Panel nástrojů pro slabozraké

Prezentace našich výsledků na konferencích

17/05 2023 | Aktuality prostorová ekologie, Nezařazené

Členové našeho týmu v nedávné době prezentovali své výsledky na vědeckých konferencích. Úspěšná byla prezentace posteru připraveného Barborou Mrkvovou a dalšími členy týmu na konferenci „Data a životní prostředí“. Poster nesl název „BIOMOD-CZ databáze prediktorů pro modelovaní potencionální distribuce druhů“ a je k náhledu zde: https://nerp.cenia.cz/2023/03/28/posterova-sekce-konference-data-a-zivotni-prostredi-4/.
Na konferenci „Rekreace a ochrana přírody“ pak dílčí výsledky projektu „Monitoring krajiny“ prezentoval Tomáš Janík v příspěvku, který se týkal kvantifikace rekreace v CHKO a NP. Článek ve sborníku pak naleznete na stranách 224 až 228 zde: http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2023/01/Sbornik_RaOP_2023.pdf.