Panel nástrojů pro slabozraké

Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

KÓD PROJEKTU: TL01000298 

Základní data projektu

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2020
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Jan Weger, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta tropického zemědělství
Projektoví partneři: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Asociace soukromého zemědělství České republiky
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socio-ekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou. Na základě podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šetření a produkčně-ekonomických dat shromážděných od zemědělců budou komplexně hodnoceny přínosy ALS na zemědělské půdě. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, příležitosti a podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Konečným výstupem projektu budou jak výsledky v podobě vědeckých publikací tak zejména podklady (metodiky) pro uplatnění a zavádění agrolesnických systému v ČR.

Další popis projektu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Nullam rhoncus aliquam metus. Pellentesque pretium lectus id turpis. Etiam bibendum elit eget erat. Maecenas aliquet accumsan leo. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Maecenas sollicitudin. Vivamus ac leo pretium faucibus. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Donec iaculis gravida nulla.

Metodika

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Nullam rhoncus aliquam metus. Pellentesque pretium lectus id turpis. Etiam bibendum elit eget erat. Maecenas aliquet accumsan leo. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Maecenas sollicitudin. Vivamus ac leo pretium faucibus. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Donec iaculis gravida nulla.

Podrobnosti o projektu