Panel nástrojů pro slabozraké

Nová publikace – Krásný Dvůr

26/05 2023 | Aktuality, Aktuality kulturní krajina

Na konci dubna 2023 vyšla naší kolegyni Markétě Šantrůčkové nová publikace – Jan Rudolf Černín a jeho Krásný Dvůr – představuje jeden z nejstarších krajinářských parků českých zemí v Krásném Dvoře u Podbořan a jeho budovatele hraběte Jana Rudolfa Černína (1757–1845). Ve své době evropsky proslulý park podnes vyniká kvalitou svého původního konceptu i naprosto mimořádnou mírou autentičnosti. V průběhu staletí nebyl zásadně přebudován v duchu dobových trendů, ani významněji poškozen absencí péče nebo záměrnou devastací. Zůstává tudíž unikátním příkladem krajinářské tvorby konce 18. století v Čechách a na Moravě, jenž pozoruhodným způsobem reflektuje evropský vývoj. Vysledovat lze i přímé inspirace předními zahraničními krajinářskými lokalitami, které hrabě na svých cestách navštívil.

Život Jana Rudolfa Černína autoři líčí v souvislostech doby, struktury rodového majetku a cestovatelských aktivit šlechty na konci 18. století. Park v Krásném Dvoře je nahlížen v širším kontextu proměn vkusu a životního stylu evropské, zejména aristokratické společnosti. Kniha komplexně shrnuje starší poznatky, které obohacuje o nová zjištění.

Nedílnou součástí jsou dvě edice: cestovního deníku Jana Rudolfa Černína z kavalírské cesty po Německu, Nizozemí, Belgii a Francii a anonymního cestopisu do Anglie, jenž popisuje tamní zahrady a parky.

Jde o závěrečnou monografiei shrnující výsledky projektu GAČR GA18-07366S Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků. VÚKOZ byl hlavním řešitelem projektu, dalšími účastníky byly Filozofická fakulta UK a Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Šantrůčková, M. a kol. (2023): Jan Rudolf Černín a jeho Krásný Dvůr. Krajinářský park v Čechách v ohnisku vlivů a cestovních inspirací 1770–1830. Praha: NLN, s r. o., 397 s.