameraria ohridella in the Czech Republic. – Acta fytotech. zootech., Spec. number, 7: 204.
MERTELÍK, J., NAVRÁTIL, M., KLOUDOVÁ, K., VALOVÁ, P., VANC, P., MOKRÁ, V., ŠEDIVÁ, J. (2004): Phytoplasma detection in Rhododendron sp. in the Czech Republic. – Acta fytotech. zootech., Spec. number, 7: 206.
POSPÍŠKOVÁ, M., BARTÁKOVÁ, I. (2004): Genetic diversity of a black poplar population in the Morava river basin assessed by microsatellite analysis. – Forest Genetics, 11: 257–262.
BENDA, P., HULVA, P., ANDREAS, M., UHRIN, M. (2003): Notes on the distribution of Pipistrellus pipistrellus complex in the Eastern Mediterranean: First records of P. pipistrellus for Syria and of P. pygmaeus for Turkey. – Vespertilio, 7: 87–95.
BUSINSKÝ, R. (2003): Taxonomy and biogeography of Chinese hard pine, Pinus hwangshanensis W. Y. Hsia. – Bot. Jahrb. Syst. 125/1: 1–17.
ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. (2003): First finds of „alder-Phytophthora“ in the Czech Republic. – Czech Mycol., 55/4: 291–296.
ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. (2003): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000–2002. I. Nálezy v chráněných územích. – Mykol. Listy, 86: 20–29.
GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K. (2003): Chřadnutí olší ve světě a u nás. – Zpr. Lesn. Výzk., 48/2–3: 123–124.
VEJSADOVÁ, H., PREŤOVÁ, A. (2003): Somatic Embryogenesis in Rhododendron catawbiense ‘Grandiflorum’. – Acta Hort., 616: 467–470.
BENDA, P., ANDREAS, M., REITER, A. (2002): Record of Hypsugo arabicus from Baluchistan, Iran, with remarks on its ecology and systematic status. – Bat Research News, 43: 75–76.
BENETKA, V., VACKOVÁ, K., BARTÁKOVÁ, I., POSPÍŠKOVÁ, M., RASL, M. (2002): Introgression in black poplar (P. nigra L. ssp. nigra) and its transmission. – J. Forest Sci., 48/3: 115–120.
HAPL, E., UHRIN, M., BOBÁKOVÁ, L., BENDA, P., ANDREAS, M., REITER, A., HOTOVÝ, J., OBUCH, J., STANKOVIČ, J., CSELÉNYI, K. (2002): Prehľad zimovísk netopierov Silickej a Plešivskej planiny. – Vespertilio, 6: 193–211.
MERTELÍK, J., MOKRÁ, V., GÖTZOVÁ, B., GABRIELOVÁ, Š. (2002) : Occurrence and Identification of Impatiens Necrotic Spot Tospovirus in the Czech Republic. – Acta Hort., 568: 79–83.
MOKRÁ, V., GÖTZOVÁ, B., MERTELÍK, J. (2002): Collection of Ornamental Plant Viruses. – Acta Hort., 568:193–199.
POSPÍŠKOVÁ, M. (2002): DNA polymorfismus: obecné využití se zaměřením na metodu mikrosatelitů a DNA polymorfismus u topolu a dubu. – Acta Průhoniciana, 73: 60–72.
ŠEDIVÁ, J. (2002): Klíčivost některých druhů koniklece (Pulsatilla L.) v in vitro podmínkách. – Acta Průhoniciana, 73: 48–51.
ŠEDIVÁ, J. (2002): Využití metod in vitro pro záchranu lýkovce vonného (Daphne cneorum L.) v ČR. – Acta Průhoniciana, 73: 52–59.
UHRIN, M., BOBÁKOVÁ, L., HAPL, E., ANDREAS, M., BENDA, P., OBUCH, J., REITER, A. (2002): Zimovanie netopierov v slovenskej časti jaskynného systému Domica-Baradla. – Vespertilio, 6: 237–243.
UHRIN, M., HAPL, E., ANDREAS, M., BENDA, P., BOBÁKOVÁ, L., HOTOVÝ, J., MATIS, Š., OBUCH, J., PJENČÁK, P., REITER, A. (2002): Prehľad zimovísk netopierov Muránskej planiny. – Vespertilio, 6: 103–130.
UHRIN, M., HAPL, E., ANDREAS, M., BENDA, P., BOBÁKOVÁ, L., HOTOVÝ, J., MATIS, Š., OBUCH, J., PJENČÁK, P., REITER, A. (2002): Zimoviská netopierov Revúckej vrchoviny. – Vespertilio, 6: 159–171.
VEJSADOVÁ, H., LÁTALOVÁ, K., ŘÍZKOVÁ, R. (2002): Význam růstových regulátorů při kultivaci semenáčů terestrických orchidejí v podmínkách in vitro. – Acta Průhoniciana, 73: 27–36.
VEJSADOVÁ, H., ŠEDIVÁ, J. (2002): Mikropropagace ohroženého druhu borovice blatky (Pinus rotundata Link). – Acta Průhoniciana, 73: 37–47.
WEBER, M., DOSTÁLEK, J. (2002): Modelové výsadby dřevin v biokoridoru Valová. –Přírodověd. Stud. Muz. Prostěj., 5: 27–30.
ŽLEBČÍK J. (2002): Poznámky k záchranné kultivaci některých ohrožených druhů ČR. – Acta Průhoniciana, 73: 3–26.
ANDREAS, M., REITER, A., BENDA, P., ZUKAL, J. (2001): Výzkum potravní ekologie společenstva netopýrů na lokalitě Ledové sluje v Národním parku Podyjí. – Thayensia, 4: 5–18.
ŽLEBČÍK, J., ŠEDIVÁ, J. (2001): Lýkovec vonný (Daphne cneorum L.). – Ochr. Přír. 56: 208–210.
KUČERA, J., DOSTÁLEK, J. (2000): Společenstvo se Sedum hispanicum v Orlických horách. – Zpr. Čes. bot. Společ., 35/2: 95–97.
SUCHARA, I. (2000): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý Jeseník Mountains. – Novit. Bot. Univ. Carol., 13: 55–71.
POSPÍŠKOVÁ, M. (2000): Praktické využití mikrosatelitových markerů při sledování genetické variability populací. – Biol. Listy, 65/3–4: 198–200.
VEJSADOVÁ, H., PREŤOVÁ, A. (2000): Cytological and histological study of morphogenesis in Rhododendron L. – Adv. Hort. Sci., 14/2: 1–5.