Panel nástrojů pro slabozraké

Hnojiva pro lesní hospodářství

KÓD PROJEKTU: TH02030785

Základní data projektu

Rok zahájení: 2017
Rok ukončení: 2020
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Dubský, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Lovochemie, a.s.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je vyrobit a otestovat hnojiva použitelná v lesním hospodářství – optimalizovat jejich skladbu, vlastnosti a účinky způsobem, který umožní jejich použití v lesnictví. Jak v porostech na chudých, acidifikovaných a degradovaných půdách, tak v lesním školkařství především při pěstování prostokořenného sadebního materiálu na minerální půdě.