Panel nástrojů pro slabozraké

Otevřený dopis k situaci lesních porostů ve Ždánickém lese a Chřibech

04/07 2024 | Aktuality, Aktuality ekologie lesa, Tiskové zprávy

Otevřený dopis zaštítěný kolegy z odboru ekologie lesa našeho ústavu navazuje na „Stanovisko k pokračující těžbě a obnově lesních porostů ve Ždánickém lese a Chřibech“ a vyzývá příslušné zodpovědné osoby k nápravě faktických chyb, které se objevují v kampani Lesnicko-dřevařské komory „Hospodaříme s odpovědností“ podpořené LČR s.p. Současná situace má neblahý dopad na udržitelné lesní hospodaření v cenné lokalitě Ždánického lesa a Chřibů.