Panel nástrojů pro slabozraké

Nový atlas změn krajiny chráněných území

20/10 2023 | Aktuality, Aktuality prostorová ekologie

Nový Atlas změn krajiny ve velkoplošných zvláště chráněných územích 1950−2020!
 
Rozsáhlý autorský kolektiv z našeho ústavu pod vedením Tomáše Janíka připravil obsáhlou publikaci „Atlas změn krajiny ve velkoplošných zvláště chráněných územích 1950−2020“. Atlas shrnuje a završuje pětileté úsilí (součást projektu monitoring krajiny) analyzování změn krajinného pokryvu a člověkem vybudovaných struktur v českých chráněných krajinných oblastech a národních parcích v období od 50. let 20. století do současnosti.
Atlas je dělen do 30 kapitol. Každá pojednává o jednom konkrétním území. Dílo poskytuje ucelenou informaci o vývoji krajiny v jednotlivých oblastech, a navíc zdůrazňuje společné trendy, nebo naopak zvláštnosti, kterými se daná území vyznačují.
 
Kniha je dostupná online a v knihovně ústavu.
 
 
Doporučená citace Janík, T., Zýka, V., Borovec, R., Demková, K., Havlíček, M., Houška, J., Lichová, A., Mrkvová, B., Simerská, D., Skokanová, H., Stehno, J. & Romportl, D. (2023): Atlas změn krajiny ve velkoplošných zvláště chráněných územích 1950−2020. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice. 132 s. ISBN 978-80-87674-51-2.