Panel nástrojů pro slabozraké

Phytophthora occultans – další závažný problém pro české výsadby zimostrázu.

08/02 2023 | Aktuality biologická rizika

Okrasné výsadby zimostrázu jsou v posledních letech v celé Evropě ohrožovány invazními škůdci a patogeny – například zavíječem zimostrázovým či mikroskopickou houbou Calonectria pseudonaviculata. V Evropě byl v r. 2017 popsán nový nebezpečný patogen zimostrázu (a dalších taxonů rostlin) plíseň Phytophthora occultans. Tento druh plísně, který byl popsán vědecky teprve před sedmi lety, způsobuje masivní odumírání kořenů napadených rostlin a jejich žloutnutí a usychání. Bohužel první projevy choroby jsou nenápadné a jsou často zaměňovány za symptomy jiných typů poškození, a tak se tento organismus rychle šíří. Druh je v ČR masivně zjišťován v posledních dvou letech, zhodnocení sbírkového materiálu uloženého v České sbírce fytopatogenních oomycetů ale ukázalo, že byl poprvé v ČR zachycen už v r. 2011!

Podrobnosti na https://doi.org/10.1094/PDIS-07-22-1537-PDN.

Rostliny zimostrázu napadené patogenem P. occultans
Zoosporangia druhu Phytophthora occultans