Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

"For longer quote are displayed preferably only the names of local authors (RILOG)."

"The complete text quote (all authors, full name, attachments - if available, etc.) you get after clicking on."

Filter
Display # 
Title - Click for alphabetical sorting
KUČA, K. (ed.), KUČOVÁ, V., SALAŠOVÁ, A., VOREL, I., WEBER, M. a kol. (2015): Krajinné památkové zóny České republiky. Národní památkový ústav, Praha, 511 s., ISBN 978-80-7480-045-0.
MADĚRA, P., KOVÁŘ, P., ROMPORTL, D., BUČEK, A. et al. (2014): Czech villages in Romanian Banat: Landscape, Nature and Culture. Mendel University in Brno. ISBN 978-80-7375-960-5, 348 p.
KUTAL, M., SUCHOMEL, J., ROMPORTL, D. a kol. (2014): Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. UP Olomouc. ISBN 978-80-244-4072-9, 186 p.
KUČERA. P. (editor), STROBLOVÁ L., ŠANTRŮČKOVÁ M., WEBER M. (2014): Úmluva o krajině = Landscape inconvenience : důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Brno. Mendelova univerzita v Brně. 183 s. ISBN 978-80-7375-967-4
HOLÁ, M., SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. (2013): Visegrad Countries: Environmental Problems and Policies.- Cenia, Praha,271 s.
HRDOUŠEK V., KRŠKA B., SPÍŠEK Z., BAKAY L., ŠEDIVÁ J. (2014). Oskeruše, strom pro novou Evropu (The service tree, a tree for a new Europe), Brázda Hodonín, v tisku.
VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., HORT, L., ADAM, D., KRÁL, K., JANIK, D. (2012): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice. Svazek III, Šumava a Český les – Diana, Stožec, Boubínský prales, Milešický prales. – Academia, Praha, 238 s.
BUSINSKÝ, R., VELEBIL, J. (2011): Borovice v České republice. Výsledky dlouhodobého hodnocení rodu Pinus L. v kultuře v České republice. – VÚKOZ, Průhonice, 180 s.
HENDRYCH, J., KUPKA, J., VOREL, I., LÍČENÍKOVÁ, M. (2011): Great Parks and Gardens of Central Bohemia. – Foibos, Praha, 239 p.
HENDRYCH, J., KUPKA, J., VOREL, I., LÍČENÍKOVÁ, M. (2011): Slavné zahrady a parky Středočeského kraje. – Foibos, Praha, 239 s.
DOSTÁLEK, J., SKALOŠ, J., SVATOŇOVÁ, H., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., VRÁBLÍK, P., VRÁBLÍKOVÁ, J., VRANKA, P., WEBER, M. (2011): Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. – Masarykova univerzita, Brno, 343 s.
LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., SKALOŠ, J., NOVÁK, P., VÁVROVÁ, V., KUČERA, Z., KUKLA, P., STROBLOVÁ, L. DOSTÁLEK, J. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. – Karolinum, Praha, 202 s .
MACKOVČIN, P., BOROVEC, R., DEMEK, J., EREMIÁŠOVÁ, R., HAVLÍČEK, M., RYSKOVÁ, R., SKOKANOVÁ, H., SLAVÍK, P., SVOBODA, J., STRÁNSKÁ, T. (2011): Změny využívání krajiny České republiky. Soubor map v měřítku 1:200 000. VÚKOZ, Průhonice, 68 s.
VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Analýza potenciálu biomasy v kraji Vysočina. –VÚKOZ, Průhonice, 48 s.
VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 26 s.
VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Výnosové mapy zdrojů biomasy pro energetické využití v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 26 s.
VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J. (2011): Ekonomika cíleného pěstování energetických plodin v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 56 s.
ANDĚL, P., MINÁRIKOVÁ, T., ANDREAS, M. [eds.] (2010): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. – Evernia, Liberec, 137 s.
ANDĚL, P., MINÁRIKOVÁ, T., ANDREAS, M. [eds.] (2010): Protection of Landscape Connectivity for Large Mammals. – Evernia, Liberec, 137 p.
HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z., KAŠIČKOVÁ, L., KOVÁŘ, K., KOZEL, J., MÁČKA, Z., MULÍČEK, O., ŘEZNÍČKOVÁ, L., SKOKANOVÁ, H., ŠTĚPÁNEK, P. (2010): Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. – Archiv města Brna, Brno, 468 s.
HAVLÍČKOVÁ, K. et al. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. – VÚKOZ, Průhonice, 498 s.
ROMPORTL, D. et al. (2010): Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky. – FŽP UJEP, Ústí nad Labem , 197 s.
BUSINSKÝ, R. (2008): The genus Pinus L., pines: contribution to knowledge. A monograph with cone drawings of all species of the world by Ludmila Businská. Acta Pruhoniciana č. 88. – VÚKOZ, Průhonice, 126 s.
HAVLÍČKOVÁ, K. et al. (2008): Rostlinná biomasa jako zdroj energie. – VÚKOZ, Průhonice, 83 s.
JANÍK, D., ŠAMONIL, P., VRŠKA, T., ADAM, D., UNAR, P., HORT, L., KRÁL, K. (2008): Doutnáč – monitoring lokality ponechané samovolnému vývoji. Folia Forestalia Bohemica 9. – Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 60 s.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2008): Contents of 37 elements in moss and their temporal and spatial trends in the Czech Republic during the last 15 years... UNECE ICP-Vegetation 2005/2006. – VÚKOZ, Průhonice, 96 p.
SEKERKA, P., OBDRŽÁLEK, J., PONERT, J. (2007): Plejonky a další chladnomilné orchideje. – Grada Publishing, Praha, 100 s.
SUCHARA, I., FLOREK, M., GODZIK, B., MAŇKOVSKÁ, B., RABNECZ, G., SUCHAROVÁ, J., TUBA, Z., KAPUSTA, P. (2007): Mapping of main sources of pollutants and their transport in the Visegrad space. Part I: Eight toxic metals. – VÚKOZ, Průhonice, 127 s.
SUCHARA, I., FLOREK, M., GODZIK, B., MAŇKOVSKÁ, B., RABNECZ, G., SUCHAROVÁ, J., KAPUSTA, P. (2007): Mapping of main sources of pollutants and their transport in the Visegrad space. Part II: Fifty three elements. [CD-ROM]. – VÚKOZ, Průhonice, 214 p.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2007): Bio-monitoring the atmospheric deposition of elements using moss analysis in the Czech Republic... UNECE ICP-Vegetation 2000. Acta Pruhoniciana č. 87. – VÚKOZ, Průhonice, 186 s.
GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ROM, J., ŠUMPICH, J., KLOUDOVÁ, K. (2006): Poškození dřevin a jeho příčiny. – AOPK ČR, Praha, 504 s.
SOJKOVÁ, E., HRUBÁ, T., KIRSCHNER, V., SOUČKOVÁ, M., KIESENBAUER, Z., PINCOVÁ, V., ONDŘEJOVÁ, V., DLOUHÁ, E. (2006): Ochrana, obnova a rozvoj zeleně malých měst. Acta Pruhoniciana č. 85. – VÚKOZ, Průhonice, 148 s.
SEKERKA, P., OBDRŽÁLEK, J., PONERT, J. (2006): Orchideje na zahradě. – Grada Publishing, Praha, 100 s.
VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., KRÁL, K. (2006): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice. Svazek II, Lužní lesy – Cahnov-Soutok, Ranšpurk, Jiřina. – 1. vyd., Academia, Praha, 216 s.
DOSTÁLEK, J., WEBER, M., MATULA, S., PETRUŠ, J., KOŽELUHOVÁ, K., FRANTÍK, T., MOŽNÝ, M. (2005): Výsadby dřevin v zemědělské krajině: případová studie v nivě řeky Valová. Acta Pruhoniciana č. 80. – VÚKOZ, Průhonice, 65 s.
TÁBOR, I., REŠ, B., SOUČKOVÁ, M. (2005): Záchrana genofondu památných stromů ve Středočeském regionu. Acta Průhoniciana č. 78 – VÚKOZ, Průhonice, 167 s. + obr. příl.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I. (2004): Bio-monitoring the atmospheric deposition of elements in the Czech Republic... UNECE ICP-Vegetation 2000. Part I: Elements required for the bio-monitoring programme. – Acta Pruhoniciana č. 77. – VÚKOZ, Průhonice, 135 s.
TÁBOR, I., REŠ, B., SOUČKOVÁ, M. (2004): Záchrana genofondu památných stromů v Severomoravském regionu. Acta Průhoniciana č. 76. – VÚKOZ, Průhonice, 96 s. + obr. příl.
BUSINSKÝ, R., BUSINSKÁ, L. (2002): The genus Spiraea in cultivation in Bohemia, Moravia and Slovakia. Acta Pruhoniciana č. 72. – VÚKOZ, Průhonice, 165 s.
TÁBOR, I., REŠ, B., SOUČKOVÁ, M. (2003): Záchrana genofondu památných stromů v Jihomoravském regionu. Acta Průhoniciana č. 75. – VÚKOZ, Průhonice, 96 s. + obr. příl.
WEGER J., HAVLÍČKOVÁ K. A KOL. (2003): Biomasa. Obnovitelný zdroj energie v krajině. – VÚKOZ, Průhonice, 51 s. + příl.
TÁBOR, I., REŠ, B., SOUČKOVÁ, M. (2002): Záchrana genofondu památných stromů v Severočeském regionu. Acta Průhoniciana č. 71. – VÚKOZ, Průhonice, 60 s. + obr. příl.
TÁBOR, I., REŠ, B., SOUČKOVÁ, M. (2001): Záchrana genofondu památných stromů v Západočeském regionu. Acta Průhoniciana č. 70. – VÚKOZ, Průhonice, 68 s. + obr. příl.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. (2000): Distribution of long-term accumulated atmospheric deposition loads of metal and sulphur compounds in the Czech Republic determined through forest floor humus analyses. – Acta Průh. č. 69. – VÚKOZ, Průhonice, 178 s.