Panel nástrojů pro slabozraké

Náš ústav má nového ředitele

15/11 2022 | Aktuality, Lidé

V úterý 4. října se funkce ředitele VÚKOZ ujal Ing. Libor Hort, dosavadní člen týmu odboru ekologie lesa v Brně. Všem zaměstnancům se blíže představil o týden později na neformálním setkání v Průhonicích.

Děkujeme tímto doc. RNDr. Ivanu Sucharovi, CSc. za jeho dosavadní práci v uplynulých dvou funkčních obdobích a přejeme mu další úspěchy v pokračující výzkumné činnosti.