Panel nástrojů pro slabozraké

Příběhy sucha

15/02 2023 | Aktuality, Aktuality ekologie krajiny

Čtyřletý projekt Příběhy sucha, který se ve spolupráci s FHS UK a CzechGlobe zabýval lokálními souvislostmi extrémních klimatických jevů, jejich percepcí a ochotou aktérů k participaci na jejich zmírňování, byl završen vytvořením multimediální webové aplikace www.pribehysucha.cz.

Tato vzdělávací stránka přináší informace o problematice sucha a nakládání s vodou, které podává dvěma způsoby:

  1. Dospělému publiku přináší data a informace v podobě znalostní databáze. Tato databáze je vázána na konkrétní lokality na jižní Moravě, kde probíhal samotný výzkum a ke kterým se volně váže problematika vinařství, velkých vodních děl, lužního lesa, krajinných opatření, hospodaření s půdou a zásobování s vodou. Vedle samotných textů databáze obsahuje velké množství obrazové dokumentace – map, fotografií, grafů, archívních plánů apod.
  2. Pro děti ve věku 10-15 let přináší informace ze stejných lokalit v podobě komiksových příběhů, kterými provází kapka vody nad krajinou jižní Moravy. Dětská verze je doplněna hrou v podobě puzzle.

Společně s pracovními listy, které byly rovněž vytvořeny v rámci projektu, můžou být získané a prezentované informace a poznatky využity pro environmentální vzdělávání.

Obecné informace o projektu včetně dalších výstupů lze získat na jeho stránkách https://www.pribehysucha.cuni.cz/PS-1.html.