Panel nástrojů pro slabozraké

Extenzivní bylinné výsadby pro stinná a polostinná stanoviště

KÓD PROJEKTU: TA04021327

Základní data projektu

Rok zahájení: 2014
Rok ukončení: 2017
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Baroš Adam
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Renata Pešičková
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Vyvinout nové extenzivní trvalkové směsi pro stinná a polostinná stanoviště a ověřit možnosti použití zahraničních směsí v našich klimatických podmínkách. Ověřit rozdílné druhy a odrůdy rostlin, jejich vzájemné kombinace a možnosti použití v na různě zastíněných a živných stanovištích. Na základě polních pokusů vyhodnotit více způsobů způsoby založení a údržby extenzivních bylinných výsadeb a z nich doporučit nejvhodnější.