Panel nástrojů pro slabozraké

Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností

KÓD PROJEKTU: TH04030409

Základní data projektu

Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Jan Weger, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta tropického zemědělství, České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická, Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební, Geocart CZ a.s.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je výzkum a kvantifikace předpokládaných mimoprodukčních funkcí a přínosů tradičních a moderních ALS tzn. silvo-orných, silvo-pasených, výmladkových plantáží aj. pro současnou krajinu zejm. v oblasti ochrany půdy, teplotního a vodního režimu a biodiverzity jak na úrovni vybraných stanovišť tak i krajiny. Důležitým cílem je i získat informace o výsadbě, růstu a vhodném managementu pěstování dřevin na zemědělské půdě a možném ovlivnění vlastní zemědělské produkce těmito dřevinami (růst a výnosy zemědělských plodin, welfare hospodářských zvířat). Cílem je i identifikovat vhodnou podporu rozvoje agrolesnických systémů vhodných pro přírodní a vlastnicko-ekonomické podmínky ČR pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožovaných dopady klimatických změn a lidskou činností.

Další popis projektu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Nullam rhoncus aliquam metus. Pellentesque pretium lectus id turpis. Etiam bibendum elit eget erat. Maecenas aliquet accumsan leo. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Maecenas sollicitudin. Vivamus ac leo pretium faucibus. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Donec iaculis gravida nulla.

Metodika

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Nullam rhoncus aliquam metus. Pellentesque pretium lectus id turpis. Etiam bibendum elit eget erat. Maecenas aliquet accumsan leo. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Maecenas sollicitudin. Vivamus ac leo pretium faucibus. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Donec iaculis gravida nulla.

Podrobnosti o projektu