Panel nástrojů pro slabozraké

Nárůst člověkem vystavěných struktur se dotýká i českých chráněných území

26/06 2024 | Aktuality, Aktuality prostorová ekologie

Výsledky výzkumu, na kterém se podíleli kolegové ze třech výzkumných odborů ústavu vyšel v prestižním oborovém časopise Landscape and Urban Planning (Impact Factor = 9.1): https://authors.elsevier.com/a/1jIugcUG5WWci.

V rámci smlouvy mezi naším ústavem a Ministerstvem životního prostředí dochází k průběžnému monitoringu krajiny v chráněných územích. V posledních letech jsme se věnovali vývoji zástavby, rekreace a komunikací v národních parcích a chráněných krajinných oblastech Česka od 50. let 20. století do současnosti. Ploch zástavby a rekreace narůstá, ale nerovnoměrně. Zastavěných ploch je více v těch velkoplošných chráněných územích, která jsou v blízkosti velkých měst. To jde z části na vrub fenoménu suburbanizace, který se od 90. let 20. století dotýká právě i chráněných území. Navíc lze i do budoucna počítat s nerovnoměrným vývojem, jelikož více zastavitelných ploch je vymezeno v územích s vyšším podílem zástavby. Rekreace pak větší podíl ploch tvoří ve specifických atraktivních územích jako jsou horská chráněná území Krkonoše a Jizerské hory nebo specifické oblasti jako Slavkovský les s množstvím golfových hřišť u lázeňských měst.

Rozdílný vývoj je u liniových struktur. Silnic ve velkém množství neubylo ani nepřibylo. Cest přibývalo nebo zůstávalo stejné množství v případě více zalesněných území, naopak v územích s otevřenou krajinou cest spíše ubývalo v důsledku kolektivizace zemědělství.

Nakonec různé typy vývoje fragmentace krajiny těmito strukturami byly ilustrovány územím CHKO Broumovsko, kde ubylo cest v otevřené krajině, CHKO Český ráj s nárůstem zástavby i dalších antropogenních struktur, CHKO Jeseníky s nárůstem cest a Krkonošský národní park s nárůstem rekreačních ploch a linií. Kontaktní osoba: Tomáš Janík, janikt@vukoz.cz.

Citace: Janík, T, Zýka, V., Demková, K., Havlíček, M., Borovec, R., Lichová, A., Mrkvová, B., & Romportl, D. (2024). Anthropogenic pressure in Czech protected areas over the last 60 years: A concerning increase. Landscape and Urban Planning, 250, 105146. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2024.105146