Panel nástrojů pro slabozraké

Nalezli jsme brouka, který indikuje zachovalé pralesy, na nové lokalitě.

28/02 2023 | Aktuality, Aktuality ekologie lesa

Brouk Prostomis mandibularis indikuje zachovalé pralesovité porosty, kde obývá mohutné tlející kmeny napadené hnědou hnilobou dřeva a v pokročilém stupni rozkladu. Dospělého brouka poznáme zejména podle mohutných kusadel a plochého tvaru těla. Vzdáleně je příbuzný notoricky známým potemníkům, společně patří do stejné nadčeledi Tenebrionoidea.

V ČR na brouka druhu P. mandibularis můžeme narazit především v lužních lesích okolo soutoku řek Moravy a Dyje. Jeho výskyt v CHKO Třeboňsko dosud nebyl publikován, nejbližší známé lokality se nacházejí v evropsky významné lokalitě Hlubocké obory. Nejedná se o ojedinělý a náhodný nález, P. mandibularis byl na studijních plochách v NPR Stará a Nová řeka zjištěn opakovaně v počtu desítek jedinců. Zdá se, že se tomuto vzácnému pralesnímu druhu na Třeboňsku daří. 

Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka, září 2022. Foto J. Procházka