Panel nástrojů pro slabozraké

Nové stránky o invazních patogenech

03/05 2023 | Aktuality, Aktuality biologická rizika

Jednou z největších výzev v ochraně přírody a krajiny je šíření nepůvodních druhů organismů. Významnou, ale prozatím málo probádanou skupinou invazních organismů jsou houby a oomycety, mezi nimiž najdeme srovnatelně významné druhy jako jsou např. bolševník velkolepý nebo netýkavka žláznatá mezi rostlinami.  Namátkou lze zmínit např. voskovičku jasanovou nebo plíseň olšovou, které poškozují naše mokřadní a lužní lesy.

Na nově vytvořených stránkách www.invaznipatogeny.cz lze nalézt množství informací o této skupině organismů jako celku i o jednotlivých významných druzích, jejich projevech, biologii, vlivu na životní prostředí i možnostem, jak se s jejich šířením a dopadem pokusit vyrovnat. Přejeme obohacující čtení!