Panel nástrojů pro slabozraké

Ministr životního prostředí navštívil VÚKOZ

15/05 2024 | Aktuality, Tiskové zprávy

Ministr životního prostředí Petr Hladík navštívil v pondělí 13. května 2024 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ), kde se zúčastnil semináře Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí.

V úvodním slovu, kterým pan ministr seminář zahájil, se mimo jiné zmínil o potřebnosti výzkumu v oblasti krajiny a biodiverzity, jehož výsledky poskytují odbornou podporu a aktuální informace pro orgány státní správy. 

V rámci návštěvy si ministr Hladík také prohlédl unikátní Dendrologickou zahradu ústavu v doprovodu ředitele ústavu Libora Horta a Zdeňka Kiesenbauera, vedoucího zahrady. Ministr se při prohlídce zahrady seznámil s jejím dlouhodobým konceptem i aktuální činností v oblasti taxonomie, ochrany rostlin, vzdělávání a osvěty.