Panel nástrojů pro slabozraké

Krycí substráty pro pěstování hub na bázi tmavé rašeliny

KÓD PROJEKTU: TH03030345

Základní data projektu

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2021
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Dubský, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Rašelina a.s.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je navrhnout a ověřit technologické postupy pro výrobu krycích substrátů pro pěstování jedlých hub. Modelové substráty budou připraveny na bázi tuzemské tmavé rašeliny, doplněné komponenty (vápenec, bentonity, šáma), které upravují hodnotu pH krycích substrátů, a dále komponenty (jíly, lignocelulózová vlákna), které zvyšují nasákavost a upravují retenční kapacitu krycích substrátů. Pro přípravu substrátů budou vybrány vhodné tuzemské rašeliny, které těží firma Rašelina a.s., která je dalším řešitelskou organizací projektu. Záměrem projektu je připravit tuzemské krycí substráty pro pěstování jedlých hub, především žampiónů a uvést je na trh. Výroba krycích substrátů firmou Rašelina a.s. by měla být započata bezprostředně po ukončení projektu, případně v průběhu jeho řešení.