Panel nástrojů pro slabozraké

Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu

KÓD PROJEKTU: SS03010134

Základní data projektu

Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2024
Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Jakub Kašpar, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta
Projektoví partneři: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu:

1. Sestavit geodatabázi letokruhových chronologií z území České republiky včetně metadat charakterizujících stanoviště;
2. Vytvořit analytické vrstvy a mapové výstupy popisující vliv současných klimatických podmínek na růst hlavních druhů dřevin (smrk ztepilý, borovice lesní, dub letní a zimní, buk lesní, jedle bělokorá – dřeviny s dostatkem letokruhových dat);
3. Na základě modelovaných letokruhových chronologií vytvořit analytické vrstvy a mapy popisující vliv klimatu na růst hlavních lesních dřevin (smrk ztepilý, borovice lesní, dub letní a zimní, buk lesní, jedle bělokorá) v budoucnosti (období 2020-2050) a metodiku možností implementace těchto výstupů do koncepčních dokumentů.