Panel nástrojů pro slabozraké

Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích

KÓD PROJEKTU: VG20102013060

Základní data projektu

Rok zahájení: 2010
Rok ukončení: 2013
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing.Vávrová Kamila, Bc., Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Program: Program bezpečnostního výzkumu České republiky
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu:Potenciál biomasy bude identifikován pomocí metodiky hodnocení produkčního potenciálu lesních a zemědělských půd s využitím GIS s ohledem na scénáře potravinové bezpečnosti ČR. Do potenciálu biomasy je zahrnut i potenciál z území obhospodařovaných vojenskými lesy. Na základě krizových plánu a technických možností energetických zdrojů budou navrženy optimální logistické body a trasy a vyhodnoceny možnosti využití biomasy ve vybraných elektrárenských a teplárenských zdrojích v krizových situacích nedostatku fosilních paliv, a ekonomických aspektů získávání a užití biomasy.