Panel nástrojů pro slabozraké

Lokální identita zeleně venkovských sídel

KÓD PROJEKTU: QI112A138

Základní data projektu

Rok zahájení: 2011
Rok ukončení: 2014
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Baroš Adam
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Program: Výzkum v agrárním sektoru (VAK)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři:Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta, Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Formou metodiky doporučit východiska a metody obnovy vesnického prostředí se zaměřením na zeleň tak, aby byla v maximální možné míře využita unikátnost a lokální identita každého regionu.