Panel nástrojů pro slabozraké

Volná pozice

V rámci rozšiřování výzkumných aktivit odboru fytoenergetiky přijmeme nového/vou kolegu/kolegyni pro výzkumnou práci. Jedná se zejména o výzkum dřevin a plodin v nových pěstebních a funkčních systémech v krajině (agrolesnických, výmladkových plantážích, větrolamech).

Zaměření výzkumných aktivit:

– Výzkum rizika invazního jednání nepůvodních dřevin a rostlin

– Vedení biologických pokusů potenciálně rizikových druhů (např. pavlovnie, ozdobnice aj.)

– Fenologická sledování vybraných druhů dřevin a rostlin

– Měření biometrických parametrů v biologických pokusech

– Monitoring okolí biologických pokusů – výskyt šíření nepůvodních druhů

– Zpracování výsledků vhodno formou, např. výzkumná zpráva, případně článek

– Ekosystémové služby dřevin a plodin v krajině

– Údržba a provoz monitorovacího systému EMS Michovky (znalost SW Mini)

– Údržba a provoz čidel TOMST (4 pokusné porosty)

– Zpracování a vyhodnocování dat monitoringu prostředí pokusných porostů (teploty, vlhkost, transpirace, srážky, FAR aj.)

– Tvorba modelů prostředí a vyhodnocování trendů vlivem změny klimatu (SW TIBCO Statistica)

– Hodnocení protierozní funkce porostů dřevin a plodin (spolupráce s VÚMOP)

– Produkční funkce dřevin a plodin na zemědělské půdě

– Zakládání, údržba pokusných porostů dřevin (vrby, topoly a jiné) a plodin (ozdobnice, konopí, obilniny apod.)

– Hodnocení produkčních a bio metrických parametrů v souvislosti s hydrickým režimem dřevin (transpirační proud)

– Statistické zpracování SW TIBCO Statistica

Očekávané výsledky

– Primární data z výsledků měření a monitoringu (např. biometrické parametry, výnosy, teploty, vlhkosti atd.)

– Základní statistické a grafické zpracování primárních dat

– Publikace výsledků v odborných a vědeckých časopisech

– Další vědecké výstupy

Další požadavky:

– Znalost anglického jazyka pro vědecké účely (články, komunikace)

– Řidičské oprávnění typu B

– Fotografování

– MS Word, Excel, PowerPoint, Teams

– Znalost využití IA vítána

– Odolnost proti povětrnostním podmínkám vítána 😊

– Zájem o badatelskou práci se zaměřením na její praktické využití

– Týmová spolupráce

 

Pro uvedené pracovní zařazení a úkoly je nutné vysokoškolské vzdělání se zájmem zvyšování kvalifikace (Ing., Mgr., Ph.D., MSc. apod.)

Očekáváme schopnost spolupráce a samostatnost při plnění úkolů včetně podávání nových projektů (společných i vlastních).

Nabízíme:

– platové podmínky dle tarifního zařazení VUKOZ

– uplatnění a rozvoj vzdělání, znalostí a dovedností

– příjemné pracovní prostředí

– možnost (podpora) dalšího vzdělávání

– závodní stravování

– možnost ubytování

– možnost částečné práce na dálku

– 5 týdnů dovolené, 3 sick days