Panel nástrojů pro slabozraké

Organizujeme hackaton na energetické využití české krajiny!

26/05 2023 | Aktuality, Aktuality prostorová ekologie

Vážení kolegové,

zveme vás na velmi zajímavou debatu o energetickém využití české krajiny. Ve středu 14. června 2023 se totiž setkáme v pražském sídle Microsoftu (u metra Kačerov) a ve skupinách dáme hlavy dohromady nad klíčovými otázkami REPowerEU, které teď státní správa řeší:

  1. Kde vymezit go-to zóny, ve kterých stát umožní rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů energie, aniž by to ohrožovalo veřejné zájmy?
  2. Jak vykličkovat mezi územními plány, vlastníky pozemků a extrémně dlouhým stavebním řízením a urychlit rozvoj větrné a solární energetiky?
  3. Jak to vyřešit ve Vašem kraji?
  4. Jak o go-to zónách říci lidem?

Jsou to opravdu klíčové otázky! Jste zváni, pokud jste z jakéhokoli oboru, a pokud jste ze státní správy, samosprávy, byznysu, univerzit, vědeckých institucí či nevládních organizací. Nemusíte rozumět ani IT, ani energetice. Na začátku vás tématem společně s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem provedeme. Na místě pak utvoříte týmy. Na nejzajímavější týmové řešení čeká ocenění. Více informací ZDE

Na hackathonu se dozvíte hromadu zajímavých věcí o českých reáliích a bude zajištěno i občerstvení a káva. Hackathon navazuje na 6 měsíců modelování go-to zón na půdě MŽP v koordinaci s resortními organizacemi, ostatními resorty, kraji, nevládkami, distributory energie a dalšími subjekty. Téma tak nebude řešeno od nuly a bude na čem stavět.

Na hackathon je potřeba se registrovat co nejdříve (není zaručeno místo pro všechny). Přepošlete pozvánku kolegům, kteří by o účast mohli stát. Uvítáme zejména mimopražské! Dodejme ještě, že účelem hackathonu není přijít bránit jen jeden zájem a ten houfně propagovat. Účelem je najít řešení, které bude fungovat pro všechny.

Akci organizují společně VÚKOZ, Ministerstvo životního prostředí, Microsoft, Asociace pro mezinárodní otázky.

Těšíme se na zajímavou diskuzi!