Panel nástrojů pro slabozraké

Invaze Gemmamyces piceae v ČR. Rozšíření patogenu, jeho význam a epidemiologie choroby

KÓD PROJEKTU: LD15148

Základní data projektu

Rok zahájení: 2015
Rok ukončení: 2017
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: COST CZ
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je základná výzkum taxonomie, významnosti, distribuce a epidemiologie nově se šířícího patogenu Gemmamyces piceae. Projekt předpokládá dosažení tří hlavních cílů projektu: 1) znalost taxonomické příslušnosti G. piceae 2) znalost významu G. picee 3) znalost distribuce a epidemiologie G. piceae