Panel nástrojů pro slabozraké

Důsledky a rizika nedodržování „Evropské úmluvy o krajině“

KÓD PROJEKTU: CZ.1.07/2.4.00/17.0020

Základní data projektu

Rok zahájení: 2011
Rok ukončení: 2014
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Weber
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Odkaz na isvavai.cz:

Cíl projektu: Projekt se zabývá implementací Evropské úmluvy o krajině (dále jen Úmluva), jejíž ratifikací se Česká republika zavázala k ochraně a péči o krajinu a její uspořádání a zároveň k evropské spolupráci v této oblasti. Důvodem kvypsání projektu je právě nedostatečná informovanost a špatná praxe ve výměně informací a zkušeností vztahujících se k implementaci Úmluvy v České republice. Cílem projektu je zavedení principů vyplývajících z Úmluvy do praxe a uplatnění ustanovení v legislativě ČR, zavedení jejich principů prostřednictvím spolupráce mezi partnery. Klíčovými aktivitami projektu jsou vzájemné stáže u partnerských institucí a spolupráce se zahraničními odborníky. Dále interaktivní semináře a kreativní worshopy zaměřené na problematiku dodržování Úmluvy. Výstupem jsou učební texty pro vysoké školy, sborníky ze seminářů a workshopů a putovní výstava. Cílovou skupinou jsou studenti a pracovníci vysokých škol a pracovníci zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem.