Panel nástrojů pro slabozraké

Proběhl interní seminář VÚKOZ

13/04 2023 | Aktuality

Na konci března proběhl v Průhonicích první interní seminář našeho ústavu. Cílem akce bylo posílit kolegialitu, představit témata výzkumu a podnítit diskuse mezi kolegy.

Poprvé se v tomto formátu sešla většina zaměstnanců. Důležitá byla účast lidí z našeho brněnského pracoviště, kteří se do Průhonic nedostanou tak často. Všichni měli možnost ukázat svou práci ostatním a případně navázat spolupráci. Toto propojování je vzhledem k širokému rozkročení oborů v našem ústavu důležité a vždy přínosné. Nejzajímavěji pojal prezentaci odbor ekologie lesa – zapojil 9 lidí, kteří byli všichni v tričkách svého týmu.

 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se na příště!