Panel nástrojů pro slabozraké

Phytophthora nicotianae – nebezpečný polyfágní patogen v České republice.

08/02 2023 | Aktuality biologická rizika

Plíseň tabáková (Phytophthora nicotianae) patří k patogenům, které výrazně postihly moderní zemědělství v polovině 19. století. Druh patří k významným teplomilným extrémním polyfágům schopným způsobit poškození nejen užitkových rostlin (tabák, rajčata, citrusy a další), ale i mnoha taxonů okrasných rostlin. Chladnějším oblastem se patogen dosud spíše vyhýbal. V ČR byl tento druh v posledních letech několikrát zachycen na užitkových a okrasných rostlinách a pravděpodobně se u nás skrytě šíří.

Podrobnosti na https://doi.org/10.1094/PDIS-08-21-1712-PDN.

Zoosporangium a chlamydospory druhu Phytophthora nicotianae