Panel nástrojů pro slabozraké

Nový projekt RekreEnvi

19/04 2023 | Aktuality prostorová ekologie

Technologickou agenturou České republiky byl podpořen projekt „RekreENVI – komplexní hodnocení dopadů cestovního ruchu na území KRNAP“, kde se společně s kolegy z Botanického ústavu Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zaměříme na různé aspekty rekreace v Krkonošském národním parku. Projekt startuje v dubnu 2023 a potrvá tři roky. Mezi hlavní plánované výsledky patří specializované mapy, které budou vyjadřovat distribuci různých projevů cestovního ruchu v rámci studovaného území.