Panel nástrojů pro slabozraké

Organizační struktura

Orgány ústavu

Kancelář ředitele

Ředitel

Ing. Libor Hort

Dozorčí rada

Předseda

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí ČR)

Členové

Ing. Jan Landa (Ministerstvo životního prostředí ČR)

Ing. Petr Pařízek (Ministerstvo životního prostředí ČR)

Ing. Vladimír Sassmann (Ministerstvo životního prostředí ČR)

Ing. Petr Seifert (VÚKOZ, V. v. i.)

Rada instituce

Předseda

Ing. Libor Hort, (VÚKOZ, v.v.i.)

Místopředseda

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. (VÚKOZ, V. v. i.)

Členky a členové

Ing. Jakub Houška, Ph.D. (VÚKOZ, V. v. i.)

Mgr. et Mgr. Karel Chobot, Ph.D. (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) |

prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze)

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. (VÚKOZ, V. v. i.)

Ing. Petr Stloukal (Ministerstvo životního prostředí ČR)

Ing. Petra Štochlová, Ph.D. (VÚKOZ, V. v. i.)

Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D. (VÚKOZ, V. v. i.)

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. (Mendelova univerzita v Brně)

doc. Ing. Jan Wild, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Organizační struktura

SEKCE VÝZKUMU

Vědecký tajemník

Mgr. Magdaléna Jirousová

Odbor rostlinných biotechnologií

Ing. Jana Šedivá, Ph.D.

Odbor fytoenergetiky

Ing. Jan Weger, Msc., Ph.D.

Odbor biomonitoringu

Ing. Julie Sucharová, Ph.D.

Odbor šlechtění a pěstebních technologii

Ing. Martin Dubský, Ph.D.

Knihovna

Ing. Jana Dostálková

Odbor biologických rizik

Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Odbor kulturní krajiny a sídel

Ing. Eva Sojková

Odbor ekologie krajiny

Ing. Jakub Houška, Ph.D.

Odbor ekologie lesa

Ing. Kamil Král, Ph.D.

Odbor prostorové ekologie

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Odbor dendrologická zahrada

Zdeněk Kiesenbauer

SEKCE PROVOZNĚ-EKONOMICKÁ

Personalista

Milada Votrubová

Odbor provozní

Ing. Petr Seifert

Odbor ekonomický

Ing. Sylva Vladíková

Odbor vzdělávací a informační centrum

Alena Jakubcová

Odbor květinářské výroby

Ing. Tomáš Fanči

Odbor provozu Brno

Ing. Libor Hort