Panel nástrojů pro slabozraké

Prezentace posterů na konferenci

14/11 2023 | Aktuality prostorová ekologie

Výsledky dvou projektů završené tvorbou atlasů byly prezentovány minulý týden na konferenci GIS Esri v ČR.

Eva Chumanová připravila poster s tematikou Predikce rozšíření invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na biotopy https://www.speclab.cz/projekty/tacr-invaze/ a

Tomáš Janík vystavil poster pojednávající o změnách krajiny v NP a CHKO https://www.monitoringkrajiny.cz/vysledky-projektu/.