Panel nástrojů pro slabozraké

Iveta Kašparová

Odbor: Úsek ředitele
Pozice: sekretariát ředitele
Telefon: 296 528 256
Email: kasparova@vukoz.cz