Panel nástrojů pro slabozraké

Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany

KÓD PROJEKTU: TH02030521

Základní data projektu

Rok zahájení: 2017
Rok ukončení: 2020
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Karel Černý, Ph.D
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., Ökoplant international s.r.o., PATRIA Kobylí, a.s.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je usnadnění identifikace oomycetů jako původců poškození dřevin v ovocných sadech a snížení škod, které způsobují. Bude určeno spektrum těchto patogenů na nejčastěji pěstovaných ovocných dřevinách. U nejrozšířenějších a nejvíce škodlivých druhů rodu Phytophthora bude ověřena citlivost vybraných podnoží ovocných dřevin. U vybraných patogenů bude identifikován hostitelský okruh a míra patogenity. Dalším cílem bude zjistit míru jejich citlivosti k fungicidním přípravkům (chemickým i biologickým) v in vitro podmínkách, účinnost vybraných přípravků bude poté ověřena v in planta pokusech. Významným cílem bude také identifikace zdrojů infekce v ovocných sadech. Cílem je vypracování metodiky testování citlivosti podnoží a metodiky identifikace poškození a integrované ochrany.