Panel nástrojů pro slabozraké

Od minulosti po současnost aneb co přineslo řešení NPGZR pro řešitele, výzkum, šlechtitele a společnost

18/12 2023 | Aktuality, Aktuality šlechtění a pěstební práce

„Od minulosti po současnost aneb co přineslo řešení NPGZR pro řešitele, výzkum, šlechtitele a společnost“

Pod tímto mottem se dne 8. listopadu 2023 pracovníci našeho ústavu podíleli expozicí a výzdobou Velkého sálu Národního zemědělského muzea v Praze na konferenci k 30. výročí založení Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity (NPGZR), od jehož vzniku je VÚKOZ nedílnou součástí. V rámci programu se tým našeho pracoviště podílí na správě deseti kolekcí významných dřevin a květin. Nad celou akcí převzal záštitu ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný, který vystoupil s krátkým projevem, ve kterém ocenil práci zúčastněných institucí a zdůraznil význam národního programu.