Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

"For longer quote are displayed preferably only the names of local authors (RILOG)."

"The complete text quote (all authors, full name, attachments - if available, etc.) you get after clicking on."

Filter
Display # 
Title - Click for alphabetical sorting
ROMPORTL, D. (2014): Habitatová analýza výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a modelování migračních koridorů. – In: Kutal M. & Suchomel J., 2014: Analýza výskytu velkých šelem a průchodnosti krajiny v Západních Karpatech. ISBN 978-80-7375-998-8
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., MAŘÍKOVÁ, Š. (2012): Distribution of multielement concentrations in selected compounds in coniferous forests in the Czech Republic... Selected Papers from the ICHMET-15 Conference, Maralte BV Publ., p. 253–270.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2011): Výskyt viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru v okrasných rostlinách... Sborn. přednášek ze semináře. Česká fytopatologická společnost, [Praha], s. 20–24.
MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2011): Možnosti detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd). Sborn. přednášek ze semináře. Česká fytopatologická společnost, [Praha], s. 37–41.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M., SKALOŠ, J. (2009): Development of Cultural Landscape in the Central Bohemia – Area Nové Dvory – Žehušice. European IALE conference 2009. 70 years of landscape ecology in Europe. University of Salzburg, p. 142–143.
VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., UNAR, P. (2009): Bewertung der Naturnähe von Alten Wäldern der gemässigten Zone in der Tschechischen Republik (Zentral-Europa) und... Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, Band 47, p. 36–41.
ADAM, D., JANÍK, D., HORT, L., KRÁL, K., UNAR, P., VRŠKA, T. (2007): Methods and results of the inventory and whole area research comparison of the National Nature Reserve Ranšpurk. IFER a Správa NP a CHKO Šumava [online]. [cit. 2008-01-25].
BULÍŘ, P. (2007): Problematika stanovení a výpočtu základní ceny okrasných stromů v objektech zeleně. – In: Dreviny v mestskom prostredí a v krajine. Zborník vedec. konf., 20. 10. 2007, Nitra. [CD-ROM]. SPU v Nitre, Nitra.
ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M. (2007): Grafióza jilmů v ČR – fytopatologické a ekologické souvislosti. Ohrožené dřeviny České republiky. Přísp. konfer. Geobiocenologické spisy č. 12. MZLU, Brno, s. 30–43.
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. (2007): Potenciální riziko ohrožení populací vzácných druhů rodu Sorbus environmentálními a antropogenními faktory se zřetelem na působení patogenních organismů. Geobiocen. spisy č. 12. MZLU, Brno, s. 44–50.
HORT, L., JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., KRÁL, K., ŠAMONIL, P., UNAR, P. (2007): Změny ve struktuře dřevinného patra v pralesovitých rezervacích na soutoku Moravy a Dyje. Technická univerzita vo Zvolene, s. 77–83.
STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2007): Současné poškození břehových porostů olší z pohledu ochrany krajiny. – In: Dreslerová, J., Packová, P. [eds.], Ohrožené dřeviny České republiky. Přísp. konfer. Geobiocenologické spisy č. 12. MZLU, Brno, s. 180–183.
ŠAMONIL, P., DOUDA, J., ŠEBKOVÁ, B. (2007): Diverzita humusových forem na vývra-tech v jedlobučinách flyšového pásma Karpat. Typologické hodnocení antropogenně ovlivněných lokalit. Kostelec nad Černými lesy. ČZU v Praze, Praha, s. 69–76.
ŠAMONIL, P., ŠEBKOVÁ, B., DOUDA, J. (2007): Specifika vývoje humusu na vývratech jedlobukového (pra)lesa. Půda v moderní infor¬mační společnosti. Rožnov pod Radhoštěm. Česká pedologická společnost, Brno, s. 103.
ADAM, D. (2006): Vývoj kartografických podkladů pro výzkum dynamiky přirozených lesů. – In: Neuhöferová, P. [ed.]: Historie a vývoj lesů v českých zemích. Sbor. mezinár. konf., 16.–17. 10. 2006, Srní. FLE ČZU v Praze, Praha, s. 103–110.
ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. (2006): Rod Phytophthora na dřevinách – nálezy v roce 2005. – In: Kapitola, P., Baňař, P. [eds.], Škodliví činitelé v lesích Česka 2005/2006. Sborn. semin. LOS VÚLHM, Jíloviště-Strnady, s. 20–26 + příl.
JANÍK, D., ADAM, D., HORT, L., KRÁL, K., UNAR, P., VRŠKA, T. (2006): Monitoring vybrané části NPR Karlštejn ponechané samovolnému vývoji (metodika a předběžné výsledky). Česká lesnická společnost, Praha, s. 19–35.
VRŠKA, T. (2006): Which and how much outcomes of research of natural forests can we use in the close-to nature silviculture? – In: Kantor, P. [ed.], Welche Bestandesstruktur für welche Waldfunktion. Sbor. mezinár. konf. MZLU v Brně, Brno, s. 63–74.
VRŠKA, T. (2006): Samovolný vývoj lesa – teoretická východiska, současný rozsah organizace výzkumu a monitoringu. – In: Úloha lesníků v ochraně přírody a krajiny. Sborn. přísp. z konf. Česká lesnická společnost, Praha, s. 12–18.
HENDRYCH, J. (2002): The Devils Stairs Geological Park, Koněprusy, Czech Republic. 4. International Symposium Proceedings. Cracow University of Technology, Cracow, p. 111–114.