Panel nástrojů pro slabozraké

Biogeochemical exploration of forests as a base for the long-term landscape exploitation in the Czech Republic

KÓD PROJEKTU: CZ0074

Základní data projektu

Rok zahájení: 2008
Rok ukončení: 2011
Odpovědný řešitel VÚKOZ: doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
Poskytovatel: Finanční mechanismy Norska
Program:
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři:
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde