Panel nástrojů pro slabozraké

Organizační struktura

Orgány ústavu

Kancelář ředitele

Ředitel

Ing. Libor Hort

Dozorčí rada

Předseda

Ing. Aleš Kašpar (Ministerstvo životního prostředí ČR)

Členové

JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M. (Ministerstvo životního prostředí ČR)

RNDr. Libor Ambrozek (Ministerstvo životního prostředí ČR)

Ing. Vít Beran (starosta Městské části Brno – Žebětín)

Ing. Linda Stuchlíková (Ministerstvo životního prostředí ČR)

Rada instituce

Předsedkyně

Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D. (VÚKOZ, v.v.i.)

Místopředsedkyně

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. (VÚKOZ, v. v. i.)

Členky a členové

Ing. Libor Hort (VÚKOZ, v. v. i.)

Ing. Jakub Houška, Ph.D. (VÚKOZ, v. v. i.)

Mgr. et Mgr. Karel Chobot, Ph.D. (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze)

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. (VÚKOZ, v. v. i.)

Ing. Petr Stloukal (Ministerstvo životního prostředí ČR)

Ing. Petra Štochlová, Ph.D. (VÚKOZ, v. v. i.)

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. (Mendelova univerzita v Brně)

doc. Ing. Jan Wild, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Organizační struktura

SEKCE VÝZKUMU

Vědecký tajemník

Mgr. Magdaléna Jirousová

Odbor rostlinných biotechnologií

Ing. Jana Šedivá, Ph.D.

Odbor fytoenergetiky

Ing. Jan Weger, Ph.D.

Odbor biomonitoringu

doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.

Odbor šlechtění a pěstebních technologii

Ing. Martin Dubský, Ph.D.

Knihovna

Ing. Jana Dostálková

Odbor biologických rizik

Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Odbor kulturní krajiny a sídel

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.

Odbor ekologie krajiny

Ing. Jakub Houška, Ph.D.

Odbor ekologie lesa

Ing. Kamil Král, Ph.D.

Odbor prostorové ekologie

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Odbor Dendrologická zahrada

Zdeněk Kiesenbauer

SEKCE PROVOZNĚ-EKONOMICKÁ

Personalistka

Mgr. Carmen Váňová

Odbor provozní

Ing. Petr Seifert

Odbor ekonomický

Ing. Sylva Vladíková

Odbor vzdělávací a informační centrum

Alena Jakubcová

Odbor květinářské výroby

Ing. Tomáš Fánči

Odbor provozu Brno

Ing. Petr Seifert