Panel nástrojů pro slabozraké

Ing. Jana Dostálková

Odbor: knihovna
Pozice: vedoucí knihovny
Telefon: 296 528 334
Email: dostalkova@vukoz.cz